Salı , 19 Şubat 2019  
    ANA SAYFA
    Gündem                   
    Politika                   
    Dünya                      
    Ekonomi                  
    Güncel                     
    Spor                         
    Sağlık                       
    Yaşam                     
    Bilim ve Teknoloji 
    Kültür ve Sanat     
    Magazin                  
    Eğitim                      
    Kadın ve Aile        
    Yazarlar
    Söyleşi / Haber
    Video Haberler
      Künye
      İletişim
      Reklam

Haberlerde AraTCMB Döviz Kuru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SİTE İSTATİSTİĞİ
 BUGUN 130040  
 TOPLAM 680665117  
08.06.2007 itibariyle
Sağlık Geri Dön 
"SAÇIM DÖKÜLÜYOR "DİYENLER DİKKAT!..
Sağlıklı saçlara sahip olmak kadınların ve erkeklerin dış görünüşleriyle ilgili en önemli öncelikleri arasında yer alıyor. Bu nedenle de, dermatoloji kliniklerine en sık başvuru nedenlerinin başında saç sorunları geliyor. Acıbadem Adana Hastanesi Saç Sorunları ve Saç Ekim Merkezi Sorumlu Hekimi Op. Dr. Çağatay Sezgin, günde 100 teli aşan bir saç kaybı varsa mutlaka değerlendirme yapılmasını gerektiğine dikkat çekerek, kişinin saç sağlığını etkileyen fiziksel faktörleri, stres, diyet, kaza, ameliyat öyküsü olarak sıraladı…

 YANLI? DYYET VE STRES SAÇLARI DÖKÜYOR!


Acybadem Adana Hastanesi Saç Sorunlary ve Saç Ekim Merkezi Sorumlu Hekimi Op. Dr. Ça?atay Sezgin saç sa?ly?y, saç dökülmeleri ve uygulanan tedaviler hakkynda, en çok merak edilen sorulary yanytlady. Op. Dr. Sezgin, saçla ilgili en fazla doktora ba?vurmaya neden olan sorunlarynyn; saç dökülmeleri ya da bölgesel saç seyrelmeleri, saçlarda çabuk ya?lanma, kepeklenme, ka?ynty, para ?eklinde saç kayyplary (saç kyran), saçly deride mantar hastalyklary, kalycy saç kayyplary ile giden hastalyklar ve saçly derinin kendisini ilgilendiren ka?ynty ve yaralar ?eklinde karakterize saçly deri ekzemalary oldu?una dikkat çekti. Op. Dr. Sezgin ?öyle devam etti;


DÖKÜLEN SAÇ SAYISI ÇOK ÖNEMLY


Normalde ba?ymyzdaki saçlaryn belli bir döngüsü vardyr ve genetik kod gere?i uzama evresi, geçi? evresi ve dinlenme evresi zincirini takip eder. Ba?ymyzdaki saçlaryn yakla?yk yüzde 80'i uzama evresindedir ve bu süre ortalama 2-6 yyl arasyndadyr. Bu süreyi tamamlayan saçlar kysa bir geçi? a?amasyndan sonra dinlenme fazyna geçer ki bu oran yüzde 19 civaryndadyr. Dinlenme a?amasynda saçlar, 3-4 ay kadar kalyr ve ardyndan saç dökülmesi ba?lar, bir yandan da yeni saç çyky?y ba?lamy? olur. Saçlaryn bu düzenini etkileyen herhangi bir olay saç dökülmesi ile sonuçlanabilir. Dökülme ?ikayeti olan hastaya mutlaka dökülen saç sayysy sorulmalydyr. Günde 100 teli a?an bir saç kayby varsa mutlaka de?erlendirme yapylmasyny gerektiriyor demektir.


SAÇ DÖKÜLMESY HEM ERKEKTE DE KADINDA DA GÖRÜLÜR


Saç dökülmeleri kadynlarda ve erkeklerde hemen hemen e?it oranda görülüyor. Kadynlarda ve erkeklerde genetik faktörler, mevsim de?i?iklikleri, hormonlar, stres faktörleri, beslenme ve diyet, geçirilen ameliyatlar, çe?itli nedenlerle kullanylan ilaç tedavileri etkili olabiliyor. Özellikle bayanlarda mevsim de?i?iklikleri, gebelik sonrasy emzirme dönemi, syky yapylan diyetler neticesinde geli?en yo?un kalori ve protein kayby, kansyzlyk (demir eksikli?i), çinko eksikli?i, biotin (Vitamin H) eksikli?i daha syk sebep olarak kar?ymyza çykyyor.


YA? KAÇ OLURSA OLSUN “STRES” SAÇ DÖKÜYOR


Erkeklerde geneti?e ba?ly saç dökülmeleri aslynda puberte veya ergenlikle beraber ba?lyyor. Klinik olarak gözle görülebilir saç kayby ancak 20'li ya?lardan itibaren farkedilebiliyor; Bu konuda kadynlar biraz daha ?ansly, kadynlarda saç dökülmeleri genellikle, e?er kronik bir hastalyk veya devamly ilaç kullanymyöyküsü yok ise, gebelik sonrasy emzirme dönemine kadar ?ikayet sebebi olmuyor. Gebelikte yükselen hormon düzeyleri saçlaryn aktif uzama fazynda takylmasyna yol açyyor ve dinlenme evresine geçi?ini durduruyor. Do?umdan sonra tekrar hormonlaryn eski seviyelerine gerilemeye ba?lamasyyla beraber, yakla?yk do?umdan 2-4 ay sonra, yo?un bir saç kayby dönemi ba?lyyor ve ortalama 4 ay devam edip kendili?inden durabiliyor. Genetik sebepli saç kayyplary bayanlarda 30'lu ya?larla birlikte ba?layyp, klinik olarak ancak 60'ly ya?lardan sonra a?ikar hale geliyor. Stres faktörleri her iki cinste de, ya? kaç olursa olsun, stresli dönemin ba?lamasyndan yakla?yk 3-4 ay sonra ortaya çykan, günde 100 teli a?an saç kayby ?eklinde kendini gösteriyor.


VYTAMYN EKSYKLY?YNE DYKKAT!


Kansyzlyk (anemi), vitamin veya mineral eksikli?i (biotin, çinko, B vitaminleri, folik asit gibi), tiroid bezi ile ilgili hastalyklar (tiroid bezinin az veya çok çaly?masy), ate?li hastalyklar, romatizmal hastalyklar, ba? dokusu hastalyklary(lupus gibi), radyoterapi, alopesi areata (saç kyran) , saçly deri yanyklary, hormon bozukluklary (prolaktin yüksekli?i, polikistik over sendromu, androjen yüksekli?i), kanser tedavisi için uygulanan kemoterapi ilaçlary saç dökülmesine neden olabilmektedir. Geçirilen cerrahi operasyonlar, kazalar, syky diyetler ciddi kalori kayby ile sonuçlandy?y için saç dökülmelerini ba?latabilirler.


SAÇLI DERYYE MEZOTERAPY UYGULANABYLYR


Saç dökülmelerinin tedavileri nedene yönelik olarak yapylmaktadyr. Ylaçlara demir, çinko, biotin eksiklikleri giderilerek saç dökülmesi durduralabilir. Hormon tetkiklerinde bir anormallik varsa endokrinolojik veya jinekolojik yönden de?erlendirilmesi için ilgili hekimlere (iç hastalyklary endokrinoloji bölümü ve kadyn hastalyklary ve do?um uzmany) yönlendirilmelidir. Hormonlarla ilgili asyl tedaviye ek olarak saçly derinin beslenmesini artyran, saçly derinin kan dola?ymyny hyzlandyran harici uygulanabilen ilaçlarla desteklenebilir. Saç dökülme hyzyny kesmek, cansyz görünümü engellemek ve beslenmesini arttyrmak amacyyla saçly deriye mezoterapi uygulamasy yapylabilir. Günümüzde en popüler saç mezoterapi yöntemi ise PRP mezoterapi yöntemidir; bu yöntemde ki?iden 8-10 cc kan alynyr, bu kan örne?i özel bir i?lemden geçirilerek içinde bulunan büyüme faktörleri ayry?tyrlyr ve elde edilen bu hücreler saç dökülmesi olan bölgelere mikro enjeksiyon ile enjekte edilirler. Bu tedavinin süresi ve sykly?y ihtiyacynyza gore hekiminiz tarafyndan ayarlanacaktyr. Ancak ?u da unutulmamalydyr ki tamamen çyplak, hiç saç içermeyen kel bölgelerden saç ekimi haricinde hiç bir tybbi tedavi yöntemi ile saç çykmaz.


Meral DELEN

[ Ulusal Ses ] - 7/8/2013

 
 
 
Habere yorum yaz
 
 
Haberi yazıcı formatına hazırla
 
 
Editöre mesaj gönder
 
Sayfa başına git


HABERE EKLENEN YORUMLAR  

Kayıtlarda bu haber yapılmış yorum bulunmamaktadır.
İlk yorum yazan siz olmak ister misiniz ?


Kampanya detayları için TIKLAYINIZ


Diğer Sağlık
  GÖZ TEMBELLİĞİ – ŞAŞILIK!..
  SICAK HAVA KALP İÇİN TEHLİKELİ!..
  KALP HASTALARINA ORUÇ UYARISI!..
  SAĞLIKLI KİLO VERMEK İÇİN DİYETİNİZ SİZE ÖZEL OLSUN!..
  SICAK HAVA KALP İÇİN TEHLİKELİ!..
  İLK YARDIMIN ÖNEMİ!..
  HEMOROİDİ OLAN DOKTORDAN SAKLANIYOR!..
  40'LI YAŞLARDA KALP AMELİYATI ÇOK YAPILIYOR!..
  “20 YAŞ DİŞİ” HER YAŞTA ÇIKABİLİR!..
  KALP HASTALARINA ORUÇ UYARISI!..
  TİROİD BEZİ HASTALIKLARI ÖNEMSENMELİ!..
  ORUÇ TUTARKEN KİMLER NELERE DİKKAT ETMELİ?..
  HAMİLELİKTE ORUÇ BAŞAĞRISI YAPIYOR!..
  "SAÇIM DÖKÜLÜYOR "DİYENLER DİKKAT!..
  ANNE VE BEBEĞİ İÇİN 11 ADIM!..
  SICAK HAVA KALP İÇİN TEHLİKELİ!..
  GÖZ TEMBELLİĞİ – ŞAŞILIK!..
  KANSERLERİN BAŞLICA NEDENİ SİGARA
  NEFESİNİZİN KIYMATİNİ BİLİN!..
  DİKKAT! ÇOCUĞUM 'HALSİZ' DEYİP GEÇMEYİN!..
  SAĞLIKLI KİLO VERMEK İÇİN DİYETİNİZ SİZE ÖZEL OLSUN!..
  KLİNİK ECZACILIK BİLİNÇSİZ İLAÇ TÜKETİMİNİ AZALTTI
  AMNİYOSENTEZ, DENEYİMLİ ELLER TARAFINDAN YAPILMALI
  SPOR SAKATLANMALARINDA ÖNLEM VE TEDAVİLER!..
  ASTIMDA ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ!..
 

Tasarım & Programlama SK WT © 2007 - İçerik © Copyright 2007Ulusal Ses Haber Portalı