Pazartesi , 22 Nisan 2019  
    ANA SAYFA
    Gündem                   
    Politika                   
    Dünya                      
    Ekonomi                  
    Güncel                     
    Spor                         
    Sağlık                       
    Yaşam                     
    Bilim ve Teknoloji 
    Kültür ve Sanat     
    Magazin                  
    Eğitim                      
    Kadın ve Aile        
    Yazarlar
    Söyleşi / Haber
    Video Haberler
      Künye
      İletişim
      Reklam

Haberlerde AraTCMB Döviz Kuru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SİTE İSTATİSTİĞİ
 BUGUN 375480  
 TOPLAM 702923431  
08.06.2007 itibariyle
Spor Geri Dön 
BİR İSTANBUL MASALI!..
Olimpiyat oyunları seçmelerini Brüksel'de Tv den izledim.Bir dost bana '' Türkiye'ye 2020 olimpiyatlarını vermezler'' dediğinde üzüldüm.Ülkemin içinde bulunduğu şu anki siyasal tıkanmaya baktığımda,ülke sevgimin burada ne kadar bana heyecan verdiğini,ancak birilerinin inanılmaz ihtirasları uğruna, Türkiye'nin nasıl bir felaketin ortasında kaldığına baktığımda da içimin acıdığını hıssediyordum

Olimpiyat oyunlary seçmelerini Brüksel'de Tv den izledim.Bir dost bana '' Türkiye'ye 2020 olimpiyatlaryny vermezler'' dedi?inde üzüldüm.Ülkemin içinde bulundu?u ?u anki siyasal tykanmaya bakty?ymda,ülke sevgimin burada ne kadar bana heyecan verdi?ini,ancak birilerinin inanylmaz ihtiraslary u?runa, Türkiye'nin nasyl bir felaketin ortasynda kaldy?yna bakty?ymda da içimin acydy?yny hyssediyordum.Bana olimpiyatlary ''Türkiye'ye vermezler vermeyecekler'' diyen politikacy dostumla uzun uzun bu konuyu konu?tuk.Daha önce yazdy?ym yazynyn içinde anlatmaya çaly?my?tym,Baty Türkiye'yi sevmiyor,Baty'dan Türkiye'yi koparan bir anlayy? sisteme hakim.Baty Türkiye'yi yargylyyor demi?tim.?imdi bu dü?üncelerimde ne kadar hakly oldu?umu gördüm.Elbette 2020 olimpiyatlarynyn verilmemesine üzüldüm.Ama ?imdi kaybedenlerin yenilgi sonrasynda nerede hata yaptyk diye dü?ünmeleri gerekirken,yine ayny söylemlerle tüm dünyaya nasyl bir anlayy?yn içinde olduklaryny yansytmalary anla?ylmaz de?ilmi.Ystanbul'un güzelliklerini tüm dünyaya anlatmaya gerek yok,siz olasy bir olimpiyatlarda ne yapabileceksiniz,yada tüm dünyaya spor adyna nasyl bir mesaj vereceksiniz,i?te bunu resimlemeniz gerekirdi.Japonlar bunu yapty,onlaryn hazyrlady?y tanytyma bakynca açykcasy çok ?eyi görmek mümkün,ama ba?kalary ancak kendi görmek istediklerine inandylar,ama unuttuklary bir ?ey vardy.Di?er bir ba?kasy buna inanmady 2020 olimpiyatlaryny bize vermediler,bundan sonrasynda da vermeyecekler, ama biz hala kendimizi lafontenin hayal masalyndaki krala benzetiyoruz.Kral benim ben istersem alyrym.Y?te sonuç ortada.


OLYMPYYAT YNADI NEDEN...

Ne yaparsak yapalym,bundan sonrada Türkiye'ye bir olimpiyat verilmeyecek.Baty bizi sevmiyor istemiyor,bununda en büyük sebebi bizi yanly? yönetenlerin ihtiraslary ki?isel hyrslary,ve sonrasynda tüm dünyaya yansytylan resim.Bu resmin ady Türkiye,ço?ulcu özde dolaysyz bir demokrasiden uzakla?my? olmasy.Otoriter bir rejimle ya?amaya aly?tyrylmaya çaly?ylan bir ülke,ve her fyrsatta demokrasiden söz eden bir anlayy?yn,yine sokakta insan haklary özgürlük ve demokrasiden yana gösteri yapan halkynyn üzerine, polis salarak synyrsyz güç kullanmanyn adyna hangi demokrasinin adyny koyabilirsiniz? Buna ancak Ilymly islam demokrasisi diyebilirsiniz.Bu demokraside ça?da?lyk laik atatürk devrimleri ve tarih yazylmyyor.?imdi Türkiye'de hala demokrasi yok,sokakta özgürlük insan haklaryna saygy isteyen halkyn ya?ama hakky yok,sanat ve sanatçyya saygy yok,dü?ünen yazana bilim adamyna özgürce dü?üncelerini anlatma toplumla payla?ma hakky yok,halkyn ya?am özgürlü?ünün elinden alyndy?y bir Türkiye,halkynyn yarysyndan fazlasynyn hala sistemin yaratty?y korkuyla ya?ayan bir ülke,Tarihe dü?man,ama osmanly ruhunun canlanmasyny isteyen bir siyasi anlayy?a teslim edilmi? bir ülke.Türkiye bu olimpiyatlary alamady,ama bundan sonrasynda da kendisine bu fyrsatyn verilmeyece?ini bilmeli,bundan sonra çaly?malaryny buna göre hazyrlamaly.?imdi bakty?ymda hala synyrsyz ho? olmayan açyklamalar yapylyyor,hala neden olimpiyatlary alamadyklaryny dü?ünmeleri yerine, hala siyasetin içine çekimeye çaly?ylan bir anlayy?.Burada siyaseti de?il spor ara?tyrylmaly.Hazyrlanan tanytymlarda bile, Ystanbul güzellikleri yerine sporu anlatsalardy,yada olimpiyatlarda spora nasyl bakyldy?y, sonunda dünya sporunun buradan neleri kazanaca?y alatylsaydy daha iyi olmazmyydy.Olimpiyatlar bir ?ehrin güzelliklerini anlatmanyn yanynda,dünyanyn burada bulu?masy ve spor adyna nelerin payla?ylmasydyr.Ben 2020 olimpiyatlarynyn kaybedilmesinden hiç bir Türk vatanda?ynyn sevinç duyaca?yny sanmyyorum.Ama çirkin açyklmalar yapmanynda bir yarar sa?lamayaca?y dü?üncesindeyim.Spor bakany ''olimpiyatlaryn kaybedilmesine sevinsinler kyna yaksynlar'' demesi yaky?yk olmayan bir açyklama,Ba?bakanyn hala anlayamady?y bir gerçek var,'' bir ülkeye iki kez olimpiyatlar verilmez,bu kez benim hakkymdy,yanly? yaptylar ve 1,5 milyar islam alemine hakaret ettiler'' demek yerine.Biz nerede yanly? yaptyk diye dü?ünmek daha sa?lykly bir hareket olmalyydy.

 

BATI'DAN KOPARILMI? TÜRKYYE...

Ba?bakan,gezi parky olaylary ve otoriter tutumundan dolayy,dünyanyn en önemli sanatçylarynyn kendisini ele?tirmesine bile ayny duyarlylykla yakla?myyor,''bunlar kim oluyorda benim i?ime kary?yyor,onlar zavally tipler'' diye hiç yaky?yk olmayan bir açyklama yapyyor,bu bir Ba?bakanyn yapaca?y açyklama olabilirmi? Y?te Baty'ya verilen resim.Yazylarymda her fyrsatta yazdym,Baty bizi sevmiyor,Türkiye Baty'nyn demokrasi anlayy?yndan çykaryldy,''Ortado?unun kabile demokrasisiyle birarada ya?amaya mahkum ediliyor'' dedim.Edebiyat sanat bilim ve her türlü ça?da? de?i?im çaly?malary içinde Türkiye yok.Spor da Türkiye yok,Daha dün grubumuzda tek gol atamamy?,Angola diye bir ülkenin takymyna kar?y alynan bir gaklibiyet,kendisine Ymparator denilmesinden haz duyan Fatih Terim'i bir anda kahraman yapyyor.Peki yaryn Türkiye dünya kupasyna gidemedi?i anda bu kahramanlyk gösterisi nasyl resimlenecek acaba?Biz i?te böyle bir milletiz,biz her ?eyi biliriz,biz büyk milletiz,biz istersek alyryz,bizden büyük yoktur,hadi ordan.Sporda gelinen ba?ary ortada,Türkiye bir olimpiyata hazyr de?il.Bu ülke birilerinin siyasal hyrslary u?runa maceraya sürüklenmemeli.?ike olaylary,doping ve di?er ya?ananlar dy?ynda,asyl önemli sorunun Türkiye'de demokrasinin sancyly seyridir.özellikle Gezi olaylaryndaki hükümetin tutumu bunun en bariz örnekleridir.Ama bir olimpiyat geçirmenin sonucunda ya?anacaklarda önemli,Türkiye 19,2 milyar dolar ayyrdyk diye açyklama yapty,bu paranyn vergi olarak halkyn syrtyndan alynmasy,ardyndan bozulacak ciddi anlamda ekonomik dengesizlik,en bariz göstergedir.2004 yylynda Yunanistan hala ya?ady?y ekonomik krizi atlatamady.1976 Montreal,2008 Pekin,Sydney,Barcelona bu ekonomik sykyntyyy ya?adylar,ayryca bir çok insanlar olimpiyat için göçe zorlandy.Olimpiyat ya?ansaydy bu gerçek Türkiye'de de ya?anacakty,bir çok insan Ystanbul'dan göçe zorlanacakty,binlerce a?aç kesilecekti.Yedikule, Harem tarihi dokusundan silinecekti,belgrat eseenlerde binlerce a?aç kesilecekti,oyunlaryn finasmany için gelecek yüksek vergi adaletsizli?i ortaya çykacakty.Sonunda olimpiyat için hazyrlanan tesisler,buralara harcanan milyarlarca liranyn kim hesabyny verecekti.New York Times,Independert Washington Post,Newsweek Gezi parky direni?inde Ba?bakanyn anla?ylmaz tutumu,ve inanylmaz sava? heveslisi olmasy ve açyklamalary, olimpiyat kurmaylary içinde de?erlendirildi.Türkiye de?il 2020 daha sonrasynda 2024 olimpiyatlaryny da alamaz diye yazdylar.Geli?mi? ülkeler syralamasynda çok gerilerdeyiz nasyl bize olimpiyatlary versinler.Peki olimpiyatlarda hala bukadar ysrarcy olmak niye? Siyasal bir kazanym,yada farkly bir hyrsyn ki?isel bir hevesin getirisinde bundan kazançly kim çykacak,Ystanbul'mu yoksa sisteme hakim olanlarmy bilin bakalym.Dü?ünceyi ve demokrasiyi yargylayan bir ülkede olimpiyatlaryn güvenli?i olurmu.Korku toplumu haline gelmi? bir ülkede olimpiyatlar olurmu,anlamsyz bir sava? çy?yrtkanly?y yapylan bir ülkede olimpiyat düzenlenirmi.Dün avrupa birli?ine hyristiyanlar kulübü diyen bir anlayy?yn,?imdide beni neden AB'ye almyyorsun demek nasyl bir anlayy?yn ruh halidir acaba? Sen toplumunla bary?yk olacaksyn,sen demokrasiye insan haklaryna özgürlüklere dü?ünce özgürlü?üne saygy duyacaksyn.Bütün bunlary yapsan bile yinede olimpiyatlary Türkiye'ye vermezler.Türkiye yanly? yönetildikce ve otoriter bir rejime kaydykca bunun asla mümkün olamayaca?y ortada.Bazy gerçekleri biz nedense kabul etmiyoruz.Y?te Türkiye bundan kaybediyor,ve böyle yanly? idare edildi?i sürecede daima kaybedecek.

Prof.Dr.Levent Seçer

[ Ulusal Ses ] - 9/11/2013

 
 
 
Habere yorum yaz
 
 
Haberi yazıcı formatına hazırla
 
 
Editöre mesaj gönder
 
Sayfa başına git


HABERE EKLENEN YORUMLAR  

Kayıtlarda bu haber yapılmış yorum bulunmamaktadır.
İlk yorum yazan siz olmak ister misiniz ?


Kampanya detayları için TIKLAYINIZ


Diğer Spor
  İLK YALANIN ADIYDI SOYKIRIM...
  GEÇİLMEZ!..
  YIL 1930...
  DOĞA İLE BARIŞ...
  SPOR SAKATLANMALARINDA ÖNLEM VE TEDAVİLER!..
  UMUTLARIN GÖLGESİNDE KAYBOLMUŞ HAYATLAR!..
  HABİP HAMZA ERDEM YAZDI!..
  DİNİ BAYRAMLARDA BARIŞIK MİLLİ BAYRAMLARDA KÜSLERE!..
  SPOR-U MİLLİYE!..
  GENÇLİK VE SORUMLULUK!..
  PLATFORMDAN FEDERASYONA DOĞRU!..
  ÇARŞI'DAN ÇOK SERT AÇIKLAMA!..
  BİR İSTANBUL MASALI!..
  21 YILLIK HAYAL RÜZGARI DİNDİ!
  ÇARŞI'NIN MERDİVENLERİ SİYAH-BEYAZ!..
  HASTALIKLARA KARŞI HAVUZLARDA DÜZENLİ BAKIM ŞART!..
  DURUŞ BOZUKLUĞUNA SAVAŞ AÇIN!..
  SÜPER LİG YENİ SEZONDA 6 HAKEMLE OYNANACAK!..
  TAHKİM KURULU CEZALARI ONAYLADI!..
  ŞAMPİYON GALATASARAY KUPASINI ALDI!..
  "HÜKÜMET İSTİFA ET" SESLERİ!..
  KUPA KİMİN OLACAK HEYECANI!..
  BURSASPOR BAŞKANI YAZICI YAŞAMINI YİTİRDİ!..
  GALATASARAY ŞAMPİYON!..
  ÜLKEYİ KENETLEDİN YA BU YETER FENERBAHÇE!..
 

Tasarım & Programlama SK WT © 2007 - İçerik © Copyright 2007Ulusal Ses Haber Portalı