MAHKEMELERİN BAĞIMSIZLIĞI!..

Bürokratlaştırılan yargıdaki itaat ; siyasallaşma beklentisinden mi?Bürokratlaştırılan yargıdaki itaat ; siyasallaşma beklentisinden mi?


MADDE 138- Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler.


Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.


Yukarıdaki anayasa maddesi çok açık nettir. Vatandaş Devlet ile bu hükümle sosyal kontratını kurar. Bu ikili bir anlaşmadır. Dolayısıyla mahkeme kararları: madde 138 'in tüm gereklerini yerine getirdikten sonra buna uygun olarak karar verir.


Bir yargı kararı bu dört hükmü içermiyorsa; verdiği karar tek taraflı bir hakim hükmünü içerir.


Dolayısıyla hem davacı hem de davalı taraf verilen karara vicdanen ve aklen itiraz edemeyecek açıklıkta ve dayanakta olmalıdır ki; karar cümlenin başında anayasaya gereği "Türk milleti" adına başlanabilsin vatandaş nezdinde "yok hükmünde" olmasın.


Hukuk devletinde ve hukuki kararlarda durum budur. Bunun dışındaki, hakimin kendi kafasına göre verdiği her karar, bürokratik yargı faaliyetine girer ki; suç teşkil eder.


Yargının siyasileşmesinden çok daha yıkıcı etkileri olan bu durumun fiili bir durum olarak oluşturulması gibi olası faaliyet içinde olan her olay bizi yargı devletine bir adım daha yaklaştırır.


Böylesine bir olası gidişat kontrolsüz gücü getirir. Siyasal erk de bu sapkınlığa dolaylı olarak bilmeyerek teveccüh ederse....Vah halimize vah ki, ne vahh...


Hakimin, yürütme ve yasama üzerinde bir 3. güç haline gelmesi; hakim-başkanlık sistemi ile tanışırız ki; birbirine paralel güçler, birbirini ağırlar arasında vatandaşlarımız yeni bir kavram ile tanışır: "SİYASAL YARGI". Yani, millete paralel " yüksek hakim - savcı milleti" ...mülkün, gücün ve adaletin temeli! Hukuk ise, üstündeki kreması olur.


Yargının siyasileşmesinden başka bir şeydir "Siyasal Yargı" çook başka bir şey!!!


Tahir ÇALGÜNER
( Ulusal Ses ) - 11.11.2017
 
 
http://www.ulusalses.net