Pazartesi , 20 Mayıs 2019  
    ANA SAYFA
    Gündem                   
    Politika                   
    Dünya                      
    Ekonomi                  
    Güncel                     
    Spor                         
    Sağlık                       
    Yaşam                     
    Bilim ve Teknoloji 
    Kültür ve Sanat     
    Magazin                  
    Eğitim                      
    Kadın ve Aile        
    Yazarlar
    Söyleşi / Haber
    Video Haberler
      Künye
      İletişim
      Reklam

Haberlerde AraTCMB Döviz Kuru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SİTE İSTATİSTİĞİ
 BUGUN 201150  
 TOPLAM 711664085  
08.06.2007 itibariyle
Sağlık Geri Dön 
GÖZ TEMBELLİĞİ – ŞAŞILIK!..
Acıbadem Adana Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Müslime Akbaba, çocukluk döneminde görülen göz hastalıklarının tedavisinin çok önemli olduğunu ve 2-4 yaş arasında tedavinin mutlaka yapılması gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Akbaba, “Yüksek olan görme kusurları erken yaşta fark edilmediğinde görme gelişimini tamamlayamaz ve göz tembelliği adını verdiğimiz durum ortaya çıkar. Göz tembelliğinin de görme gelişimi tamamladıktan sonra tedavisi mümkün değildir”dedi.

ÇOCU?UNUZUN HASTALI?INI ‘GÖZÜ’NDEN ANLAYIN


Çocuklukta görülen göz problemlerini anlatan Acybadem Adana Hastanesi Göz HastalyklaryUzmany Prof. Dr. Müslime Akbaba, “Çocukluk döneminde göz ile ilgili birçok problemin oldu?unu biliyoruz. Bunlary ba?lyca iki grupta de?erlendirmek mümkündür. Birincisi nadir görülen ancak bebe?in hayatyny etkileyen di?eri ise daha syk görülen ama görmeyi etkileyen hastalyklardyr. Her ikisinin de erken te?his edilmesi gerekir ki hem hayaty hem de görmesi etkilenmesin” diye konu?tu. Çocukluk döneminde görülen ba?lyca göz hastalyklary görme kusurlary,göz tembelli?i, göz kaymasy, gözya?y kanaly tykanykly?y ve daha nadir olarak katarakt, göz tansiyonu, tümörler ve gözün geli?imine ba?ly yapysal anormallikler oldu?unu anlatan Prof. Dr. Akbaba, ?öyle devam etti:


“Göz hekimlerine en syk sorulan soru bir bebe?in göz muayenesinin ne zaman yapylmasygerekti?idir. E?er gözünde ?üphe edilen bir durum varsa hemen, de?ilse rutin muayene 2-4 ya? arasynda yapylyr. Çocuk hekiminin de ailenin fark etmedi?i birçok önemli durumu fark ederek aileyi göz hekimine daha erken yönlendirmesi birçok göz hastaly?ynyn erken te?his ve tedavisini sa?lamaktadyr. Çocukluk döneminde gözle ilgili olan problemlerin ba?ynda görme kusurlary olarak ifade etti?imiz miyop, hipermetrop veya astigmat olarak tanymlady?ymyz kyrma kusurlary gelmektedir. Özellikle gözlük kullanan ebeveynler bebekleri oldu?unda görmesinde bir problem olup olmady?y merak ederler. Görme kusurlarynyn bir kysmy kalytsal olmakla birlikte bazylary hipermetropi gibi do?u?tan bazylary ise örne?in miyop olanlaryn ço?unda okul ça?ynda ortaya çykmaktadyr.”


TV’YY YAKINDANYZLEMEK GÖRME KUSURU OLMAYABYLYR


Prof. Dr. Müslime Akbaba, çocuklaryn ço?unun do?umda hipermetrop oldu?unu bunun yakla?yk 4 ya? civarynda azaldy?yny, okul ça?ynda yakla?yk yüzde 4-7 arasynda görüldü?ünü de anlatty. Akbaba: “Miyopta ise do?u?tan olmasy nadir görülür. Miyop, 5 ya? civarynda yüzde 1 görülürken, bu oran 15 ya? civarynda yüze 15 e çykmaktadyr. En syk görülen görme kusuru astigmat olup görülme sykly?y a?a?y yukary yüzde 70 civaryndadyr. Ancak bunlaryn sadece yüzde 3’ü 1.25 ve üzeri olup görmeyi olumsuz olarak etkilemektedir. 1 dereceden fazla astigmaty olanlarda 2 ya?yndan önce de astigmat vardyr. Çocuklarda görme kusurlarynyn çok belirgin belirtileri yoktur. TV’yi yakyndan izleme mutlaka bir görme kusuru oldu?unu göstermez. Syk dü?üyorsa, y?yktan rahatsyz oluyorsa, elindeki oyuncaklary görmek için çok yakla?tyryyorsa, gözlerini çok kyrpyyorsa, görme kusurlaryndan ?üphelenmek gerekir. Ancak okula ba?lady?ynda iyi göremedi?inin farkynda olabilir. Yüksek olan görme kusurlary erken ya?ta fark edilmedi?inde görme geli?imini tamamlayamaz ve göz tembelli?i adyny verdi?imiz durum ortaya çykar. Bu nedenle çocuklaryn 2-4 ya? arasynda mutlaka göz hekimi tarafyndan muayenelerinin yapylmasy gerekmektedir.”


GÖZ TEMBELLY?Y – ?A?ILIK


Göz tembelli?i ve ?a?ylyk hastaly?yna da de?inen Prof. Dr. Akbaba, “Bu muayenede tespit edilecek olan di?er bir göz problemi de göz tembelli?idir. Göz tembelli?i e?er göz kaymasy ile birlikte de?ilse fark edilmeyebilir. Göz tembelli?i erken te?his edildi?inde tedavi edilebilir bir göz hastaly?ydyr. Ancak görme geli?imini tamamladyktan sonra tedavisi mümkün de?ildir. ?a?ylyk yani gözlerin paralelli?inin bozulmasy yakla?yk olarak yüzde 2-4 oranynda görülmektedir. Hayatyn ilk aylary içerisinde görülmekle beraber büyük bir kysmy 1,5-2 ya? civarynda görülmektedir. Kalytsal olabildi?i gibi do?umsal veya hayatyn ilk yyllarynda görmeye engel olan kapak dü?üklü?ü, katarakt, tümör gibi bazy hastalyklarda göz kaymasyna neden olabilirler. Kayma içe, dy?a a?a?y veya yukary olabildi?i gibi tek veya iki gözde olabilir. Tek gözde oldu?unda göz tembelli?i de olur. Di?er göz hastalyklary ile birlikte oldu?unda öncelikle bunlaryn tedavi edilmesi gerekir. De?ilse görme kusuru varsa düzeltilmeli, göz tembelli?i tedavi edilmeli, kayma gözlü?e ra?men devam ediyorsa kaymayy düzeltecek operasyonlar yapylmalydyr. Okul öncesi dönemde hem göz kaymasy hem de görmede eksiklik varsa düzeltilmelidir” dedi.


GÖZYA?I KANAL TIKANIKLI?I


“Gözya?y kanal tykanykly?y, bebeklerde en syk görülen göz problemlerinden biridir” diyen Prof. Dr. Akbaba, sözlerini ?öyle sürdürdü: “Do?umdan itibaren gözde sulanma ve çapaklanma vardyr. Tedavisinde masaj, antibiyotikli damlalar ylyk kompres uygulanyr. Ylk bir ya? içerisinde kendili?inden açylmamy?sa küçük bir müdahale ile açylyr. Nadiren daha büyük bir giri?im gerektirir. Do?u?tan göz içi tansiyonunda da gözde sulanma vardyr. Bu daha acil bir durumdur. Gözya?y kanal tykanykly?y ile kary?tyrmamak gerekir. E?er bir bebe?in gözü büyük ise, y?y?a bakamyyor sulanma oluyorsa göz tansiyonundan?üphelenmek gerekir. E?er tansiyonu dü?ürücü müdahaleler yapylmazsa körlü?e neden olmaktadyr.”


Meral DELEN

[ Ulusal Ses ] - 6/14/2013

 
 
 
Habere yorum yaz
 
 
Haberi yazıcı formatına hazırla
 
 
Editöre mesaj gönder
 
Sayfa başına git


HABERE EKLENEN YORUMLAR  

Kayıtlarda bu haber yapılmış yorum bulunmamaktadır.
İlk yorum yazan siz olmak ister misiniz ?


Kampanya detayları için TIKLAYINIZ


Diğer Sağlık
  GÖZ TEMBELLİĞİ – ŞAŞILIK!..
  SICAK HAVA KALP İÇİN TEHLİKELİ!..
  KALP HASTALARINA ORUÇ UYARISI!..
  SAĞLIKLI KİLO VERMEK İÇİN DİYETİNİZ SİZE ÖZEL OLSUN!..
  SICAK HAVA KALP İÇİN TEHLİKELİ!..
  İLK YARDIMIN ÖNEMİ!..
  HEMOROİDİ OLAN DOKTORDAN SAKLANIYOR!..
  40'LI YAŞLARDA KALP AMELİYATI ÇOK YAPILIYOR!..
  “20 YAŞ DİŞİ” HER YAŞTA ÇIKABİLİR!..
  KALP HASTALARINA ORUÇ UYARISI!..
  TİROİD BEZİ HASTALIKLARI ÖNEMSENMELİ!..
  ORUÇ TUTARKEN KİMLER NELERE DİKKAT ETMELİ?..
  HAMİLELİKTE ORUÇ BAŞAĞRISI YAPIYOR!..
  "SAÇIM DÖKÜLÜYOR "DİYENLER DİKKAT!..
  ANNE VE BEBEĞİ İÇİN 11 ADIM!..
  SICAK HAVA KALP İÇİN TEHLİKELİ!..
  GÖZ TEMBELLİĞİ – ŞAŞILIK!..
  KANSERLERİN BAŞLICA NEDENİ SİGARA
  NEFESİNİZİN KIYMATİNİ BİLİN!..
  DİKKAT! ÇOCUĞUM 'HALSİZ' DEYİP GEÇMEYİN!..
  SAĞLIKLI KİLO VERMEK İÇİN DİYETİNİZ SİZE ÖZEL OLSUN!..
  KLİNİK ECZACILIK BİLİNÇSİZ İLAÇ TÜKETİMİNİ AZALTTI
  AMNİYOSENTEZ, DENEYİMLİ ELLER TARAFINDAN YAPILMALI
  SPOR SAKATLANMALARINDA ÖNLEM VE TEDAVİLER!..
  ASTIMDA ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ!..
 

Tasarım & Programlama SK WT © 2007 - İçerik © Copyright 2007Ulusal Ses Haber Portalı