Salı , 23 Nisan 2019  
    ANA SAYFA
    Gündem                   
    Politika                   
    Dünya                      
    Ekonomi                  
    Güncel                     
    Spor                         
    Sağlık                       
    Yaşam                     
    Bilim ve Teknoloji 
    Kültür ve Sanat     
    Magazin                  
    Eğitim                      
    Kadın ve Aile        
    Yazarlar
    Söyleşi / Haber
    Video Haberler
      Künye
      İletişim
      Reklam

Haberlerde AraTCMB Döviz Kuru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SİTE İSTATİSTİĞİ
 BUGUN 223185  
 TOPLAM 703246078  
08.06.2007 itibariyle
YAZARLAR
Prof.Dr. Yaşar Nuri ÖZTÜRK
Yazara E-Posta Gönder
RAHMETİ ZAHMETE NASIL ÇEVİRDİKEsasen Arapça olan rahmet ve zahmet kelimeleri arasında esrarlı bir ilişki var: Rahmetin ilk harfi olan Ra'ya bir nokta koyduğunuzda, Za'ya dönüşüyor ve karşınıza zahmet kelimesi çıkıyor.


İşlem basit ama anlam farkı çok büyük!..


 


 Zah­met, rah­me­te tam zıt nitelikler ifa­de eden bir söz­cük...


 


Rahmet-zahmet ilişkisinin bir ben­zeri, Os­man­lı­ca'da­ki göz ve kör ke­li­me­le­rin­de var. Göz ke­li­me­sin­den bir nok­ta sildi­ği­niz­de kör ke­li­me­siy­le kar­şı­la­şı­yor­su­nuz. Ve şiirin büyük devi Fuzulî, bir nok­ta sil­mek­le gö­zü ‘kör’ eden kâtiplere bed­dua edi­yor.


 


Tanrısal rahmeti insana zahmete çevirenlere ise tüm insanlık, hatta tüm varlıklar beddua ediyor.


 


Bir Kur'an te­ri­mi ola­rak rah­met, Türk­çe'de­ki mer­ha­met, sev­gi ve şef­kat kav­ram­la­rı­nın tü­mü­nü ay­nı an­da içerir.


 


İlk ve temel anlam sevgidir.


 


Zah­me­te ge­lin­ce o, rah­me­tin tam kar­şı­tı bir an­lam ta­şı­yor.


 


Din­de rah­me­ti zah­me­te çe­vir­mek, el­bet­te­ ki bir nok­ta ilave­siy­le ol­ma­mak­ta­dır. Bu­nun için çok zor­lu bir ‘ta­sal­lut me­ka­niz­ma­sı’ iş­le­til­miş­tir. Bu me­ka­niz­ma­nın be­lir­gin ni­te­li­ği, Al­lah’ın ve pey­gam­berlerin rah­me­ti­ne am­bar­go koy­mak­tır.


 


Bu na­sıl olu­yor?


Bunun nasıl yapıldığının ayrıntılı anlatımı, bizim ‘Allah ile Aldatmak’ kitabımızdadır.


Biz burada rahmeti zahmete çevirmenin bir başka boyutuna el atacağız:


Dini yozlaştırılınca insana rahmet kurumu olmaktan çıkıp siyasal rakiplere zahmet kurumuna dönüşmektedir. Dinde bu şeytanî dönüştürmeyi ilk yapan ve bugünkülerin protoipi, atası olan ekip Arap-Emevî kodamanları ekibidir.


İslam dinine fatura edilen bütün yanlışların, aldatmaların, ihanetlerin temeli, Arap-Emevî saltanatçılığı tarafından atılmıştır.


İslam’ı en taze döneminde yozlaştıran Arap-Emevî kodamanlarının yaptıkları şudur:


 


Dindeki tanrısal iradenin yerine insanın tutku ve iştahlarını koydular. O alçak iştahlar zehirledi Hasan’ı. Ve o alçak iştahlar hançerledi Ali’yi, Ammâr’ı, Hüseyin’i.....


Bugün, siyasal İslam denen kahır ve fesat ideolojisinin derin psikolojisinde de bu saltanat iştahı vardır.


İslam, siyasal İslam elinde rahmet dini olmaktan çıkıp zahmet ideolojisine dönüştü.


Siyasal İslam, İslam’a musallat olan en zehirli virüstür. Bu virüs, İslam’ı çürüttü; şimdi de Cumhuriyet Türkiyesi’ni çürütüyor.


Kanserojen bir illet gibi alttan ve sinsice sürekli metastas yaparak Cumhuriyet’in bütün güzelliklerini katranlıyor, bütün kaleleri zapt ediyor.


Bu metastasa ve onun tahribine yarın dikkat çekeceğiz.


 YAZARIN TÜM YAZILARI
   26/01/2009 - 'KÜRESEL AFETLER' KİTABI ÜSTÜNE
   23/01/2009 - HURAFEDEN KUR'AN'A
   20/01/2009 - 'DİN AMAÇ DEĞİL ARAÇTIR'
   20/01/2009 - İYİLİK VE ONUR
   20/01/2009 - RİYAKARLIK NASIL KOVULUR
   13/01/2009 - HER HALDE KARDEŞİZ
   12/01/2009 - İNSAN GERÇEĞİNDE BİRLEŞMEK
   09/01/2009 - ÇÖZÜMÜN ÜÇ IŞIĞI
   08/01/2009 - ÇÖZÜMÜN TEORİ VE EYLEM SÜRECİ
   07/01/2009 - İSLAM DÜNYASINDA SORUN TEOLOJİK
   06/01/2009 - RAHMET ZAHMETE DÖNÜŞTÜRÜLÜNCE
   05/01/2009 - RAHMETİ ZAHMETE NASIL ÇEVİRDİK
   29/12/2008 - GALİLE'YE SÖVMENİN ONURSUZ RANTI
   25/12/2008 - ÇAĞDAŞ PROMETHEUSLAR
   24/12/2008 - TÜRK SOLUNUN BÜYÜK YANILGISI VE İNADI
   23/12/2008 - DİNİ YANLIŞ OKUMANIN HÜSRANI
   22/12/2008 - GEMİ SU ALIYOR
   19/12/2008 - ILIMLI İSLAM ÜZERİNDE OYUN
   18/12/2008 - YIKILMAK İSTENEN İKİ MİRAS
   17/12/2008 - ATATÜRK'ÜN GÖZÜYLE İRTİCA
   16/12/2008 - EGEMENLİK VE İRTİCA
   15/12/2008 - HALKIN İSTEĞİNE CEVABIMDIR
   04/12/2008 - GÜVEN BUNALIMINA DİKKAT
   03/12/2008 - İŞLETİLEN AKLIN MEYVESİ: BİLİM
   02/12/2008 - AKIL VE İŞLETİLEN AKIL
   01/12/2008 - KUR'AN İRTİCADAN ŞİKAYETÇİ
   28/11/2008 - LAİKLİK KONUSUNUN SADEDİ NEDİR?
   27/11/2008 - LAİKLİK YEMİNİ VE ÖTESİ
   26/11/2008 - LAİKLİĞE İKİ KOLDAN SALDIRI
   25/11/2008 - ATATÜRK'E SALDIRININ ÖTEKİ ADI
Yazarın Sitemizdeki  Kayıtlı Toplam Yazısı : 85

Sayfa :


 1   2 -  3 -

Kampanya detayları için TIKLAYINIZ

Tasarım & Programlama SK WT © 2007 - İçerik © Copyright 2007Ulusal Ses Haber Portalı