Salı , 19 Şubat 2019  
    ANA SAYFA
    Gündem                   
    Politika                   
    Dünya                      
    Ekonomi                  
    Güncel                     
    Spor                         
    Sağlık                       
    Yaşam                     
    Bilim ve Teknoloji 
    Kültür ve Sanat     
    Magazin                  
    Eğitim                      
    Kadın ve Aile        
    Yazarlar
    Söyleşi / Haber
    Video Haberler
      Künye
      İletişim
      Reklam

Haberlerde AraTCMB Döviz Kuru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SİTE İSTATİSTİĞİ
 BUGUN 130248  
 TOPLAM 680665325  
08.06.2007 itibariyle
YAZARLAR
Prof. Dr.Özer OZANKAYA
Yazara E-Posta Gönder
4 EYLÜL 1919 ve 30 AĞUSTOS 1922’NİN EVRENSEL VE GÜNCEL DEĞERİ!
4 Eylül 1919 ve 30 Ağustos 1922!


Birincisi özgür ve bağımsız yaşamak isteyen bir ulusun bunu ancak gerçek demokrasi düzeniyle sağlayabileceğini ilan eden ve yabancı sömürgeci devletlerle işbirliği içindeki Osmanlı Saltanat hükümetine Ulusal Savaşımın meşruluğunu kabul ettiren, yabancıların güdümüne sığınma gibi onursuz ve yenilmeci tutumu bir daha dile gelmeyecek biçimde reddeden Sivas Kongresi’nin 91. yıdönümü!


İkincisi de sömürgeciliğin askeri alanda yenilebileceğini kanıtlayan ve bir daha hortlayamaması için zorunlu toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel devrimlerin yolunu açan, meşru haklarının bilincine varmış ve yönetimini kendi eline almış bir ulus karşısında en güçlü sömürgeci ordularının tepelenip dize geleceğini kanıtlayan, tüm insanlık için kurtuluş umudunu bayraklaştıran askeri zaferin yıldönümüdür.


Büyük Atatürk, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın bu evrensel değerdeki anlamına dikkatleri çekmek üzere "Anadolu, bu savunmasıyla yalnız kendi yaşamına ilişkin görevini yerine getirmiyor, belki Doğu'ya yöneltilmiş saldırılara bir engel çekiyor. Yeryüzünden ezen ve ezilen sözcükleri kalkıp insanlık kendisine yaraşan bir toplumsal duruma eriştiğinde, Türk ulusu bu amaç yolundaki önceliği ile gerçekten övünebilecektir." diyordu.


Sivas Kongresi’nin ve 30 Ağustos Büyük Zaferi’nin, Türk ulusu başta olmak üzere tüm uygar insanlık için taşıdığı bu ulu anlamına uygun biçimde kutlanmaları gerekir. Bu, başta hükümetler olmak üzere bütün siyasal partilerin, kamu kuruluşlarının, eğitim ve bilim kurumlarının, meslek ve emek örgütlerinin kendi meşru varlıklarının onlara yüklediği bir ödevdir! Her bilinçli ve dürüst yurttaşın ödevidir!


Sivas Kongresi : 91. yıldönümünü kutladığımız Sivas Kongresi'nin Kuvva-yı Milliye ruhuyla, yani “Ulusal güçleri etken ve ulusal istenci egemen kılma” bilinciyle Ulusal And olmak üzere karar altına aldığı ve 30 Ağustos zaferiyle gerçekleşmeğe başlayan ulusal hedefler şunlardı:


Ulusal sınırlar içindeki bütün yurt parçaları bir bütündür, birbirinden ayrılamaz.


Yabancıların, ne türden olursa olsun, içişlerimize karışmasına karşı çıkılacaktır. Hiçbir yabancı devletin güdüm ve koruyuculuğu kabul edilemez.


Hiçbir gruba siyasal egemenliğimizi ve toplumsal dengemizi bozacak ayrıcalıklar tanınmayacaktır.


Her devlet gibi bizim de gelişme olanakları bulmamızda tam bağımsızlığa ve tam özgürlüğe sahip olmamız, yaşamımızın ve varlığımızı sürdürebilmemizin temelidir.


Bunları sağlayabilmek için ulusal güçler etken ve ulusal istenç egemen kılınacaktır.


30 Ağustos: Ulusal Egemenlik İlkesinin Zaferi: 30 Ağustos, sömürgeci saldırların askeri alanda yenilebileceğini kanıtlayan ve bir daha hortlayamaması için zorunlu toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel devrimlerin yolunu açan, bu niteliği ile tüm insanlık için -evet, Batı da içinde olmak üzere tüm insanlık için- İnsanlığın Ortak Kültür Varlığı” olarak korunması ve yaşatılması gereken model değerindeki kutsal Türk Kurtuluş zaferimizin 88. yıldönümü!


AYMAZLIK, SAPKINLIK VE HAİNLİKLER!


Sivas Kongrasi’nin bayraklaştırdığı, 30 Ağustos Zaferiyle de gerçekleşmeye başlayan evrensel değerdeki kutsal hedefler, ne acıdır ki, II. Dünya Savaşından sonra, yani Atatürk’ün yokluğunda, O’nun NUTUK’ta uyardığı gibi, dış ve iç sömürgen güçlerce, politikacılarımızın, hükümetlerimizin, kurumlarımız ve aydınlarımızın “aymazlıkları, sapkınlıkları ve hatta hainlikleri” sonucunda, henüz “zorla” değilse de, “hile ile,” adım adım, bugün yeniden bir topyekûn ulusal mücadeleyi gerektirecek ölçüde tehlikeye düşürülmüş bulunuyor.


Yurt ve ulus olarak bu yıkımlı duruma düşürülmemizin nedeni, Sıvas Kongresi’nde ulusun birliği ve kurtuluşu için örgütlememizi, 30 Ağustos 1922’de de yurdumuzu kirli ayaklarıyla 3 yıl çiğneyen düşmanı yenip kovmamızı sağlayan, ondan sonra da bir daha sömürgeci saldırısına uğramamanın güvenceleri olan demokratik devlet ve toplum düzeninin temelini oluşturan ilkenin, yani ulusal güçleri etken ve ulusal istenci egemen kılma ilkesinin içinin boşaltılarak büyük ölçüde işlerlikten kaldırılmış olmasıdır.


Oysa bu hedefler, sonsuza değin, tüm gücümüzle bağlı kalmamız ve uğrunda her türlü özverileri göze alarak savaşmamız gereken hedeflerdir.


Ama sömürgeciliği ayıp saymamakta direten AB ve ABD, kendi ülkeleri dışındaki dünyanın her yerinde her türlü uğursuz yol ve yöntemlerle demokrasiyi engellemeğe çalıştığı gibi, BOP’u ile de bu güzelim Türk Demokrasi Devriminin yarattığı kurum ve değerleri yıkmaya, yurdumuzu parçalamağa, ulusumuzu bölmeğe, iç ve bölgesel savaşlar çıkarmaya çalışıyor.


Bu yolda işbirlikçi ve/ya da ulusuna güvenmeyen, bağımsızlık ruhundan ve ahlakından yoksun, dar görüşlü, mandacı yeni Vahdettinler, Damat Ferit’ler, Ali Kemal ve Sait Molla’lar, Ali Galip ve Halide Edip’ler, ortaçağ artığı şeyhler ve aşiretler ... bulup kullanıyor.


Kendi ülkelerinde bilim, sanat, siyaset ve askerlik alanlarında ün sahibi dürüst kişiliklerin derinden saygı ve sevgi duyduğu Mustafa Kemal’e ve O’nu ATATÜRK katına yücelten Türk Devrimine, en utanmaz karalayıcı saldırılarda bulunmaktan, öğrenilmesine engel olmaktan, içeriğini çarpıtmaktan ... yüzleri kızarmıyor!


İktidardaki ve muhalefetteki siyasal partilerin hemen tümünde parti-içi demokrasinin yok edilmiş, siyaset alanının olağanüstü kirletilmiş olması, kitle iletişiminin pek büyük bölümünün çıkar karşılığı güdüm altına girmiş olması, Türk Kurtuluş Savaşı’nın ve tümüyle Cumhuriyet Devrimlerinin motor gücü olan ulusal egemenlik ilkesini gerçekte ortadan kaldırmış, böylece Türk ulusunun sesi kısılmış bulunuyor. Oysa Anadolu ve Rumeli Ulusal Hakları Koruma Derneği’nin demokratik yapısı ve işleyişi, Türk ulusunun bağımsızlık, yurt ve özgürlük haklarını dünyaya duyurabilmişti!


Bu iç ve dış sömürgeci saldırısını bugün de tepelemek ve bu siyasal boşluğu gidermek için en başta gerekli olan şey, Atatürk’ün 30 Ağustos’un evrensel değerini seçkin bir biçimde anlatan düşüncelerini yurdumuzun her köşesine, ulusumuzun her kesimine ulaştırmak ve bilinçle, özünden öğrenilmesini sağlamaktır.


Çünkü her gerçek ulusal başarı, ancak geçerli bir BÜYÜK DÜ?ÜNCE DİZGESİ üzerinde yükselebilir.


Mustafa Kemal, hem sömürgeci saldırganın tepelenip koğulmasını sağlayan, hem de bir daha geri gelmemesinin güvencesi olan Türk Demokrasi Devrimlerinin yolunu açan bu düşünce dizgesinin temelinde ve merkezinde, “doğru anlamı ve dürüst uygulamasıyla ulusal egemenlik ilkesi”nin bulunduğunu vurgular1.


SÖZ MUSTAFA KEMAL’İN:


· "Efendiler, 'Türk yurdunu ele geçirmek düşüncesini, Türk'ü tutsak etmek düşünü, genel, yaygın bir düşünceye dönüştürmeye çalışanların... layık oldukları sondan kurtulamamış olduklarını gözlerimizle gördük." (BOP Türkiye’yi parçalamayı amaçladığını açıkça sergileyen haritalar yayınlıyor; AB Başkanlar Konseyi, “Üyelik görüşmeleri sürecinde Türkiye parçalanırsa, her ayrı kesimle görüşmeler yapılabileceğini” açıkça karara bağlıyor! Ve ana muhalefet partisi bile, Türk ulusuna asıl düşmanının bu “Siyaset Batısı” olduğunu söyleyip, ona karşı bir ulusal düşünce ve duygu seferberliği yapma ödevini yerine getirmiyor! )· "Türk ulusunun burada elde ettiği yengi kadar kesin sonuç veren ve ... yalnız bizim tarihimize değil, tüm dünya tarihine yeni bir akış vermekte kesin etkide bulunan bir meydan savaşı anımsamıyorum". (BOP ve AB güdümlü, Soros ödenekli iletişim, araştırma ve bilim (!) kurumları, Türk Kurtuluş Savaşı’nı basit çatapat gibi göstermeğe çalışıyorlar!)· "Hiç kuşku duyulmamalıdır ki, yeni Türk devletinin, genç Türk Cumhuriyeti'nin temeli burada (Dumlupınar’da, Ö.O.) güçlendirildi. Sonsuzluğa değin sürecek olan yaşamı burada taçlandı...· "Efendiler, bu pek büyük yenginin türlü etkenlerinin üstünde en önemlisi ve yücesi, Türk ulusunun bağılsız ve koşulsuz olarak egemenliğini eline almış olmasıdır. Bu olayın tarihimizde ve bütün cihanda ne büyük, ne verimli bir devrim olduğunu açıklamağa gerek görmem. Ulusumuzun uzun yüzyılardanberi hanlar, hakanlar, sultanlar, halifeler elinde, onların baskı ve ezinci altında ne denli ezildiğini, onların açgözlülüklerini doyurma yolunda ne denli büyük yıkımlara ve yitiklere uğradığını düşünürsek, ulusumuzun egemenliğini eline almış olması olayının tüm ululuk ve önemi gözlerimizin önünde belirir.. ." (BOPçular ve AB’ciler ise, padişahlık övgücülüğü, tarikatçılık, şeyhlik, … koruyuculuğu, cemaat alalaması, … yapmaktan, ulusal egemenliğin olmazsa olmazı laiklik ilkesine saldırmaktan geri durmuyorlar!)· "Efendiler, ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, yok olur. Ulusların tutsaklığı üzerine kurulmuş kurumlar her yerde yıkılmağa yazgılıdırlar..." (BOP’çular ve AB’ciler, dün din baskıcısı ya da marksist diktacı iken ulusal egemenliği reddediyorlardı; bugün ulusal egemenliği “şeriat baskısını, kadının eksik varlık sayılmasını, tarikat örgütlenmesini, cemaat yapılanmasını … isteme özgürlüğü” olarak tanımlamaktan çekinmiyor, sıkılmıyorlar!)· “Saraylarının içinde Türk'ten başka ögelere dayanarak, düşmanlarla birleşerek Anadolu'nun, Türklüğün aleyhine yürüyen çürümüş gölge adamların Türk yurdundan kovulması, düşmanların denize dökülmesinden daha kurtarıcı bir devinimdir. Türk ulusunun (yurdunda) tam anlamıyla efendi olarak yaşaması, ancak o gereksiz ve anlamsız olduktan başka, varlıkları yalnızca zarar ve yıkım getiren o makamların ortadan kaldırımasıyla olanaklı olabilirdi." (BOP’çular ve AB’ciler, saltanat goygoyculuğu yapmak, Ali Kemal torunlarını, tarikat şeyhlerini .. en yüksek siyasal katlarda ağırlamak, cemaat örgütlenmesini demokrasi diye yutturmak … aymazlığını ve gözüpekliğini sergiliyorlar!)· "Efendiler, kendilerine bir ulusun geleceği (talihi) güvenilip bırakılan adamlar, ulusun güç ve yeteneğini yalnız ve ancak yine ulusun gerçek ve elde-edilebilir yararları yolunda kullanmakla yükümlü olduklarını bir an düşüncelerinden çıkarmamalıdırlar." (BOP’çular ve AB’ciler, dış işlerinden ekonomi ve maliyeye, eğitimden ulaşıma .. her alanda izlenecek siyasetin Ankara’da değil, Vaşington, Brüksel, Londra, Paris ve Berlin’de saptanması yolunu içlerine sindiriyorlar! En yüksek konumlardaki siyaset ve yönetim adamlarından, başarısızlıkları şöyle dursun, yolsuzluklarının bile hesabının sorulmamasını içlerine sindiriyorlar! En sonunda, kendi mevki ve çıkarlarını ABD/AB’nin siyasal emelleriyle birleştirenler, ABD/AB güdümünde, Suriye’yi iç savaş, yani kardeş kavgasına sürükleme cinayetine ortak olup “Yurtta barış, dünyada barış!” ilkesini rafa kaldırıyorlar!)


· ".. .Efendiler, artık yurt bayındırlık istiyor, zenginlik ve gönenç istiyor. Bilim ve beceri, yüksek uygarlık, özgür düşünce ve özgür düşünüş istiyor."(Kırk yıldır, Türk siyasetçileri, ekonomik kalkınmanın gerektirdiği yatırımcılığı terketmiş, buna koşut olarak da toplumu ortaçağcıl ve bölücü düşünce ve eylemlerin cirit attığı bia Alana döndürmüşlerdir.)


· "Efendiler, ulusumuzun ereği, ulusumuzun ülküsü, bütün cihanda tam anlamıyla uygar bir toplumsal kurul olmaktır. Bilirsiniz ki dünyada her ulusun varlığı, değeri, özgürlük ve bağımsızlık hakkı, sahip olduğu ve yapacağı uygar yapıtlarla orantılıdır. Uygar yapıt ortaya koyma yeteneğinden yoksun olan topluluklar, özgürlük ve bağımsızlıklarından yoksun kılınmağa yazgılıdırlar... Uygarlık yolunda yürümek ve başarılı olmak yaşamanın koşuludur.. Efendiler, uygarlık yolunda başarı yenileşmeğe bağlıdır. Toplumsal yaşamda, ekonomik yaşamda, bilim ve uygulayım alanında başarılı olmak için tam gelişme ve ilerleme yolu budur. Yaşam ve geçime egemen olan kuralların zamanla değişmesi, gelişmesi ve yenilenmesi zorunludur... (AKP düşünce boyunduruğu altında, yontu sanatının yıkılması gerekli “ucube” sayılması, bayan sporcuların resimlerinin bile sansürlenerek yayınlanması, bayanlı-erkekli eğlencelerin sözde “din-görevlileri”nce “deyyusluk” diye küfürle aşağılanması … karanlığına geri dönülmesine tanık olunuyor)


· "Efendiler, ulusumuz burada saptadığımız yengiden daha önemli bir görevin arkasındadır. O yenginin sonuçlarının tam olarak kazanılması ulusumuzun ekonomi alanındaki başarılarıyla olanaklı olacaktır. .. Hiç bir uygar devlet yoktur ki, ordu ve donanmasından önce ekonomisini düşünmüş olmasın". (BOP’çuların ve AB’cilerin Türkiye için beklenti ve özlemleri arasında Türkiye’nin her yöresinin sanayileşmesi, ülkenin her yanının demir ve deniz yollarıyla bütünleştirilerek gerçek bayındırlığa kavuşturulması, sanatın, bilimin ve sporun her dalında uluslararası düzeyde varlık gösterecek atılımlar yapılması, bunun için felsefe, ahlak, sanat ve bilimin özgür olması değil, bütün bunların engellenmesi hedefleniyor!)


· “Uygarlığın temeli, ilerlemenin ve güçlü olmanın dayanağı, aile yaşamındadır... Aileyi oluşturan kadın ve erkeğin doğal haklarına sahip olmaları, aile görevlerini yürütmeğe yeterli bulunmaları zorunludur." (BOP’çular ve AB’ciler desteğindeki AKP için, Türk Devrimi’nin kadın hakları alanındaki dünyaya örnek başarıları baskıcılık; çok karılılık, kadının torbaların içinde yaşamaya koşullandırılması, … ise özgürlüğün gereği!)· "...Çağın savaşımlarında ulusumuzu başarılı kılacak bir ekonomik yaşam sağlanmasını amaçlayan genel eğitim ve öğretim düzenlerimiz, her gün daha çok temellenecek ve kuşkusuz başarılı olacaktır. Efendiler, artık bugün yaşam ve insanlık gerekleri bütün gerçeğiyle belirmiştir. Bunlara aykırı söylentiler ahlak ve inanca temel olamaz... Uydurmalar, boş inançlar kafalardan çıkmalıdır. Her türlü yükselme ve yetkinleşmeğe yetenekli olan ulusumuzun toplumsal ve düşünsel devrim atılımlarını kısaltmak isteyen engeller kesinlikle ortadan kaldırılmalıdır". (BOP’çular ve AB’ciler desteğindeki AKP yönetimi, bilimi ve demokrasiyi temel alan Eğitim ve Öğretim Birliği düzeni baskıcılık; tek sözcüğünü anlamadığı arapça Kur’anı ezberleterek ulus çocuklarını beyni sulanmış hafızlara döndüren Kur’an ve hafızlık kursları, demokrasinin d’sinden söz etmeyen imam-hatip okulları, ve bu eğitim anlayışını yaygınlaştırıp köklendirmek amacıyla girişilen 4+4+4 baskıcılığı ise özgürlüğün gerekleri!!)· "Efendiler, son sözlerimi yalnızca ülkemizin gençliğine yöneltmek istiyorum. Gençler! Yürekliliğimizi arttıran ve sürdüren sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık niteliğinin, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli simgesi olacaksınız. Ey yükselen yeni kuşak! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek ve yaşatacak sizsiniz". (BOP’çuların ve AB’cilerin en çok korktuğu, Atatürk’ün Cumhuriyeti gençliğe emanet etmiş olması değil midir!? Onun için en çok bozmaya, geri bıraktırmaya, çarpıklaştırmaya, bilimsel içerikten yoksun kılmaya çalıştıkları kurum, Cumhuriyetin “Yaşamda en doğru yol-gösterici, bilimdir” ilkesi üzerine dayandırdığı eğitim kurumları olagelmiştir! Bu yolda, artık Atatürk’ün “Gençliğe Seslenişi”ni de eğitim kurumlarından kaldırma aşamasına yaklaşılmıştır!)


Ama, tüm bu saldırılara karşın, evrensel düzeyde geçerli bir büyük düşünce olan Atatürk’ün bugün de iç ve dış sömürgeciliği yeneceğine, tüm namuslu ve uygar insanlığın gönlündeki ve kafasındaki saygın yerini korumayı sürdüreceğine, insanlığın başındaki en büyük belanın, sömürgeciliği utanılacak bir insanlık-suçu saymamakta direten ‘Siyaset Batısı’ ve ona maşalık yapma düzeyine alçalan iç sömürücüler olduğunun, tüm uygar insanlıkça çok geç olmayan bir gelecekte kavranacağına inanıyorum.


Uygar insanlığın ortak değeri Atatürk’ü Mesut TARCAN’ın anlam dolu dizeleriyle saygı ve gönülborcu duygularıyla anarken, ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramını ve bu zaferi hazırlayan Sivas Kongresi’nin yıldönümünü kutluyor, gelecek yıldönümlerini bugünkü olumsuzlukların tepelendiğini görmenin mutluluğu içinde kutlamayı diliyorum.


“YÜCE ATATÜRK DEVRİM DEMEK


YANAR I?IKLARI GÖNLÜMCE


USUMUZ BÜYÜR SONSUZA DEK


GÜN GÜN, GECE GECE”


 YAZARIN TÜM YAZILARI
   29/12/2013 - 27 ARALIK 1919’UN ÇAĞ AÇICI ANLAMI!..
   07/12/2013 - CEMAAT-TARİKAT ÖRGÜTLENMESİNİN DEMOKRASİDE MEŞRU YERİ OLMADIĞI KAMUOYUNA MAL EDİLMELİDİR!
   10/11/2013 - CUMHURİYET’İN 90. YILDÖNÜMÜNDE ATATÜRK’TEN “ÖZGÜRLÜK” DERSİ!
   24/10/2013 - TÜRK OLMANIN KIVANCINI ANLATAN ANDI KALDIRMAK!..
   03/10/2013 - Q, W, X ALDATMACASI!..
   30/09/2013 - ÇILGIN DEĞİL BİLGE!...
   25/09/2013 - 81. DİL BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN!..
   09/09/2013 - SÖMÜRGECİ BOP VE MAŞASI PKK!..
   30/08/2013 - KURTULUŞ ARAYIŞINDA OLAN HERKESE ATATÜRK’TEN YAŞAMSAL DERS!..
   20/07/2013 - LAİK OLMAYAN SİYASET, “DEMOKRATİK” OLAMAZ!..
   01/06/2013 - "MUNAFIK"IN VE "AYYAŞ"IN TANIMI!
   07/03/2013 - ÇOK KORKUNÇ, ÇOK ÜZÜCÜ,ÇOK ŞAŞIRTICI DURUM!..
   28/02/2013 - ATATÜRK'ÜN ULUSUNA UYARISI!..
   15/02/2013 - "PADİŞAHLIK ÖZENTİSİ" ALDATMALARI!..
   08/02/2013 - TÜRKİYE'Yİ YIKMA PROJESİNİ KAYIKÇI KAVGALARI İLE GÖZDEN KAÇIRMA OYUNU SÜRÜYOR!..
   04/02/2013 - YENİ KUŞAKLARI LAİK DÜŞÜNÜŞLE YETİŞTİRMEK, DEMOKRATİK MEŞRULUĞUN ZORUNLU GEREĞİDİR!
   15/01/2013 - CHP YÖNETİMİNİN İVEDİ ÖDEVİ!..
   13/01/2013 - ZÜBEYDE HANIM'IN 90. ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE ATATÜRK’ÜN ANNESİNE VE TÜRK KADININA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ!..
   08/01/2013 - SİYASET, İLETİŞİM VE BİLİM KURUMLARI TÜRK ULUSUNU “SAHİPSİZ” BIRAKIYOR!
   28/10/2012 - 29 EKİM’LER İÇİN CHP’YE VE SANAT-DÜŞÜN-BİLİM İNSANLARIMIZA DÜŞEN EN İVEDİ ÖDEV!
   09/10/2012 - SÖYLEV BİR TOPLUMBİLİM KLASİĞİDİR!..
   13/09/2012 - TÜRK DEVRİMİNİN 13 EYLÜL ATILIMLARI
   11/09/2012 - DEVRİMİNİN 9 EYLÜL ATILIMLARI
   25/08/2012 - 4 EYLÜL 1919 ve 30 AĞUSTOS 1922’NİN EVRENSEL VE GÜNCEL DEĞERİ!
   17/08/2012 - CHP DÖNÜM NOKTASINDA!..
   05/08/2012 - ÜLKÜ ADATEPE: CUMHURİYET'İN ÇOCUĞA, ÖZELLİKLE KIZ ÇOCUĞUNA SEVGİ VE SAYGISININ SİMGESİ!
   08/07/2012 - TÜRKİYE'Yİ BÖLME ÖNERİSİ!..
   06/03/2012 - GENÇLİĞE “KİN” ÇAĞRISI YAPMAK!..
   15/02/2012 - ATATÜRK'ÜN NUTUK/SÖYLEV'İNİN BOP SALDIRISINA KARŞI KURTARICI DEĞERİ!
   05/02/2012 - GÖREVİNİ YAPMAYAN KURUMLAR, KENDİ YIKIMLARINI HAZIRLARLAR!
Yazarın Sitemizdeki  Kayıtlı Toplam Yazısı : 173

Sayfa :


 1   2 -  3 -  4 -  5 -  6 -

Kampanya detayları için TIKLAYINIZ

Tasarım & Programlama SK WT © 2007 - İçerik © Copyright 2007Ulusal Ses Haber Portalı