Salı , 19 Şubat 2019  
    ANA SAYFA
    Gündem                   
    Politika                   
    Dünya                      
    Ekonomi                  
    Güncel                     
    Spor                         
    Sağlık                       
    Yaşam                     
    Bilim ve Teknoloji 
    Kültür ve Sanat     
    Magazin                  
    Eğitim                      
    Kadın ve Aile        
    Yazarlar
    Söyleşi / Haber
    Video Haberler
      Künye
      İletişim
      Reklam

Haberlerde Ara



TCMB Döviz Kuru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SİTE İSTATİSTİĞİ
 BUGUN 127960  
 TOPLAM 680663037  
08.06.2007 itibariyle
Gündem Geri Dön 
BİR TUTKUYDU RÖNESANS-(16)
ısteklerini en açık söyleyenlerde yine krallıklardı. Kilisenin otoritesine karşı çıkıyorlar: "Dinsel ya da dindışı bir güce bağlanmamak istiyoruz!" diyorlardı.

En klasik, en gelenekçi konular i?lenmi? bir resim görüyor ama bir de?i?imin yansımasına tanık oluyorsanız, bilin ki oradan Veronese geçmi?tir. Üslup olarak abartısız yaptı?ı resimleri ile ça?da?larından öne çıkar. Manyerizmin -özellikle- aradıklarına az yer veren resimlerinde ki?isel ne?esi yansır... Resim türlerinin hemen tamamı ile yakından ilgilenmi? fakat anıtsal kompozisyonlara ayrıcalık tanımı?tır. Çünkü bu tür yapıtlarını hazırlarken resmetti?i yörenin yerel mimarisinin de yüzyıllar boyunca ya?amasını istemi?tir. O'nun dü?üncesine göre; "Mimari yapıtlar ne denli güçlü olurlarsa olsunlar do?anın etkisi ile günün birinde yok olabilirlerdi. Yeni ekoller mimaride hızla salgın-moda haline dönü?ebilir, bugünün ihti?amı yarın yok olabilirdi." Giysi ve aksesuar için de aynı ?eyleri dü?ündü?ünden, her ?eyin en ince ayrıntısına dikkat ederdi. Resimlerinde dikkat çeken bir ba?ka yön ise; çok kalabalık figürlerin olmasıdır. Resimlerdeki giysiler ı?ıl ı?ıldır. Godelerin i?leni?i muhte?emdir. Ya?lılık döneminde yaptı?ı çalı?malarda figürlerin iyice a?ırla?tı?ı, kompozisyonların sıkla?tı?ı dikkatleri çeker ki bu bir yenili?in habercisidir. Yani 'BAROK'un..


Yazı serimize ba?ladı?ımız günlerde özellikle vurguladı?ımız bir uyarımız olmu?tu! "Rönesans’ tan ba?layarak bir dizin yapacak, yeri geldi?inde Rönesans sonrasına dönece?iz! " diye.


Neden bu yolu izlemeyi özellikle seçmi?tik?


Nedeni çok basit; Rönesans dönemini, sanatçılarının bir kaçını hemen herkes biliyordu. ılkokuldan itibaren bir Leonardo, bir Raffael, bir Michelangelo'yu tanımayanımız yok gibiydi. Resim deyince Mona-Lisa, ressam deyince Leonardo da Vinci ilk akla gelen oluyor; sonrasında suskunluk ba?lıyordu. Konu?mak lütfunda bulunanlarda: "Sanat güzel bir ?ey elbette ancak, pek zamanım olmuyor!" gibi sudan bahanelerle konuyu geçi?tiriyorlardı. Biz de yazılan bir yazının hedefine ula?abilmesi için önemli bir merkez üssünden havalanmayı dü?lemi?tik. Kar?ımıza en geni? boyutlu, en tanınmı?, havaalanı; Leonardo da Vinci oldu. Kar?ımıza bu kez 'Rönesans' dönemi çıktı ve buradan açılım yapmaya karar verdik.


Okurlarımızın iletilerini aldıkça gördük ki do?ru yoldayız. Nice okurumuzun ö?rencilik yıllarında bıraktıkları 'resim yapmak’, isteminin yeniden canlandı?ını gördük, duyduk. Pek ço?u resim kurslarına ba?lamı?lar; ne güzel.


Sanat yapıtları okuyanlar artmı?, resim-heykel sergilerini gezenler ço?almı?...


Rönesans'ı özetle de versek bilenlerin sayısı daha çok... Ne mutlu bize... Öyleyse bir dönem önceye gidelim ve GOTıK SANATI diyelim


Gotik sanatı ya da üslubu dersek ne de?i?ir ki?


Bu sorumuzun yanıtını yazımızın akı?ı içerinde birlikte bulmaya çalı?aca?ız. 13. yüzyılın ortalarına do?ru net bir ?ekilde telaffuz edilen gotik tanımının iyice doruklara çıktı?ı dönemlerde Avrupa'da önemli de?i?ikliklerde su yüzüne çıkmı? bulunuyordu. Öyle bir çıkı?tı ki bu; otoritenin temelleri sarsılıyor, Avrupa yıkıma do?ru sürükleniyordu! Bilindi?i gibi Ortaça?'ın en önemli ve en etkin iki kurumu vardı; biri kilise, di?eri ise imparatorluk. Egemenlik kavramı bu dönemlerde, her iki kurum tarafından çeki?tirilerek 'BEN' de edilmek isteniyordu. Güçlü olan egemenli?i ele geçirmi? olacaktı. Bir ba?ka tanımla, buyruk onun 'erkine’ geçecekti. Çatı?ma ve karga?ada bu yüzdendi. Enteresan olan geli?me ise bir üçüncü taliplerin ortaya çıkmasıydı. Bunlar, di?er ülkelerdeki krallıklardı. ısteklerini en açık söyleyenlerde yine krallıklardı. Kilisenin otoritesine kar?ı çıkıyorlar: "Dinsel ya da dindı?ı bir güce ba?lanmamak istiyoruz!" diyorlardı. Bunun tam tanımı ise; kilise ve imparatorluk egemenli?ine son demekti ve de kendi ba?larına buyruk olmak istemleriydi. Bu kez de Avrupa'daki soylular sınıfı ayak diriyorlardı. Çünkü bunu kabul etmek demek soylular sınıfının çıkarlarını yerle bir etmek demekti. Burada akıllara ?öyle soruda gelebilir: "Soylular her dönemde söz hakkı elde edebilirler, maddi-manevi güçleri var, neden kar?ı olsunlar?"


?undan kar?ılardı: Soyluların en üst kesimindeki derebeyinin adı imparatordu. Soylular gitgide azalan otoritelerine kar?ın hala etkinlerdi. ımparator, bunların güçsüzle?mesine katkı yapıyor, belli-belirsiz haklarını gasp ediyordu. Kiliseye, krallı?a ve imparatora direni? nedenleri bundandı.


Sürecek!...


Süheyla ERGÜL

[ Ulusal Ses ] - 10/17/2014

 
 
 
Habere yorum yaz
 
 
Haberi yazıcı formatına hazırla
 
 
Editöre mesaj gönder
 
Sayfa başına git


HABERE EKLENEN YORUMLAR  

Kayıtlarda bu haber yapılmış yorum bulunmamaktadır.
İlk yorum yazan siz olmak ister misiniz ?


Kampanya detayları için TIKLAYINIZ


Diğer Gündem
  TEK TİP ELBİSEDEN ÇOK DAHA ÖNEMLİ!..
  SÜHEYLA ERGÜL ÇİZDİ
  DEĞER YARGILARI!..
  HİÇ Mİ ULUSAL MUTLULUK PAYLAŞMAYACAĞIZ?
  KUTLU OLSUN...
  BİR ŞEY EKSİK AMA NE?
  DÖRT YILDA 9167 ŞEHİT VERMİŞTİK!..
  SÜHEYLA ERGÜL YAZDI...
  O YILLAR...
  OYUNUZA TALİBİM DÖNEMİ ...
  TAN YERİ AĞARIRKEN SİYASAL PARTİLER...
  GÖREN VAR GÖRMEYEN VAR...
  SÜHEYLA ERGÜL ÇİZDİ...
  8 Mİ 9 MU, YALAN MI GERÇEK Mİ?
  ÖZGECAN ASLAN'LARIN ANISINA...
  SEMA AKDENİZ VE ARKADAŞLARI...
  BİR TUTKUYDU RÖNESANS-(20) ...
  BİR TUTKUYDU RÖNESANS-(19)...
  BİR TUTKUYDU RÖNESANS-(18)...
  BİR TUTKUYDU RÖNESANS-(17) ...
  BİR TUTKUYDU RÖNESANS-(16)
  BİR TUTKUYDU RÖNESANS-(15) ...
  BİR TUTKUYDU RÖNESANS-(14) ...
  BİR TUTKUYDU RÖNESANS-(13) ...
  BİR TUTKUYDU RÖNESANS-(12) ...
 

Tasarım & Programlama SK WT © 2007 - İçerik © Copyright 2007Ulusal Ses Haber Portalı