Salı , 23 Nisan 2019  
    ANA SAYFA
    Gündem                   
    Politika                   
    Dünya                      
    Ekonomi                  
    Güncel                     
    Spor                         
    Sağlık                       
    Yaşam                     
    Bilim ve Teknoloji 
    Kültür ve Sanat     
    Magazin                  
    Eğitim                      
    Kadın ve Aile        
    Yazarlar
    Söyleşi / Haber
    Video Haberler
      Künye
      İletişim
      Reklam

Haberlerde AraTCMB Döviz Kuru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SİTE İSTATİSTİĞİ
 BUGUN 211108  
 TOPLAM 703234001  
08.06.2007 itibariyle
Bilim ve Teknoloji Geri Dön 
TÜBİTAK FUARINDA KUR'AN MUCİZESİ!..
TÜBıTAK ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliği ile düzenlenen bilim fuarında Kur’an mucizesi de, şeriat Hukuku da bilimsel olarak kanıtlandı!


Milli E?itim Bakanly?y ile TÜBYTAK arasynda imzalanan ve TÜBYTAK Bilim ve Toplum Dairesi tarafyndan yürütülen “E?itimde Y?birli?i Protokolü” kapsamynda 4006 TÜBYTAK Bilim Fuarlary Destekleme Programy açyldy. Bu kapsamda Türkiye genelinde belirlenen bin pilot ortaokul ve lisede Bilim Fuarlary düzenlendi.

TÜBYTAK, resmi sitesinden bilim fuarynyn kapsam ve amacyny ?öyle betimledi:

“TÜBYTAK Bilim Fuarlary, 5-12'nci synyfta okuyan ö?rencilerin ö?retim programy çerçevesinde ve kendi ilgi alanlary do?rultusunda belirledikleri konular üzerine ara?tyrma yaparak, ara?tyrmalarynyn sonuçlaryny sergileyebilecekleri, ö?renciler ve izleyiciler için e?lenerek ö?renebilecekleri bir ortam olu?turmayy amaçlamaktadyr.”

Buraya kadar her ?ey normal.

Bilim fuaryna ba?vurular yapyldy, ö?renciler projelerini hazyrlady ve en az bir gün süre ile düzenlenen Bilim Fuary’nda bu projeler sergilendi. Bin pilot okulun 202'si Ymam Hatip Lisesi’den olu?uyordu.

Önemli bir ayrynty ise, ö?retmenlerin dany?manly?ynda hazyrlanan projeler, Yl Milli E?itim Müdürlü?ü’ne ba?ly seçici kurul tarafyndan belirleniyor.

LABORATUAR ORTAMINDA 'KUR'AN MUCYZESY'

Antalya Manavgat Anadolu Ymam Hatip Lisesi’nden bir ö?rencinin hazyrlady?y proje, aslynda TÜBYTAK’yn betimledi?i amaca hizmet ediyordu. Ö?renci kendi ilgi alanyndan ya da ilgilenmek zorunda byrakyldy?y alandan bir konu seçmi? ve bunu bilimle “birle?tirmi?ti”. Ö?rencinin hazyrlady?y projenin ady: “Canlaryn Gydasy Kur’an-y Kerim Projesi”

Projenin amacy: Gürültü kirlili?inin canlylar üzerinde byrakty?y olumsuz etkiyi ara?tyrmak.

Ö?renci projesini hazyrlarken, ses geçirmeyen yalytymly üç kaba üçer adet fasulye tohumu ekti.

Birinci kapta bulunan fasulyelere bir hafta süresince “dünyaca ünlü hafyzlar Mustafa Ysmail, Abdüssamed’in” sesinden Kur’an dinletildi. Ö?renci de kendi sesinden bitkiye Kur’an okudu.

Ykinci kaba kulaklary rahatsyz eden müzik sesi verildi.

Üçüncü kaptaki fasulyeye hiçbir ses verilmedi.

Bir hafta sonra Kur’an dinletilen fasulyenin boyu 33 santime kadar çykty.

Sessiz ortamda büyüyen fasulyenin boyu 11 santimde kaldy.

Kula?a rahatsyzlyk veren ve içinde karamsar sözler bulunan ?arkylar dinletilen fasulyede çimlenme gözlemlenmedi.

Ula?ylan sonuç: Kur’an dinletilen bir bitki di?er iki bitkiye göre üç kat daha fazla büyüdü.

Projenin amacynyn kulak tyrmalayycy seslerin canlylaryn üzerindeki negatif tesirini göstermek oldu?unu belirten ö?renci, güzel ses ve Kur’an ayetlerinin bitkiler üzerinde pozitif etkisi oldu?unu bunu da laboratuar ortamynda ispatladyklaryny söyledi.

BYR BA?KA DENEY!

Bir de Discovery Channel’yn Mit Avcylary (Mythbusters) ekibinin yapty?y deneyi gözden geçirelim. Ekip bir deney düzene?i kurdu. Düzenek için, yedi küçük sera kullanyldy.

Karbondioksit etkisini yok etmek için, gerçekten konu?ma yerine, kaydedilmi? ses ve hoparlörler kullanyldy.

7 seranyn 2'sine olumsuz cümleler (küfürler, hakaret, öfkeyle dolu cümleler, vs.), 2'sine olumlu cümleler (sevgi, a?k, mutluluk, vs.), birine klasik müzik, bir di?erine koyu black/death metal dinletildi. Bir tanesi ise kontrol grubu olarak byrakylarak, hiçbir ?ey dinletilmedi.

Deneylerin sonucu: Kontrol grubundaki bitkiler en yava? büyüyenlerdi.

Konu?manyn oldu?u her serada, bitkiler kontrol grubundan daha hyzly büyüdü. Ancak kötü veya iyi konu?manyn hiçbir etkisi olmady.

Klasik müzik çalan serada, bitkiler konu?ma olanlardan bile daha fazla büyümü?lerdi. En ilginci ise, koyu black/death metalin çaldy?y bitkiler di?er hepsinden daha hyzly büyümü?lerdi. Yani “kötü” sözlerin büyüme üzerinde “iyi” sözlerden hiçbir farkly olmady?y gibi, sözde “kötü” ve sert müzik, “iyi” ve yumu?ak müzikten bile fazla katky sa?lamy?ty.

BYTKYLERE YYY GELEN ?EY TYTRE?YM

2007 yylynda, Penn State Üniversitesi’nde yapylan bir ara?tyrmada ise olayyn sebebi anla?ylmy?ty. Bitkiler, tahmin edildi?i gibi sesleri “algylayarak” tepki vermiyor. Bitkilere “iyi gelen” ?ey, sesin içeri?i de?il, titre?imleri. Ses kayna?ynyn titre?imleri arttykça, bitkinin içerisinde gerçekle?en ozmos, kapiler faaliyetler, vb. hyzlanmakta, böylece daha hyzly fotosentez yapylabilmekte. Bu sayede, titre?imlerin varly?y, hiç olmamasyndan daha iyi. Ancak titre?imlerin “içeri?i” (müzik, iyi konu?ma, küfür, vs.) hiç fark etmiyor.

Ayryca, bitkilerle konu?uldu?u hatta yakynynda bulunuldu?u sürece a?yzdan ve burundan karbondioksit salynyr. Bu sayede, bitkinin yakyn çevresindeki karbondioksit deri?imi, dolayysyyla fotosentez hyzy artar. Bu durum bitkinin büyümesine katky sa?lar.

Buradan da Antalya Manavgat Anadolu Ymam Hatip Lisesi ö?rencisinin yanly? bir yol izledi?i ve dany?man ö?retmeninin kylavuzluk etmedi?i ortaya çykyyor. Oysa ki bilim projesi hazyrlarken basit bir ara?tyrma yapylsaymy?, projenin sonucunun laboratuar ortamynda ispatlanmy? bir “Kur’an mucizesi” olmady?y anla?ylyrdy.

Y?KENCENYN BYLYMSEL KANITI


Bir di?er “bilim ?oku” ise, Adana Bahtiyar Vahapzade Sosyal Bilimler Lisesi’nden geldi.

Osmanly Hukuk Sistemi’nin anlatyldy?y projenin ismi: “Emr-i Ferman Yerini Bulmu?tur Hünkarym.”

Bir dany?man ö?retmen e?li?inde daha hazyrlanan projede, “Zina yapana testislerinin yedirilmesi, suçlunun derisinin yüzülerek vücuda tuz basylmasy” gibi cezalar ayryntylary ile anlatylyyor.

?eriat Hukuku’na ait cezalardan bahseden projede, “Osmanly ceza politikasy sadistçe de?il zekicedir. Bu politikalary sayesinde ceza orany dü?mü? ve caydyrycy özellik göstermi?tir. Huzuru kalycy kylmy?tyr” sonucuna varylyyor.

Projede yer alan ifadelerin bazylary ?öyle:

Testislerini yedirmek: Zina yapan adamyn cinsel organy kesilir ve adama yedirilir.

Ybret ta?y: Ydam edilecek ki?i Ystanbul dy?yndaysa kesilen ba?yn bozulmamasy için bal dolu torbaya konulur, sultanyn huzuruna getirilirdi. Tepsi içinde padi?aha gösterilip ibret ta?yna konur, üç gün te?hir edilirdi. Bunun en bilinen örne?i Viyana ku?atmasyndaki ba?arysyzly?y sebebiyle ba?y kesilen ve bal torbasyna konulan Merzifonlu Kara Mustafa Pa?a.

Recm (Ta?a tutma): Genelde bir Müslüman bir Hyristiyan ile ili?ki kurarsa bu ki?i cezaya çarptyrylyrdy. Bu ceza Müslüman ve evli bir kadynla Hyristiyan bir erke?in ili?ki ya?ady?y ö?renilince uygulanmy?tyr. Cellatlar, Müslümanlaryn kesik ba?laryny infazdan sonra cesedi syrt üstü yatyrarak koltu?unun altyna koyarlardy. Bu yüzden devletin üst düzey görevlileri, “kelle koltukta geziyoruz” ifadesini çok terennüm ederlerdi. Müslüman olmayanlar yüzükoyun yatyrylarak ba?lary kyçlarynyn üstüne konurdu.

sendika.org
http://www.yurtgazetesi.com.tr/teknoloji-ve-bilim/tubitak-fuarinda-kuran-mucizesi-h35623.html

[ yurtgazetesi.com.tr- ] - 5/28/2013

 
 
 
Habere yorum yaz
 
 
Haberi yazıcı formatına hazırla
 
 
Editöre mesaj gönder
 
Sayfa başına git


HABERE EKLENEN YORUMLAR  

Kayıtlarda bu haber yapılmış yorum bulunmamaktadır.
İlk yorum yazan siz olmak ister misiniz ?


Kampanya detayları için TIKLAYINIZ


Diğer Bilim ve Teknoloji
  GOOGLE'DEN ÜCRETSİZ İNTERNET GİRİŞİMİ!..
  FACEBOOK'TA DAHA DİKKATLİ OLMAK ZAMANI!..
  BU DA ÇAPULMATİK!..
  TÜBİTAK FUARINDA KUR'AN MUCİZESİ!..
  15 CM'LİK İSKELET "SİRİUS" ADI İLE BELGESELLEŞTİRİLDİ!..
  DİJİTALLER DELİL DEĞİLDİR!..
  760 BİN YILLIK SES KAYDI!
  TELEFONUNUZU SATMADAN ÖNCE BUNLARI YAPIN!..
  KARADENİZ'DE İKİNCİ FAY HATTI SAVI!..
  CERN 'TANRI PARÇACIĞINI' BULDU!..
  AKILLI TELEFONLAR İDRAR TESTİ YAPACAK!..
  SİZİN DE BAŞINIZA GELEBİLİR!..
  FACEBOOK'A SİBER SALDIRI!..
  TWİTTER HACKLENDİ!..
  KABLOSUZ AĞ KULLANICILARI DİKKAT!..
  ATARİ İFLAS ETTİ!..
  İNTERNETTE ŞİFRE DÖNEMİ BİTİYOR MU?..
  FACEBOOK'TA KAMERA AÇIĞI KAPATILDI!..
  BİLİM-İLİM DERKEN KAFALAR İYİCE KARIŞTI!..
  YOU TUBE YENİLENDİ!..
  FACEBOOK'A RAKİP GELDİ!..
  GİZLİ İNTERNET PLANINDAN HABERDAR MISINIZ?..
  26 KASIM'DA YARGILANACAKLAR!..
  POLİS VİRÜSÜNE DİKKAT!..
  BU MAİLİ SAKIN AÇMAYIN!..
 

Tasarım & Programlama SK WT © 2007 - İçerik © Copyright 2007Ulusal Ses Haber Portalı