Pazartesi , 22 Nisan 2019  
    ANA SAYFA
    Gündem                   
    Politika                   
    Dünya                      
    Ekonomi                  
    Güncel                     
    Spor                         
    Sağlık                       
    Yaşam                     
    Bilim ve Teknoloji 
    Kültür ve Sanat     
    Magazin                  
    Eğitim                      
    Kadın ve Aile        
    Yazarlar
    Söyleşi / Haber
    Video Haberler
      Künye
      İletişim
      Reklam

Haberlerde AraTCMB Döviz Kuru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SİTE İSTATİSTİĞİ
 BUGUN 370280  
 TOPLAM 702918231  
08.06.2007 itibariyle
Sağlık Geri Dön 
40'LI YAŞLARDA KALP AMELİYATI ÇOK YAPILIYOR!..
Türk halkının beslenme koşullarının bozulması, sigara alışkanlığının artması, kalp hastalıklarında şampiyonluğu elde tutmamıza neden oluyor. Bu nedenle uzun yıllardır Avrupa ülkeleri arasında koroner kalp hastalıklarında ilk sıralarda yer almayı sürdürüyoruz.

KENDYNE DYKKAT ETMEYENE AMELYYATIN FAYDASI YOK


GEBELYKTEKY YLAÇLAR BEBE?YN KALBYNDE HASTALIK OLU?TURUYOR


Türkiye kötü beslenme ko?ullary, hareketsizlik, sigara tüketiminin yüksekli?i gibi nedenlerin etkisiyle, Avrupa ülkeleri arasynda koroner kalp hastalyklarykonusunda uzun yyllardyr ilk syralarda yer alyyor. Gençlerde koroner kalp hastaly?y syk görülüyor. Bunda da sigara içme aly?kanly?ynyn çok büyük etkisi var.


Acybadem Adana Hastanesi'nden Kalp Damar Cerrahisi Uzmany Prof. Dr. Bülent Kysacyko?lu, 40’ly ya?larda çok hasta ameliyat ettiklerini belirterek,?öyle konu?tu:


“40 ya?yn altynda da hasta ameliyat ediyoruz ama daha az oranda. Eskiden kadynlarda kalp hastaly?ynyn orany her alty erke?e kar?ylyk bir kadynda olmasy ?eklindeydi. Östrojen hormonu kadynlarykalp hastalyklaryndan koruyor. Menopozdan önce 6-10 kadyndan birinde görülen kalp hastaly?y, sigara içme oranynyn yükselmesiyle birlikte kadynlarda da arty?gösterdi. Kadynlarda kalp hastalyklarynyn orany menopozdan sonra birkaç yyl içinde erkeklerin düzeyine yakla?yyor.”


GEBELYKTEKY YLAÇLAR BEBE?YN KALBYNDE HASTALIK OLU?TURUYOR


Kalp hastalyklary do?umsal ve sonradan olanlar diye ikiye ayrylyyor.


Do?umsal kalp hastalyklary: Akraba evlilikleri ve annenin hamileyken maruz kaldy?y ilaçlarla olu?uyor.


Edinsel kalp hastalyklary: Kalbi besleyen damarlaryn sertli?i nedeniyle hem koroner kalp hastalyklary hem de kalp kapaklarynyn hastalyklaryortaya çykyyor. Koroner kalp hastalyklarynda ki?inin ya?am tarzy de?i?iklikleri ile korunmasy mümkün. Ancak bir de elinde olmayan nedenler var. Bunlar kalytsal nedenlerdir. Onun dy?ynda ya?am de?i?ikliklerinden sigara aly?kanly?ynyn byrakylmasy, beslenme ?artlarynyn kontrolü, kilo, ?eker hastaly?y, yüksek tansiyon kontrol edilebilir. Uygun kiloda kalmak, aktif bir ya?anty özellikle koroner kalp hastaly?ynyn olu?masynda geciktirici faktörlerdir.


Kapak hastalyklary: Romatizmal olabilir ya da ya?lyly?a ba?ly ortaya çykabilir. Romatizmal kalp hastalyklary, çocukluk ya?ynda geçirilen bo?az enfeksiyonlary ailelerin bilinçlenmesi ve çocuklaryny daha rahat doktora götürmeleri nedeniyle eskiye göre daha az görülüyor.


Dejeneratif kapak hastalyklary: Kapak hastalyklarynyn ya?a ba?lydejeneratif türü var. Bu da ya? synyry arttykça yükseldi.


KALP DAMARININ YÜZDE 50'SY TIKANDIYSA TEHLYKE VAR


Türk halkynyn beslenme ko?ullarynyn bozulmasy, sigara aly?kanly?ynyn artmasy, kalp hastalyklarynda ?ampiyonlu?u elde tutmamyza neden oluyor. Bu nedenle uzun yyllardyr Avrupa ülkeleri arasynda koroner kalp hastalyklarynda ilk syralarda yer almayy sürdürüyoruz. Yüksek kan ya?lary (kolesterol) kalp damarlarynda darlyklara neden oluyor. Bu darlyklar da kritik düzey olarak adlandyrylan yüzde 50 seviyesine geldi?inde hastada yürüme, ko?ma, merdiven çykma gibi durumlarda gö?üs a?rylary ba?lyyor. Bu gö?üs a?rysy kalp krizine kadar giden, ?iddeti artan belirtiler ortaya çykaryyor. Böyle belirtileri çok belirgin olan hastalarda yapylacak i?, koroner anyijografidir. Koroner anjiyografi ile hastalykly damarlar tespit ediliyor.


STENT ORANI, BY-PASS ORANINI GEÇTY


Prof. Dr. Bülent Kysacyko?lu, bu durumda balon, stent ve by-pass ameliyatytedavilerinin uygulandy?yny söylüyor. Stent uygulamalarynyn son zamanlarda çok artty?yny ve by-pass oranlaryny geçti?ini belirten Prof. Kysacyko?lu, ?unlarysöyledi: “Hem uygulama kolayly?y, hem hastanyn tekrar ya?ama dönmesi daha kolay oldu?u için çok iyi bir tedavi ?ekli. Ama her hastada stentleme yapamyyorsunuz, bazy ko?ullarda hastanyn mutlaka ameliyat olmasy gerekiyor. Ameliyatta da daralmy?, kan akymy azalmy? kalp üzerindeki koroner damarlara, gö?üs içinden ya da koldan çykardy?ymyz atardamarlar veya bacaktan çykardy?ymyz toplardamarlar uygulanyyor. Bu damarlaryn kalitesine durumuna göre, hangisi uygunsa onu uyguluyoruz.”


KENDYNE DYKKAT ETMEYENE AMELYYATIN FAYDASI YOK


l By-pass ameliyaty hastanyn kalan ömrünü daha konforlu geçirmesini sa?lyyor.


l Bazy özel ?artlarda hayaty uzatyyor.


l Dü?ük bir oranda da olsa hastada birtakym entellektüel fonksiyon bozuklu?u olabiliyor, bu eskisi kadar de?il.


l Ameliyat sonrasy hastanyn yeni ya?amynda sigarayy byrakmasygerekiyor.


l Uygun kiloda olmasy ve daha aktif olmasy önem ta?yyor.


l Beslenmesine dikkat etmeli. Hastalarymyza bu dönemde “Kebap yemeyin” diyoruz, ya da synyrlama koyuyoruz.


l Özellikle sigara konusunda sözlerini tutmuyorlar, yo?un sigara içiyorsa belli süre sonra normal hayata döndükten sonra küçük dozlarda ba?lyyor, eski haline geliyor.


40'LI YA?LARDA KALP AMELYYATI ÇOK FAZLA YAPILIYOR


Gençlerde koroner kalp hastaly?y syk görülüyor. Bunda da sigara içme aly?kanly?ynyn çok büyük etkisi var. Prof. Dr. Bülent Kysacyko?lu, 40’ly ya?larda çok hasta ameliyat ettiklerini belirterek, ?öyle konu?tu:


“40 ya?yn altynda da hasta ameliyat ediyoruz ama daha az oranda. Eskiden kadynlarda kalp hastaly?ynyn orany her alty erke?e kar?ylyk bir kadynda olmasy ?eklindeydi. Östrojen hormonu kadynlarykalp hastalyklaryndan koruyor. Menopozdan önce 6-10 kadyndan birinde görülen kalp hastaly?y, sigara içme oranynyn yükselmesiyle birlikte yükseldi. Kadynlarda kalp hastalyklarynyn orany, menopozdan sonra birkaç yyl içinde erkeklerin düzeyine yakla?yyor.”


Meral DELEN

[ Ulusal Ses ] - 8/31/2013

 
 
 
Habere yorum yaz
 
 
Haberi yazıcı formatına hazırla
 
 
Editöre mesaj gönder
 
Sayfa başına git


HABERE EKLENEN YORUMLAR  

Kayıtlarda bu haber yapılmış yorum bulunmamaktadır.
İlk yorum yazan siz olmak ister misiniz ?


Kampanya detayları için TIKLAYINIZ


Diğer Sağlık
  GÖZ TEMBELLİĞİ – ŞAŞILIK!..
  SICAK HAVA KALP İÇİN TEHLİKELİ!..
  KALP HASTALARINA ORUÇ UYARISI!..
  SAĞLIKLI KİLO VERMEK İÇİN DİYETİNİZ SİZE ÖZEL OLSUN!..
  SICAK HAVA KALP İÇİN TEHLİKELİ!..
  İLK YARDIMIN ÖNEMİ!..
  HEMOROİDİ OLAN DOKTORDAN SAKLANIYOR!..
  40'LI YAŞLARDA KALP AMELİYATI ÇOK YAPILIYOR!..
  “20 YAŞ DİŞİ” HER YAŞTA ÇIKABİLİR!..
  KALP HASTALARINA ORUÇ UYARISI!..
  TİROİD BEZİ HASTALIKLARI ÖNEMSENMELİ!..
  ORUÇ TUTARKEN KİMLER NELERE DİKKAT ETMELİ?..
  HAMİLELİKTE ORUÇ BAŞAĞRISI YAPIYOR!..
  "SAÇIM DÖKÜLÜYOR "DİYENLER DİKKAT!..
  ANNE VE BEBEĞİ İÇİN 11 ADIM!..
  SICAK HAVA KALP İÇİN TEHLİKELİ!..
  GÖZ TEMBELLİĞİ – ŞAŞILIK!..
  KANSERLERİN BAŞLICA NEDENİ SİGARA
  NEFESİNİZİN KIYMATİNİ BİLİN!..
  DİKKAT! ÇOCUĞUM 'HALSİZ' DEYİP GEÇMEYİN!..
  SAĞLIKLI KİLO VERMEK İÇİN DİYETİNİZ SİZE ÖZEL OLSUN!..
  KLİNİK ECZACILIK BİLİNÇSİZ İLAÇ TÜKETİMİNİ AZALTTI
  AMNİYOSENTEZ, DENEYİMLİ ELLER TARAFINDAN YAPILMALI
  SPOR SAKATLANMALARINDA ÖNLEM VE TEDAVİLER!..
  ASTIMDA ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ!..
 

Tasarım & Programlama SK WT © 2007 - İçerik © Copyright 2007Ulusal Ses Haber Portalı