Pazartesi , 22 Nisan 2019  
    ANA SAYFA
    Gündem                   
    Politika                   
    Dünya                      
    Ekonomi                  
    Güncel                     
    Spor                         
    Sağlık                       
    Yaşam                     
    Bilim ve Teknoloji 
    Kültür ve Sanat     
    Magazin                  
    Eğitim                      
    Kadın ve Aile        
    Yazarlar
    Söyleşi / Haber
    Video Haberler
      Künye
      İletişim
      Reklam

Haberlerde AraTCMB Döviz Kuru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SİTE İSTATİSTİĞİ
 BUGUN 349311  
 TOPLAM 702897262  
08.06.2007 itibariyle
Kültür ve Sanat Geri Dön 
EMEK NİCE ANILARLA BİRLİKTE YOK OLDU!..
Emek Sineması'nın yıkılması TMMOB Mimarlar Odası'nda düzenlenen basın toplantısıyla protesto edildi. Yapılan açıklamada, yıkımın geri dönüşü mümkün olmayacak zararlara neden olduğu belirtildi. Ünlü yönetmen Erden Kıral ise tepkisini "Bize yalan söylediler” diyerek gösterdi.

Ticaret Emek'e üstün geldiTMMOB Mimarlar Odasy Ystanbul Büyükkent ?ubesi'nde düzenlenen basyn toplantysyna, Ystanbul Teknik Üniversitesi Ö?retim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Cevat Erder, Mimarlar Odasy Ba?kany Deniz Yncedayy, Mimarlar Odasy adyna Mimar Mücella Yapycy, Can Atalay, Erden Kyral, Pelin Esmer, Enis Köstepen, Ahmet Ryfat ?ungar ile ünlü oyuncu Tuncel Kurtiz de katyldy.

Mimarlar Odasy Ba?kany Deniz Yncedayy, Emek Sinamasy'nyn yykylmasyyla bütün bir ülkenin önemli bir kültür varly?ynyn yok edildi?ini belirterek, restorasyonu yapylacak binalarda kamu yararynyn gözetilmesi gerekti?ini vurgulady. Kentin tüm varlyklary için yyllardyr çe?itli mecralarda mücadele verdiklerini kaydeden Deniz Yncedayy, ya?anan yykymyn bir utanç kayna?y oldu?unu anlatty.

Yykymlaryn bütün boyutlaryyla devam etmemesi için tüm bilgi birikimlerini payla?maya açyk olduklaryny söyleyen Deniz Yncedayy, "Bu nedenle kültürel mirasy ortadan kaldyrycy her eylemi engellemek için elimizden gelen her?eyi kullanaca?yz" dedi.

“RANT KURBANI”

Emek Sinemasy'nyn yykym süreciyle ilgili bilgiler veren Mimarlar Odasy Temsilcisi Mücella Yapycy, sit alanynda bulunan ve toplumla bütünle?mi?, Ystanbullular'yn kültürel simgesi olmu? yapynyn, sermayenin sonu gelmeyen tüketim ve metala?ma politikalaryna kurban edildi?ini belirtti. Basyn yayyn organlarynda yer alan ve "Emek Sinemasy'nyn aslyna uygun oylarak ta?yndy?y" haberlerinin gerçe?i yansytmady?yny hatyrlatan Mücella Yapycy, yykylan Emek Sinemasy'nyn evrensel koruma ilkelerine uygun bir restorasyon projesi hazyrlanarak asli i?leviyle toplumun hizmetine sunulmasyny istedi.

Yapylmasy planlanan projenin mimari detaylaryny toplantyya katylanlar ve basyn mensuplaryyla payla?an Mücella Yapycy, Emek Sinemasy'nyn rant projelerine kurban edildi?ini sözlerine ekledi.

ERDEN KIRAL: TYCARET KÜLTÜRE ÜSTÜN GELDY

Konu?masynda, 1924 yylyndan kalma binanyn restorasyon ady altynda yerle bir edildi?ini vurgulayan ünlü yönetmen Erden Kyral, "Bize yalan söylediler. Buranyn korunmasy gerekiyordu. Sorun aslynda çok derin. Ticaretin kültüre üstünlü?ünü görüyoruz. Bununla sava?mamyz gerekiyor" dedi.

PROF. DR. CEVAT ERDER: O DA SYZYN GYBY YA?AR

Emek Sinamasy'nyn kültürel bir varlyk oldu?una de?inen Prof. Dr. Cevat Erder, batyda bu tip eserlere kültürel miras de?il, kültürel emanet gözüyle bakyldy?yny anlatty. Emek Sinemasy'nyn sadece bir nesne, bir obje olmady?yny belirten Prof. Dr. Cevat Erder, "Kültürel varlyktyr. O da sizin var oldu?unuz gibi ya?ayan bir?eydir. Ya?ayan bir varlykla kar?y kar?yyayyz. Mirasyedi kavramy maalesef bize çok uyuyor" dedi.

PROF. DR. ZEYNEP AHUNBAY: HYÇBYR PARÇASI KALMIYOR

Ystanbul Teknik Üniversitesi Ö?retim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Emek Sinemasy'nyn aslyna sadyk kalynarak ta?ynaca?y iddialarynyn gerçe?i yansytmady?yny söyledi. Emek Sinemasy'nyn sokaktan giri?i oldu?unu anlatan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, kendi tanymlaryna göre yapacaklary ta?ymanyn binanyn orjinalli?ini ortadan kaldyraca?yny, özgün hiçbir parçasynyn da kalmayaca?yny savundu.

Konu?malaryn ardyndan Mimarlar Odasy adyna hazyrlanan basyn açyklamasyny Mücella Yapycy okudu. Emek Sinemasy'nyn ya?atylmasy için verilen toplumsal mücadelenin sadece Emek Sinemasy için de?il, gelece?i ipotek altyna alan bu tür kentsel uygulamalara son verilebilmesi adyna son derece ya?amsal ve simgesel anlam kazandy?ynyn belirtildi?i metinde ?u ifadelere yer verildi:

"Sulukule'de, Tarlaba?y'nda, Fener-Balat-Ayvansaray'da ve ?imdi de Emek Sinemasy'nda son derece can yakycy sonuçlar görmeye ba?lady?ymyz bu mimarlyk, kültür, kültür ve hukuk katliamyna; Ystanbul'u Ystanbul yapan tarihi ve kültürel de?erlerin meta olarak görülmesine; kamusal ve kentsel alanlaryn iktisadi enstrümanlar olarak yerli ve ulaslararasy sermayenin emrine sunulmasy politikalaryna derhal son veriniz. 'Emek'i ve yykym sürecini unutacaklar' diyenler yanylyyorlar. Kentimize, eme?imize, mesle?imize ve de?erlerimize yapylan hiçbir saldyryyy unutmadyk unutmayaca?yz ve sonuna kadar takipçisi olaca?yz."

DUVARLARA DÖVYZLER YAPI?TIRDILAR

Toplantyya kalytanlaryn salonun duvarlaryna, "Sermaye elini Ystanbul'dan çek" , "Emek bizim Ystanbul bizim" , "AKP elini Ystanbul'dan çek" , "Ystanbul uyuma eme?e sahip çyk" , "Kent ya?masyna son" ve "Beyo?lu avanta kokuyor" yazyly dövizleri asty?y görüldü.

KURTYZ: ACIDIR KY DURDURAMADIK

Basyn toplantysyna katylan ünlü sanatçy Tuncel Kurtiz de yapty?y kysa açyklamada binanyn Cumhuriyet Tarihi'nin önemli kültür merkezlerinden biri oldu?una de?indi. Önemli bir kültür merkezinin korunamady?yny anlatan Tuncel Kurtiz, "Acydyr ki; durduramadyk. Hani bizim muhafazakarlarymyz. Ben bundan acy duyuyorum. Bütün bu de?erlerimiz gidince torunlarymyza neden bahsedece?iz. Bazy de?erlerde bir ta?yn yerinin bile de?i?mesine kar?yyym" dedi.

[ yurtgazetesi.com.tr- ] - 5/22/2013

 
 
 
Habere yorum yaz
 
 
Haberi yazıcı formatına hazırla
 
 
Editöre mesaj gönder
 
Sayfa başına git


HABERE EKLENEN YORUMLAR  

Kayıtlarda bu haber yapılmış yorum bulunmamaktadır.
İlk yorum yazan siz olmak ister misiniz ?


Kampanya detayları için TIKLAYINIZ


Diğer Kültür ve Sanat
  AHMET CANBABA DER Kİ!
  RAFET ORAL SANAT AKADEMİSİ...
  SUMMER COLLECTIVE...
  DAMLA ÖZDEMİR RESİM SERGİSİ...
  KAYIHAN KESKİNOK "DİRİLİŞ" RESİM SERGİSİ
  GAZİ SANSOY SERGİSİ...
  ÖZCAN ÖZKUR'UN 'GENESİS' İSİMLİ SERGİSİ
  BİNDALLI SANATEVİ RENGAHENK KARMA RESİM SERGİSİ!..
  NİKİTA'NIN KARANLIK MACERALARI!..
  ALTIN PORTAKAL'DA YARIM YÜZ YIL GERİDE KALDI!..
  GALERİ İLAYDA'DAN ÇOK KONUŞULACAK BİR SERGİ DAHA!..
  TAMER KUMKALE'NİN YENİ KİTABI: ERMENİ DOSYASI
  FESTİVAL TAM 7 SAAT SÜRDÜ...
  SANATIN SONSUZLUĞUNDA SANATÇI BABA-KIZ!..
  BALYOZ HİKAYESİ KİTAP OLDU!..
  GEZİ PARKI'NA NEDEN GİTMEMİŞ?..
  HER YERDE TENCERE HER YERDE TAVA!..
  ÖZNUR ERKEY RESİM SERGİSİ !..
  EMEK NİCE ANILARLA BİRLİKTE YOK OLDU!..
  AYKUT TÖLEĞEN FOTOGRAF SERGİSİ!..
  ELVİN KARAASLAN SERGİSİ GALERİ İLAYDA'DA YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR!..
  2.SARIYER EDEBİYAT GÜNLERİ SÜRÜYOR!..
  EMEL YALIN RESİM SERGİSİ!..
  2 MAYIS SON GÜN!
  HIDRELLEZ İSTANBUL'DA İZLEYİCİ İLE BULUŞTU!..
 

Tasarım & Programlama SK WT © 2007 - İçerik © Copyright 2007Ulusal Ses Haber Portalı