REFHAN İRTEM YAZDI

28 EKİM 1923 GÜNÜ ATATÜRK !..28 EKİM 1923 GÜNÜ ATATÜRK NASIL BİR RUH HALİ İÇERİSİNDEYDİ ACABA, HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?


Sevgili Atatürk,yeni devletin şeklini cumhuriyet olarak kabul etmeyi düşündüğünden büyük zaferden sonra o an gelmiş bulunuyordu.


Cumhuriyet ilan edilmeden önce hükümet meclisin tamamı oluyordu.Yani kabineyi oluşturan her bakan,meclisin oylaması için bakanlığa aday oluyor;meclis oylaması sonucunda o kişi bakan olabiliyordu.Bu yöntemle hükümetin uyumluluğu zorlanıyordu.Mecliste kuvvetler birliği yetkisi olduğu için,mecliste bir o kadar zorunlu oluyordu."Bu gün yeni kabul edilen anayasa ile kuvvetler ayrılığı aynen meclisin kuvvetler birliği durumuna dönüşmüştür."


İşte bu sistem 28 Ekim 1923 gecesinde istifalarla kriz yarattı.Ali Fuat Paşa meclis başkanlığından ve Fethi Bey içişleri başkanlığından istifa etti.25 Ekim günü boşalan yerlere seçim için Rauf Bey seçilince kriz hepten tırmandı.Bunun üzerine Gazi Mustafa Kemal Paşa 26 Ekim'de kabineyi Çankaya'ya çağırıp hepiniz istifa edeceksiniz der.27 Ekim Günü herkes istifa eder.Böylece toptan hükümet kurulma durumuna gelinir.


28 Ekim Günü ülkenin geleceğine dair kararlar almak için, iki ayrı yerde iki sofra kurulur.Biri halife Abdülmecit Efendi diğeri ise Atatürk'ün kurduğu masadır.Ancak Abdülmecit'in planları Gazi Mustafa Kemal Paşamızın Çankaya'da kurduğu masa altüst edecektir.Sevgili Atatürk yeni devlet şeklinin Cumhuriyet olarak kabul ettiğinden,Halife Abdülmecit'in planları işlemez duruma gelir.


Mustafa Kemal Paşa kendisine yakın isimlerden Milli savunma bakanı Kazım Beyi çağırır ve İsmet Paşa ile 1921 Anayasasının bazı maddelerini değiştirerek kanun tasarısını hazırlar.Türk Devletinin hükümet şekli cumhuriyettir.Böylece" meclis hükümeti sistemi" yerine parlamenter sisteme geçilir.İlk hükümeti kurmakla da İsmet Paşa'yı görevlendirir.


29 Ekim 1923 akşamı saat 18.45 de TBMM oturumu açıldı ve anayasa maddeleri görüşülüp öneri kabul edilerek tüm millet vekilleri ayağa kalkıp üç kez:


Yaşasın Cumhuriyet,Yaşasın Cumhuriyet,Yaşasın Cumhuriyet


diye bağırdılar.


29 Ekim 1923'te Pazartesi Günü saat 20.30'da Cumhuriyet ilan edildi.


CUMHURİYET


Ey Bizlere Bu Günü Kazandıran Şehitler,


Ey Hürriyet Yolunda Can Veren Koçyiğitler.


Ey Kahraman Atatürk, Sizlere Minnettarız,


Rahat Rahat Uyuyun Nöbette Bizler Varız.


Canımızdan Azizdir Bıraktığın Emanet,


Cumhuriyet Şereftir, Namustur Cumhuriyet.


Ateş İçinde Doğduk, Uyku Bize Yaramaz,


Ölüm Bile Arasa, Bizi Evde Bulamaz.


Tarlada, Fabrikada, Kışlada, Okuldayız,


Fakat Hep Bir Emelde, Bir Yönde , Bir Yoldayız,


Bugün Hürriyet İçin Kore'yi Vatan Bildik,


Edirne, Çanakkale, İzmir-Ardahan Bildik.


İnandığımız Yolda Çiğneriz Dağı, Düzü,


Hak Edenin Bağrına Saplarız Süngümüzü.


Harikalar Yaratır, Bir Damlacık Türk Kanı,


Dünyalar Alkışlıyor, Bir Avuç Kahramanı.


O Bir Avuç Kahraman Biliyor Tarihini,


Onu Muzaffer Eden Şanı, Kanı Ve Dini.


Seve Seve Bırakıp Köydeki Ocağını,


Göz Kırpmadan Veriyor, Kolunu Bacağını.


O Böyle Haşroldukça Hürriyetle, İmanla,


Türk Yurdu Yükselecek Her gün Şeref Ve Şanla.


İmanlı Göğüslere Karşı Dağlar Duramaz,


Coşarsak Selimize Dünyalar Bent Vuramaz


Türk'üz, Düşman Üstüne İşte Böyle Akarız,


Yirmi Milyon Ateşiz, Yirmi Dünya Yıkarız.


Ey, Ölümsüz Atatürk, Şerefisin Milletin


Bekçisiyiz Tek Kalsak, İnan Cumhuriyetin.


Behçet Kemal Çağlar


Derleme,Refhan İrtem


23/10/2010 - Ulusalses
( Ulusal Ses ) - 30.10.2016
 
 
http://www.ulusalses.net