Pazartesi , 22 Nisan 2019  
    ANA SAYFA
    Gündem                   
    Politika                   
    Dünya                      
    Ekonomi                  
    Güncel                     
    Spor                         
    Sağlık                       
    Yaşam                     
    Bilim ve Teknoloji 
    Kültür ve Sanat     
    Magazin                  
    Eğitim                      
    Kadın ve Aile        
    Yazarlar
    Söyleşi / Haber
    Video Haberler
      Künye
      İletişim
      Reklam

Haberlerde AraTCMB Döviz Kuru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SİTE İSTATİSTİĞİ
 BUGUN 348765  
 TOPLAM 702896716  
08.06.2007 itibariyle
Spor Geri Dön 
GENÇLİK VE SORUMLULUK!..
Herkesimin hedefinde gençlik vardır. Gençlik üzerine yapılan yatırımlar, kısa süre sonra toplumsal yapıyı şekillendirir.

 


Sa?lykly toplumlar, güçlü devletler; bilgili, birikimli cesur, üretken gençlikle vardyrlar.


 


Bugün;  


Ynsanlar; belli kesim dy?ynda mutsuzdur, huzursuzdur, güvensizdir ve gelece?inden emin de?ildir. Kendilerini büyük bir basky altynda hissetmektedir.


Ynsanlar; küresel güçlerin ekonomik, siyasi, kültürel, bilimsel, hukuki, sosyal ve psikolojik olarak her alandaki baskysyny zihinlerde hissetmektedir.


Ynsanlar; milli kimliklerinden süratle uzakla?arak sadece günlük basit ekonomik kazanymlary pe?inde ko?an ?uursuz ve kimliksiz kalabalyklar haline dönü?türülmek istenmektedir.


             


Vatan hainleri kahraman ilan edilmekte, Milli mücadele veren kahramanlar unutturulmak istenmektedir.    


Vatan topraklarynda; yabancy ve yerli i?birlikçi özel ajanlar faaliyettedir.


Bu gaflet dalalet ve hyyanet yapylanmasy kar?ysynda; çözüm vardyr ve bu çözümü gençlik üretecektir.


Tarih; gençli?in her türlü olumsuzluk kar?ysynda neleri, nasyl yapabileceklerine dair örnekler ile doludur.


             


Her türlü tehlikeye kar?y mücadele yolu bir bilinçlenme durumdur. Gençlik bu bilinçtedir.


 


Gençlik; parçalanmy?, bölünmü?, ayry ayry idealler pe?inde ko?arak birbiriyle kyyasyya çaty?an, ve nihayet yabancy ideolojilerin esiri olan bir gençlik olmamalydyr.


Gençlik; bugünkü zihinsel i?gale kar?y dimdik durarak, kurulan zincirleri parçalayacaktyr.


Gençlik; ülkenin gelece?inin emanet edilece?i nesillerdir.


Gençlik; köhnemi? zihniyetlere, milleti gerileten ba?naz zihniyete kar?y dayanaca?y milli ruha sahiptir.


Gençlik; vatany ve milleti her türlü tehlikeden koruyarak yüceltece?ine yürekten inanlardyr.


Gençlik; hangi ya?ta olursa olsun, do?ruyu gören ve anlayan gerçek fikirli idealist ise zinde genç demektir.


Gençlik; küreselle?me ady altynda ülkemize yöneltilen kültürümüze yabancy ve beyinlerimizi sömürgele?tiren fikir ve dü?üncelere kar?y mücadele azmine sahip ki?i demektir. 


Gençlik; milli ?uura sahip, milli kimli?i tanymy?, milli kültür ile bilinçlenmi?, modern ve ça?da? dünyanyn geli?mesini takip edip ona ayak uydurabilen, pozitif bilimin y?yklaryyla donanmy?, ça?da? e?itim ve ö?retim metotlary ile yeti?tirilmi? dinamik kesimdir.


Gençlik; Toplumun mü?terek e?ilimlerini temsil etmelidir. Yabancy ideolojilere alet olmamaly, fikir ve inanç birli?i içinde bulunmalydyr.


             


Gençlik;


Kar?ysyndakini dinleme aly?kanly?y kazanmaly,


Hedefe yönelik kararlylyk göstermeli,


Ynsana de?er verme anlayy?yny uygulamaly,


Yapty?y i?e inanmaly,


Mükemmeliyetçi olmaly,


Problem çözücü olmaly,


Programly olmaly,


Strateji bilincine sahip olmaly,


Vizyon sahibi olmaly,


Yönetme yetene?i olmaly,


Zamanlamayy do?ru ve gerçekçi yapmalydyr.


             


Gençlik; devletin ve milletin teminatydyr.


Gençlik; vatany iç ve dy? tehlikelere kar?y koruma bilincinde, okuyan okutan, fikren, ilmen, fennen ve bedenen kuvvetli, yüksek karakterli, bilimden güç alan ve bilimi amaç edinen, sa?lykly dü?ünme yetene?ine sahip, çaly?kan ve kendine güveni olandyr.


Gençlik; bugünün karanlyklaryny, ahlaksyzlyklaryny, ?arlatanlyklaryny bilecek, anlayacak, gerçekçi çözüm yollaryyla vatanyn ve milletin kara bahtyny aydynly?a çevirecektir.


Gençlik; önce ailesine, sonra çevresine, sonra toplumuna insanly?a do?aya, bitkilere, hayvanlara, dünyaya, evrene yönelik sorumluluk bilinciyle, inancy, dü?üncesi, kimli?i ve üretkenli?i ile varolacaktyr.


             


Günün Sözü: Bilinçli iyi yeti?mi? gençli?e sahip toplumlar gelece?e umutla bakabilir.Nurullah AYDIN


26 Kasym 2013-ANKARA 

[ Ulusal Ses ] - 11/27/2013

 
 
 
Habere yorum yaz
 
 
Haberi yazıcı formatına hazırla
 
 
Editöre mesaj gönder
 
Sayfa başına git


HABERE EKLENEN YORUMLAR  

Kayıtlarda bu haber yapılmış yorum bulunmamaktadır.
İlk yorum yazan siz olmak ister misiniz ?


Kampanya detayları için TIKLAYINIZ


Diğer Spor
  İLK YALANIN ADIYDI SOYKIRIM...
  GEÇİLMEZ!..
  YIL 1930...
  DOĞA İLE BARIŞ...
  SPOR SAKATLANMALARINDA ÖNLEM VE TEDAVİLER!..
  UMUTLARIN GÖLGESİNDE KAYBOLMUŞ HAYATLAR!..
  HABİP HAMZA ERDEM YAZDI!..
  DİNİ BAYRAMLARDA BARIŞIK MİLLİ BAYRAMLARDA KÜSLERE!..
  SPOR-U MİLLİYE!..
  GENÇLİK VE SORUMLULUK!..
  PLATFORMDAN FEDERASYONA DOĞRU!..
  ÇARŞI'DAN ÇOK SERT AÇIKLAMA!..
  BİR İSTANBUL MASALI!..
  21 YILLIK HAYAL RÜZGARI DİNDİ!
  ÇARŞI'NIN MERDİVENLERİ SİYAH-BEYAZ!..
  HASTALIKLARA KARŞI HAVUZLARDA DÜZENLİ BAKIM ŞART!..
  DURUŞ BOZUKLUĞUNA SAVAŞ AÇIN!..
  SÜPER LİG YENİ SEZONDA 6 HAKEMLE OYNANACAK!..
  TAHKİM KURULU CEZALARI ONAYLADI!..
  ŞAMPİYON GALATASARAY KUPASINI ALDI!..
  "HÜKÜMET İSTİFA ET" SESLERİ!..
  KUPA KİMİN OLACAK HEYECANI!..
  BURSASPOR BAŞKANI YAZICI YAŞAMINI YİTİRDİ!..
  GALATASARAY ŞAMPİYON!..
  ÜLKEYİ KENETLEDİN YA BU YETER FENERBAHÇE!..
 

Tasarım & Programlama SK WT © 2007 - İçerik © Copyright 2007Ulusal Ses Haber Portalı