Salı , 19 Şubat 2019  
    ANA SAYFA
    Gündem                   
    Politika                   
    Dünya                      
    Ekonomi                  
    Güncel                     
    Spor                         
    Sağlık                       
    Yaşam                     
    Bilim ve Teknoloji 
    Kültür ve Sanat     
    Magazin                  
    Eğitim                      
    Kadın ve Aile        
    Yazarlar
    Söyleşi / Haber
    Video Haberler
      Künye
      İletişim
      Reklam

Haberlerde AraTCMB Döviz Kuru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SİTE İSTATİSTİĞİ
 BUGUN 129741  
 TOPLAM 680664818  
08.06.2007 itibariyle
Sağlık Geri Dön 
SPOR SAKATLANMALARINDA ÖNLEM VE TEDAVİLER!..
Hastalıklardan korunmak, uzun ve sağlıklı yaşamak için spor yapmak şart. Ancak bilinçsizce yapılan sportif aktiviteler, beraberinde ciddi sağlık sorunlarını da getirebiliyor. Spor sakatlanmalarında hangi tedavi yöntemlerinin uygulandığınıve sakatlanmamak için gerekli püf noktalarını uzmanlar anlatıyor.

SPOR SAKATLANMALARINDA ÖNLEM VE TEDAVYLER


EN ÇOK SAKATLANMALAR HALI SAHA MAÇLARINDA YA?ANIYOR


BELEDYYELERYN PARKLARA KOYDU?U SPOR ALETLERY DO?RU KULLANILMALI


Hastalyklardan korunmak, uzun ve sa?lykly ya?amak için spor yapmak ?art. Ancak bilinçsizce yapylan sportif aktiviteler, beraberinde ciddi sa?lyk sorunlaryny da getirebiliyor. Spor sakatlanmalarynda hangi tedavi yöntemlerinin uygulandy?ynyve sakatlanmamak için gerekli püf noktalaryny uzmanlar anlatyyor.


Sa?lykly bir ya?am için spor yapanlar ço?aldykça, ayak bile?i yada dizlerindeki sorunlar nedeniyle uzmanlaryn kapysyny çalanlaryn sayysy da her geçen gün artyyor. Çünkü vücudun fonksiyonel ve fiziksel kapasitesine uygun olmayan fiziksel aktiviteleri denemek ya da ysynma egzersizlerini yapmadan spora ba?lamak sakatlanmalara davetiye çykaryyor. Basit bir kas yyrty?yndan kyryklara kadar uzanan bir dizi rahatsyzly?yn ortak ady olan spor yaralanmalarynda farkly tedavi yöntemleri deneniyor. Acybadem Adana Hastanesi Fizik Tedavi Uzman Dr. Co?kun Akalyn, spor yaralanmalary ve uygulanan tedavi yöntemleri hakkynda sorularymyzyyanytlady.


SPOR ALETLERYNYKULLANMAYI Ö?RENMELYYYZ


Spor yaparken çe?itli tehlikelerle kar?yla?ylabiliyor. Ki?inin kendi fiziksel yapysy ve durumunu dikkate almadan, hangi sporu yapaca?yna geli?igüzel karar vermesi, bu tehlikelere neden oluyor. Oysa, ki?i spora ba?lamadan önce seçimini, ortopedist ya da fizik tedavi uzmanyna dany?arak yaparsa sakatlanma riskini de azaltmy? oluyor.


En çok haly sahalarda meydana gelen kazalar ile kar?yla?yyoruz. Ayryca, belediyelerin parklara yerle?tirdi?i spor aletleri var. Bu aletler do?ru kullanylmady?ynda ki?ilerde sa?lyk sorunlaryna yol açabiliyor. Bu aletlerin kullanymyndaki yanly?lyklardan dolayy syklykla diz, ayak bile?i, kas ve iskelet sistemi rahatsyzlyklary ile kar?yla?yyoruz. Spor yaralanmalary hafif bir kas yyrtylmasyndan kyryklara kadar gidebiliyor. Spor yapan ki?inin sorun ya?ady?ynda, zaman kaybetmeden bir uzmana dany?masy gerekiyor. Kas yyrtylmalaryve ba? yaralanmalary erken dönemde yakalanyp tedavi edilirse çok daha rahat iyile?me sa?lanyyor.


SPOR SAKATLIKLARI CYDDYYE ALINMALI


Spor sakatlanmalarynda multidisipliner yakla?ym çok önemli. E?er ki?inin cerrahi operasyon gerektiren bir durumu varsa öncelikle ortopedistler tarafyndan ameliyaty yapylyyor. Daha sonra ise fizik tedaviye ba?lanyyor. Yaralanma basit bir yyrtyk ise, üzerine binen yük azaltylarak üç haftalyk iyile?me süreci tamamlanyyor. Ancak, ki?i yyrtyk oldu?unu fark etmez, bir iki gün süren ?i?li?i önemsemez ve normal hayatyna dönerse, oradaki doku sertle?iyor ve en ufak bir zorlanmada lif atmasy meydana geliyor. Lif yyrtylmalarynda öncelikle cerrahi tedavi yapylyyor. Bu süreçten sonra da kasa eski esnekli?ini kazandyrmak için rehabilitasyon sürecine ba?lanyyor.


Rehabilitasyon sürecinde, germe ve güçlendirme egzersizleri yapylyyor. Ultrason ve lazer tedavisi ba? ile kas yaralanmalarynda iyile?me sürecini hyzlandyryyor. Normal spor aktivitesine dönü? zamany ise hastanyn iyile?me hyzyna göre belirleniyor.


ULTRASON VE LAZER TEDAVYDE EN BÜYÜK YARDIMCI


Her ikisinin de antienflamatuvar etkisi bulunuyor. Yani ultrason ve lazer dokudaki ödemi çözüyor. Dola?ymyarttyrarak, dokunun kanlanmasyny arttyryyor. Doku tamir maddeleri yaralanmy?bölgeye daha çabuk ula?yyor. Vücudun kendi kendini tamir etmesi hyzlanyyor. Cihazyn frekansy, dalga boyu ve süresi patolojiye göre ayarlanyp bel a?rysyndan servikal problemlere, hatta omuz yaralanmalaryna kadar çe?itli sorunlarda kullanylabiliyor. Yeni aletlerde patolojiye özgü programalar mevcut olup hastanyn sorunu seçildi?inde verilecek lazer miktary da otomatik olarak belirleniyor. Lazer yöntemi, hamilelerde ve kalp pili olanlarda uygulanamyyor.


SPOR YAPARKEN DYKKAT ETMENYZ GEREKENLER


- Çok geç saatlerde sportif aktivite yapmamalysynyz. Çünkü günün yorgunlu?unun ardyndan yapylan spor aktivitesi, yaralanma riskini artyryyor.


- Egzersiz yapmadan önce ve yaptyktan sonra mutlaka ysynma ve so?uma hareketlerini tamamlamalysynyz.


- Bütün hafta masa ba?ynda çaly?yp, hafta sonunu a?yr ve yorucu sportif faaliyetlerle geçirenlere “hafta sonu?övalyesi” deniyor. Spor yaralanmalary bu ki?ilerde daha syk ortaya çykyyor. Bu nedenle fiziksel aktivitelerinizi aralykly bir ?ekilde haftanyn günlerine da?ytarak yapmalysynyz.


- Yapty?ynyz spora uygun ayakkaby ve kyyafet seçmelisiniz.


- Vücudunuzun kapasitesini dikkate alarak fiziksel aktivitenizin derecesini artyrmalysynyz.


SPOR YARALANMASININ ARDINDAN YAPILMASI GEREKENLER


-Yaralanan bölgenin dinlenmesini sa?layyn; kanama ya da ?i?li?in artmamasy için yükse?e kaldyryn.


- Buz uygulayyn.


- Yaralanan bölgenin sabit kalmasy gerekiyorsa, bandaj yapyn.


- En kysa zamanda bir sa?lyk kurulu?una ba?vurun.


Meral DELEN

[ Ulusal Ses ] - 5/12/2013

 
 
 
Habere yorum yaz
 
 
Haberi yazıcı formatına hazırla
 
 
Editöre mesaj gönder
 
Sayfa başına git


HABERE EKLENEN YORUMLAR  

Kayıtlarda bu haber yapılmış yorum bulunmamaktadır.
İlk yorum yazan siz olmak ister misiniz ?


Kampanya detayları için TIKLAYINIZ


Diğer Sağlık
  GÖZ TEMBELLİĞİ – ŞAŞILIK!..
  SICAK HAVA KALP İÇİN TEHLİKELİ!..
  KALP HASTALARINA ORUÇ UYARISI!..
  SAĞLIKLI KİLO VERMEK İÇİN DİYETİNİZ SİZE ÖZEL OLSUN!..
  SICAK HAVA KALP İÇİN TEHLİKELİ!..
  İLK YARDIMIN ÖNEMİ!..
  HEMOROİDİ OLAN DOKTORDAN SAKLANIYOR!..
  40'LI YAŞLARDA KALP AMELİYATI ÇOK YAPILIYOR!..
  “20 YAŞ DİŞİ” HER YAŞTA ÇIKABİLİR!..
  KALP HASTALARINA ORUÇ UYARISI!..
  TİROİD BEZİ HASTALIKLARI ÖNEMSENMELİ!..
  ORUÇ TUTARKEN KİMLER NELERE DİKKAT ETMELİ?..
  HAMİLELİKTE ORUÇ BAŞAĞRISI YAPIYOR!..
  "SAÇIM DÖKÜLÜYOR "DİYENLER DİKKAT!..
  ANNE VE BEBEĞİ İÇİN 11 ADIM!..
  SICAK HAVA KALP İÇİN TEHLİKELİ!..
  GÖZ TEMBELLİĞİ – ŞAŞILIK!..
  KANSERLERİN BAŞLICA NEDENİ SİGARA
  NEFESİNİZİN KIYMATİNİ BİLİN!..
  DİKKAT! ÇOCUĞUM 'HALSİZ' DEYİP GEÇMEYİN!..
  SAĞLIKLI KİLO VERMEK İÇİN DİYETİNİZ SİZE ÖZEL OLSUN!..
  KLİNİK ECZACILIK BİLİNÇSİZ İLAÇ TÜKETİMİNİ AZALTTI
  AMNİYOSENTEZ, DENEYİMLİ ELLER TARAFINDAN YAPILMALI
  SPOR SAKATLANMALARINDA ÖNLEM VE TEDAVİLER!..
  ASTIMDA ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ!..
 

Tasarım & Programlama SK WT © 2007 - İçerik © Copyright 2007Ulusal Ses Haber Portalı