Salı , 19 Şubat 2019  
    ANA SAYFA
    Gündem                   
    Politika                   
    Dünya                      
    Ekonomi                  
    Güncel                     
    Spor                         
    Sağlık                       
    Yaşam                     
    Bilim ve Teknoloji 
    Kültür ve Sanat     
    Magazin                  
    Eğitim                      
    Kadın ve Aile        
    Yazarlar
    Söyleşi / Haber
    Video Haberler
      Künye
      İletişim
      Reklam

Haberlerde AraTCMB Döviz Kuru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SİTE İSTATİSTİĞİ
 BUGUN 129377  
 TOPLAM 680664454  
08.06.2007 itibariyle
Sağlık Geri Dön 
KLİNİK ECZACILIK BİLİNÇSİZ İLAÇ TÜKETİMİNİ AZALTTI
Acıbadem Adana Hastanesi’nden Sorumlu Eczacı Pırıl Yıldırım, klinik eczacılığın önemine dikkat çekti. Ecz. Yıldırım, klinik eczacıların hastane servislerinde görev almasıyla bilinçsiz ilaç tüketiminin azaldığına ve tedavi ile izleme programlarında başarının arttığına dikkat çekti.

BYLYMSEL ECZACILI?IN 174. YIL DÖNÜMÜ


Bilimsel eczacyly?yn 174. yyldönümü nedeniyle açyklama yapan Acybadem Adana Hastanesi’nden Sorumlu Eczacy Pyryl Yyldyrym, eczacylyk mesle?inin, yeryüzünün bilinen en eski mesleklerinden biri oldu?una dikkat çekti. Ynsanly?yn varolu?u ile ortaya çykan hastalyklarla beraber deneyimler sonucu typ bilimi ve hekimlik tarihinin olu?masyyla, ilaç uygulamalarynyn da ba?lady?yny hatyrlatan Yyldyrym, ilaç endüstrisindeki hyzly geli?ime paralel olarak geleneksel eczacylyk kavramynyn yerini ‘Klinik Eczacylyk’ uygulamalaryna byrakty?yny bildirdi. Ecz. Pyryl Yyldyrym, özellikle üniversiteler ve özel sa?lyk kurulu?lary tarafyndan benimsenen hasta odakly eczacylyk anlamyna gelen klinik eczacylykla ilgili ?unlarysöyledi;


KLYNYK ECZACILARIN EN BÜYÜK GÖREVY,YLAÇ UYGULAMA GÜVENLY?YNY SA?LAMAK


‘Elektronik hasta kaydy’ alt yapysyny olu?turabilen sa?lyk kurulu?larynda, hasta ile ilgili tüm bilgi ve verilerin hekim, eczacy, hem?ire üçgeninde ta?ynabilir olmasyyla‘Klinik Eczacylyk’ uygulamalary da etkin ?ekilde kullanylmaya ba?lanmy?tyr. Hastane eczacyly?y; dura?an bir eczacylyk yakla?ymyndan çok uzaktyr. Hastane eczacyly?yny, serbest eczacylyktan ayyran en önemli özellikler; ilaç verdi?iniz hastanyn, vermeden önceki ve sonraki klinik de?i?ikliklerini ve tedavinin her a?amasyny eczacy olarak birebir izleyebilmeniz ve de?erlendirebilmeniz, tedaviye hekimle birlikte i?tirak edebilmeniz ve tedavideki rolünüzün ilacyn verilmesiyle son bulmuyor olmasydyr. Hastanelerde klinik eczacy olarak görev yapan bizlerin; ilaç uygulama güvenli?inin sa?lanmasy ile ilgili de görev ve sorumluluklary vardyr. Ylaçlaryn stabilitesini, geçimsizliklerini, kary?ym hazyrlama tekniklerini iyi bilmeleri nedeniyle klinik eczacylar, özellikle yanly? hazyrlandy?ynda hastada kalycy risk olu?turabilecek kemoterapi ilaçlaryny ve total parenteral beslenme solüsyonlaryny laminer kabinlerde ve aseptik ?artlarda tamamen kendi kontrollerinde hazyrlamaktadyr.


HASTANELERDE HEKYM, DYYETYSYEN VE HEM?YRELERLE Y?BYRLY?Y YÇERYSYNDEYYZ


Ayryca klinik eczacy olarak görevlerimizden biri de; diyetisyen ve hekimlerle i?birli?i yaparak, ilaç-ilaç, ilaç-besin etkile?imlerinin önlenmesi, gerekti?inde ilaç ya da ilacyn saat de?i?ikli?i konusunda hekime önerilerde bulunulmasydyr. Bu ba?lamda, hastanelerimizde, her hastanyn, her bir ilacy için etkile?im kontrolleri eczacylar tarafyndan yapylarak, hekim, diyetisyen ve hem?ire tarafyndan da görülecek ?ekilde elektronik ortamda hasta bilgilerine kaydedilmektedir.


KLYNYK ECZACILIKLA YLAÇ SUYSTYMALLERYNYN ÖNÜNE GEÇYLYYOR


Klinik eczacylar tarafyndan yönetilen tek dozlu ilaç da?ytym sistemleriyle, ilaç suistimallerinin önüne geçilmekte, ilaç ekonomisine katky sa?lanmakta ve ilaç uygulamalarynyn takibinin daha gerçekçi yapylmasy sa?lanmaktadyr. Yatan her hastanyn klinik parametreleri, tarafymyzdan günlük olarak hesaplanmakta, doz veya doz araly?y de?i?imi gereken hastalar ile ilgili hekimlerle i? birli?i yapylarak, istenmeyen etkilerin ortaya çykmasy kontrol altyna alynmaktadyr. Yine hastalaryn alerji öyküleri, ilaç geçmi?leri, daha önce geçirilen hastalyklaryn sorgulanmasy ve daha önce uygulanmy? tedavi rejimlerinin incelenmesi de klinik eczacylar olarak bizlerin görevidir.


ECZACILIK HALK SA?LI?I BYLYMY


Eczacylyk mesle?inin bir halk sa?ly?y bilimi oldu?una dikkat çeken Acybadem Adana Hastanesi’nden Sorumlu Eczacy Pyryl Yyldyrym,“hastayy tedavisi ile ilgili olarak bilgilendirmek, ilaçlaryn uyarylaryny, yan etkilerini, kullanym ve saklama ko?ullaryny, ilaçlaryn etkile?imlerini hasta veya hasta yakynyna, ki?ilerin e?itim ve kültür düzeyini de göz önünde bulundurarak açyk bir ?ekilde ifade etmek, eczacylyk mesle?inin en önemli gereklili?idir. Ylaç konusunda tüm e?itim noktalarynda, eczacylaryn devrede olmasy; ilaçlaryn hazyrlanma, uygulanma ve saklanma syrasynda güvenlilik zincirinin bozulmamasynda büyük etken olu?turmaktadyr” diye konu?tu.


meral DELEN

[ Ulusal Ses ] - 5/21/2013

 
 
 
Habere yorum yaz
 
 
Haberi yazıcı formatına hazırla
 
 
Editöre mesaj gönder
 
Sayfa başına git


HABERE EKLENEN YORUMLAR  

Kayıtlarda bu haber yapılmış yorum bulunmamaktadır.
İlk yorum yazan siz olmak ister misiniz ?


Kampanya detayları için TIKLAYINIZ


Diğer Sağlık
  GÖZ TEMBELLİĞİ – ŞAŞILIK!..
  SICAK HAVA KALP İÇİN TEHLİKELİ!..
  KALP HASTALARINA ORUÇ UYARISI!..
  SAĞLIKLI KİLO VERMEK İÇİN DİYETİNİZ SİZE ÖZEL OLSUN!..
  SICAK HAVA KALP İÇİN TEHLİKELİ!..
  İLK YARDIMIN ÖNEMİ!..
  HEMOROİDİ OLAN DOKTORDAN SAKLANIYOR!..
  40'LI YAŞLARDA KALP AMELİYATI ÇOK YAPILIYOR!..
  “20 YAŞ DİŞİ” HER YAŞTA ÇIKABİLİR!..
  KALP HASTALARINA ORUÇ UYARISI!..
  TİROİD BEZİ HASTALIKLARI ÖNEMSENMELİ!..
  ORUÇ TUTARKEN KİMLER NELERE DİKKAT ETMELİ?..
  HAMİLELİKTE ORUÇ BAŞAĞRISI YAPIYOR!..
  "SAÇIM DÖKÜLÜYOR "DİYENLER DİKKAT!..
  ANNE VE BEBEĞİ İÇİN 11 ADIM!..
  SICAK HAVA KALP İÇİN TEHLİKELİ!..
  GÖZ TEMBELLİĞİ – ŞAŞILIK!..
  KANSERLERİN BAŞLICA NEDENİ SİGARA
  NEFESİNİZİN KIYMATİNİ BİLİN!..
  DİKKAT! ÇOCUĞUM 'HALSİZ' DEYİP GEÇMEYİN!..
  SAĞLIKLI KİLO VERMEK İÇİN DİYETİNİZ SİZE ÖZEL OLSUN!..
  KLİNİK ECZACILIK BİLİNÇSİZ İLAÇ TÜKETİMİNİ AZALTTI
  AMNİYOSENTEZ, DENEYİMLİ ELLER TARAFINDAN YAPILMALI
  SPOR SAKATLANMALARINDA ÖNLEM VE TEDAVİLER!..
  ASTIMDA ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ!..
 

Tasarım & Programlama SK WT © 2007 - İçerik © Copyright 2007Ulusal Ses Haber Portalı