Salı , 19 Şubat 2019  
    ANA SAYFA
    Gündem                   
    Politika                   
    Dünya                      
    Ekonomi                  
    Güncel                     
    Spor                         
    Sağlık                       
    Yaşam                     
    Bilim ve Teknoloji 
    Kültür ve Sanat     
    Magazin                  
    Eğitim                      
    Kadın ve Aile        
    Yazarlar
    Söyleşi / Haber
    Video Haberler
      Künye
      İletişim
      Reklam

Haberlerde AraTCMB Döviz Kuru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SİTE İSTATİSTİĞİ
 BUGUN 129091  
 TOPLAM 680664168  
08.06.2007 itibariyle
Sağlık Geri Dön 
HEMOROİDİ OLAN DOKTORDAN SAKLANIYOR!..
Hemoroid hastalığı anüs bölgesinde kanama, şişlik, ağrı belirtileriyle ortaya çıkıyor. Hastalığın utandıran bir bölgede bulunması nedeniyle, Türkiye'deki hemoroid sıklığı hakkında sağlıklı bir istatistik sunmak mümkün olamıyor. Yurt dışıverilerine bakarak ülkemizde yüzde 10 oranında görülebileceği tahmin ediliyor.

HEMOROYD ARKADA? TAVSYYESYYLE TEDAVY EDYLMEZ!..


Halk arasynda basur memesi veya mayasyl olarak da adlandyrylan hemoroid, makatyn çevresinde mevcut olan damarlaryn, bacaklarda görülen varisler gibi ?i?mesiyle olu?an bir hastalyktyr. Bulundu?u bölge itibariyle ki?ilerin hekime gitmekte kararsyz kaldy?y hemoroid, genellikle kulaktan dolma bilgilerle tedavi edilmeye çaly?ylyyor. Acybadem Adana Hastanesi’nden Genel Cerrahi Uzmanlary Dr. Fatih Kaya ve Dr. Okay Ergeno?lu, hemoroidin arkada? tedavisiyle iyile?meyece?ine dikkat çektiler.


KULAKTAN DOLMA BYLGYLERLE HEMOROYD TEDAVY EDYLMEZ


Hemoroid ve anüs bölgesinde olu?an çatlaklaryn belirtileri birbirine benzedi?i için kary?abildi?ini belirten Dr. Fatih Kaya, “Çünkü çatlaklar da kanama, a?ry yapabiliyor. Bu durum ayny sorunu ya?ayan ki?ilerin hekime gitmeden birbirlerine kulaktan dolma bilgileri aktarmalaryna, yanly? tedavilerin denenmesi nedeniyle sorunun ciddi bir boyut kazanmasyna yol açabiliyor. Hemoroidin arkada? tavsiyesiyle tedavisi mümkün de?il” dedi.


Hastaly?yn tedavisinde en önemli sorunun utanyp çekinme nedeniyle hekime gitmemekten kaynaklady?yna de?inen Dr. Kaya, “Oysa hemoroid etkili bir ?ekilde tedavisi mümkün olabilen bir hastalyk. Geli?tirilmi? yeni yöntemle yapylan operasyonlar sayesinde hastalar daha çabuk günlük ya?amlaryna dönebiliyor. Burada bir di?er önemli nokta ise, 50 ya?yndaki tüm hemoroidi olan ya da anüsten kanamasy bulunan hastalara kalyn barsak kanseri olup olmady?yny atlamamak amacyyla kolonoskopi yapylmasydyr. Hastalar utanyp gelmeyince kanser de atlanabiliyor” diyor.


HEMOROYD – KANSER YLY?KYSY ATLANMAMALI


Hemoroidlerin genel cerrahi poliklini?ine en fazla ba?vuran hasta grubu oldu?una de?inen Dr. Okay Ergeno?lu da, hemoroid-kanser ili?kisinin atlanmamasy gerekti?ine dikkati çekerek ?unlary söylüyor:


Ø Hastalar utanyp çekindi?inden hekime muayeneye gelmiyor. Hekime gitmeyince de kom?ularynyn dediklerini uyguluyor.


Ø Dünyada en fazla alternatif typ yöntemine ba?vurulan hastalyk hemoroiddir.


Ø Kanamayla gelen hastalaryn yüzde 45'inde hemoroid görüyoruz. Bu oranyn içinde sadece yüzde 30-35'i hemoroidlerden olu?uyor, kalanynda ise çatlaklar, kanserler gibi ba?ka rahatsyzlyklar bulunuyor.


Ø Kalyn barsa?yn son kysmy olarak bilinen rektumda görülen kanserler kanama ile kendini belli edebilir.Kalyn barsak kanseri tedavisi yapty?ymyz hastalara bakty?ymyzda bunlaryn yüzde 20'sinin hemoroid nedeniyle aylarca tedavi görüp gecikti?ini biliyoruz.


Ø Makat kanamalarynyn çok önemsenmesi ve mutlaka doktora gidilmesi, endoskopik yöntemle barsaklaryn kontrolünün yapylmasy önem ta?yyor.


Ø Mutlaka parmakla makat muayenesi yapmasy gerekiyor. Parmak muayenesinin henüz bir alternatifi bulunmuyor.


TUVALETTE UZUN SÜRE DERGY, GAZETE OKUMAK ?YDDETLENDYRYYOR!


Hemoroid olu?masynyn en çok bilinen nedeni kabyzlyk. Kabyzlyk anüs bölgesindeki basyncyartyryyor, hemoroid yastykçyklarynyn ?i?ip a?a?y do?ru sarkmasyna yol açyyor. Tuvalette uzun süre oturup dergi, gazete okumak nedeniyle basynç artyyor, damar yumaklary ?i?ip sarkabiliyor. Ayny ?ekilde hareket azly?y, uzun süre oturmak da ayny sonuçlary do?urabiliyor.


Hemoroidden korunmak için sebze – meyve a?yrlykly beslenmek, hareket etmek, çok uzun oturmamak, bol su içme, tuvalette çok uzun zaman geçirmemek önem ta?yyor. Sycak suda oturmak da bölgedeki kaslary gev?etti?inden i?e yaryyor.


Yleri evre Hemoroidin tedavisinin cerrahi yöntemlerle yapyldy?yny belirten DR. Fatih Kaya ve Dr. Okay Ergeno?lu, tedavi hakkynda ?u bilgileri verdiler;


l Erken dönem hemoroidlerde cerrahi dy?y tedaviler ba?aryly olabiliyor.


l Kanamaly, a?ryly hemoroidlerde cerrahi tedavi yapylyyor. Klasik cerrahide dokunun kesip çykarylmasy, kalan dokularyn kapatylmasy gerekiyor. Sonuçlary ba?aryly oluyor, ancak ameliyat sonrasynda hastalaryn bir kysmy a?rydan?ikayetçi oluyorlar.


l Ameliyat edilen bölge sinirlerin çok yo?un olarak geçi?inin oldu?u bir alan oldu?undan, ameliyat sonrasy ?iddetli a?ry nadiren görülebiliyor.


l Son dönemlerde yaygynla?an Longo yöntemi hemoroid tedavisinde kullanylyyor. Özel bir zymba ile hemoroidler barsa?yn daha yukary kysmyna asylyyor. Bu yöntem son derece etkin, ameliyat sonrasy son derece a?rysyz. Ameliyat yarym saat sürüyor. Zaman zaman kananamalar olabiliyor, klasik cerrahiye göre daha az a?ry oluyor.


l Hemoroidlerin nüksetmemesi için korunma önlemlerinin ihmal edilmemesi gerekiyor. Beslenmeye dikkat edilmesi, kabyzly?yn önlenmesi hareket edilmesi, bol su içilmesi önem ta?yyor.


Meral DELEN

[ Ulusal Ses ] - 9/29/2013

 
 
 
Habere yorum yaz
 
 
Haberi yazıcı formatına hazırla
 
 
Editöre mesaj gönder
 
Sayfa başına git


HABERE EKLENEN YORUMLAR  

Kayıtlarda bu haber yapılmış yorum bulunmamaktadır.
İlk yorum yazan siz olmak ister misiniz ?


Kampanya detayları için TIKLAYINIZ


Diğer Sağlık
  GÖZ TEMBELLİĞİ – ŞAŞILIK!..
  SICAK HAVA KALP İÇİN TEHLİKELİ!..
  KALP HASTALARINA ORUÇ UYARISI!..
  SAĞLIKLI KİLO VERMEK İÇİN DİYETİNİZ SİZE ÖZEL OLSUN!..
  SICAK HAVA KALP İÇİN TEHLİKELİ!..
  İLK YARDIMIN ÖNEMİ!..
  HEMOROİDİ OLAN DOKTORDAN SAKLANIYOR!..
  40'LI YAŞLARDA KALP AMELİYATI ÇOK YAPILIYOR!..
  “20 YAŞ DİŞİ” HER YAŞTA ÇIKABİLİR!..
  KALP HASTALARINA ORUÇ UYARISI!..
  TİROİD BEZİ HASTALIKLARI ÖNEMSENMELİ!..
  ORUÇ TUTARKEN KİMLER NELERE DİKKAT ETMELİ?..
  HAMİLELİKTE ORUÇ BAŞAĞRISI YAPIYOR!..
  "SAÇIM DÖKÜLÜYOR "DİYENLER DİKKAT!..
  ANNE VE BEBEĞİ İÇİN 11 ADIM!..
  SICAK HAVA KALP İÇİN TEHLİKELİ!..
  GÖZ TEMBELLİĞİ – ŞAŞILIK!..
  KANSERLERİN BAŞLICA NEDENİ SİGARA
  NEFESİNİZİN KIYMATİNİ BİLİN!..
  DİKKAT! ÇOCUĞUM 'HALSİZ' DEYİP GEÇMEYİN!..
  SAĞLIKLI KİLO VERMEK İÇİN DİYETİNİZ SİZE ÖZEL OLSUN!..
  KLİNİK ECZACILIK BİLİNÇSİZ İLAÇ TÜKETİMİNİ AZALTTI
  AMNİYOSENTEZ, DENEYİMLİ ELLER TARAFINDAN YAPILMALI
  SPOR SAKATLANMALARINDA ÖNLEM VE TEDAVİLER!..
  ASTIMDA ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ!..
 

Tasarım & Programlama SK WT © 2007 - İçerik © Copyright 2007Ulusal Ses Haber Portalı