Cuma , 24 Mayıs 2019  
    ANA SAYFA
    Gündem                   
    Politika                   
    Dünya                      
    Ekonomi                  
    Güncel                     
    Spor                         
    Sağlık                       
    Yaşam                     
    Bilim ve Teknoloji 
    Kültür ve Sanat     
    Magazin                  
    Eğitim                      
    Kadın ve Aile        
    Yazarlar
    Söyleşi / Haber
    Video Haberler
      Künye
      İletişim
      Reklam

Haberlerde AraTCMB Döviz Kuru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SİTE İSTATİSTİĞİ
 BUGUN 245064  
 TOPLAM 712812856  
08.06.2007 itibariyle
Sağlık Geri Dön 
GÖZ TEMBELLİĞİ – ŞAŞILIK!..
Acıbadem Adana Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Müslime Akbaba, çocukluk döneminde görülen göz hastalıklarının tedavisinin çok önemli olduğunu ve 2-4 yaş arasında tedavinin mutlaka yapılması gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Akbaba, “Yüksek olan görme kusurları erken yaşta fark edilmediğinde görme gelişimini tamamlayamaz ve göz tembelliği adını verdiğimiz durum ortaya çıkar. Göz tembelliğinin de görme gelişimi tamamladıktan sonra tedavisi mümkün değildir”dedi.

Çocuklukta görülen göz problemlerini anlatan Acıbadem Adana Hastanesi Göz HastalıklarıUzmanı Prof. Dr. Müslime Akbaba, “Çocukluk döneminde göz ile ilgili birçok problemin oldu?unu biliyoruz. Bunları ba?lıca iki grupta de?erlendirmek mümkündür. Birincisi nadir görülen ancak bebe?in hayatını etkileyen di?eri ise daha sık görülen ama görmeyi etkileyen hastalıklardır. Her ikisinin de erken te?his edilmesi gerekir ki hem hayatı hem de görmesi etkilenmesin” diye konu?tu. Çocukluk döneminde görülen ba?lıca göz hastalıkları görme kusurları,göz tembelli?i, göz kayması, gözya?ı kanalı tıkanıklı?ı ve daha nadir olarak katarakt, göz tansiyonu, tümörler ve gözün geli?imine ba?lı yapısal anormallikler oldu?unu anlatan Prof. Dr. Akbaba, ?öyle devam etti:


“Göz hekimlerine en sık sorulan soru bir bebe?in göz muayenesinin ne zaman yapılmasıgerekti?idir. E?er gözünde ?üphe edilen bir durum varsa hemen, de?ilse rutin muayene 2-4 ya? arasında yapılır. Çocuk hekiminin de ailenin fark etmedi?i birçok önemli durumu fark ederek aileyi göz hekimine daha erken yönlendirmesi birçok göz hastalı?ının erken te?his ve tedavisini sa?lamaktadır. Çocukluk döneminde gözle ilgili olan problemlerin ba?ında görme kusurları olarak ifade etti?imiz miyop, hipermetrop veya astigmat olarak tanımladı?ımız kırma kusurları gelmektedir. Özellikle gözlük kullanan ebeveynler bebekleri oldu?unda görmesinde bir problem olup olmadı?ı merak ederler. Görme kusurlarının bir kısmı kalıtsal olmakla birlikte bazıları hipermetropi gibi do?u?tan bazıları ise örne?in miyop olanların ço?unda okul ça?ında ortaya çıkmaktadır.”


TV’Yı YAKINDANıZLEMEK GÖRME KUSURU OLMAYABıLıR


Prof. Dr. Müslime Akbaba, çocukların ço?unun do?umda hipermetrop oldu?unu bunun yakla?ık 4 ya? civarında azaldı?ını, okul ça?ında yakla?ık yüzde 4-7 arasında görüldü?ünü de anlattı. Akbaba: “Miyopta ise do?u?tan olması nadir görülür. Miyop, 5 ya? civarında yüzde 1 görülürken, bu oran 15 ya? civarında yüze 15 e çıkmaktadır. En sık görülen görme kusuru astigmat olup görülme sıklı?ı a?a?ı yukarı yüzde 70 civarındadır. Ancak bunların sadece yüzde 3’ü 1.25 ve üzeri olup görmeyi olumsuz olarak etkilemektedir. 1 dereceden fazla astigmatı olanlarda 2 ya?ından önce de astigmat vardır. Çocuklarda görme kusurlarının çok belirgin belirtileri yoktur. TV’yi yakından izleme mutlaka bir görme kusuru oldu?unu göstermez. Sık dü?üyorsa, ı?ıktan rahatsız oluyorsa, elindeki oyuncakları görmek için çok yakla?tırıyorsa, gözlerini çok kırpıyorsa, görme kusurlarından ?üphelenmek gerekir. Ancak okula ba?ladı?ında iyi göremedi?inin farkında olabilir. Yüksek olan görme kusurları erken ya?ta fark edilmedi?inde görme geli?imini tamamlayamaz ve göz tembelli?i adını verdi?imiz durum ortaya çıkar. Bu nedenle çocukların 2-4 ya? arasında mutlaka göz hekimi tarafından muayenelerinin yapılması gerekmektedir.”


GÖZ TEMBELLı?ı – ?A?ILIK


Göz tembelli?i ve ?a?ılık hastalı?ına da de?inen Prof. Dr. Akbaba, “Bu muayenede tespit edilecek olan di?er bir göz problemi de göz tembelli?idir. Göz tembelli?i e?er göz kayması ile birlikte de?ilse fark edilmeyebilir. Göz tembelli?i erken te?his edildi?inde tedavi edilebilir bir göz hastalı?ıdır. Ancak görme geli?imini tamamladıktan sonra tedavisi mümkün de?ildir. ?a?ılık yani gözlerin paralelli?inin bozulması yakla?ık olarak yüzde 2-4 oranında görülmektedir. Hayatın ilk ayları içerisinde görülmekle beraber büyük bir kısmı 1,5-2 ya? civarında görülmektedir. Kalıtsal olabildi?i gibi do?umsal veya hayatın ilk yıllarında görmeye engel olan kapak dü?üklü?ü, katarakt, tümör gibi bazı hastalıklarda göz kaymasına neden olabilirler. Kayma içe, dı?a a?a?ı veya yukarı olabildi?i gibi tek veya iki gözde olabilir. Tek gözde oldu?unda göz tembelli?i de olur. Di?er göz hastalıkları ile birlikte oldu?unda öncelikle bunların tedavi edilmesi gerekir. De?ilse görme kusuru varsa düzeltilmeli, göz tembelli?i tedavi edilmeli, kayma gözlü?e ra?men devam ediyorsa kaymayı düzeltecek operasyonlar yapılmalıdır. Okul öncesi dönemde hem göz kayması hem de görmede eksiklik varsa düzeltilmelidir” dedi.


GÖZYA?I KANAL TIKANIKLI?I


“Gözya?ı kanal tıkanıklı?ı, bebeklerde en sık görülen göz problemlerinden biridir” diyen Prof. Dr. Akbaba, sözlerini ?öyle sürdürdü: “Do?umdan itibaren gözde sulanma ve çapaklanma vardır. Tedavisinde masaj, antibiyotikli damlalar ılık kompres uygulanır. ılk bir ya? içerisinde kendili?inden açılmamı?sa küçük bir müdahale ile açılır. Nadiren daha büyük bir giri?im gerektirir. Do?u?tan göz içi tansiyonunda da gözde sulanma vardır. Bu daha acil bir durumdur. Gözya?ı kanal tıkanıklı?ı ile karı?tırmamak gerekir. E?er bir bebe?in gözü büyük ise, ı?ı?a bakamıyor sulanma oluyorsa göz tansiyonundan?üphelenmek gerekir. E?er tansiyonu dü?ürücü müdahaleler yapılmazsa körlü?e neden olmaktadır.”


Meral DELEN

[ Ulusal Ses ] - 6/14/2013

[ Ulusal Ses ] - 2/5/2015

 
 
 
Habere yorum yaz
 
 
Haberi yazıcı formatına hazırla
 
 
Editöre mesaj gönder
 
Sayfa başına git


HABERE EKLENEN YORUMLAR  

Kayıtlarda bu haber yapılmış yorum bulunmamaktadır.
İlk yorum yazan siz olmak ister misiniz ?


Kampanya detayları için TIKLAYINIZ


Diğer Sağlık
  GÖZ TEMBELLİĞİ – ŞAŞILIK!..
  SICAK HAVA KALP İÇİN TEHLİKELİ!..
  KALP HASTALARINA ORUÇ UYARISI!..
  SAĞLIKLI KİLO VERMEK İÇİN DİYETİNİZ SİZE ÖZEL OLSUN!..
  SICAK HAVA KALP İÇİN TEHLİKELİ!..
  İLK YARDIMIN ÖNEMİ!..
  HEMOROİDİ OLAN DOKTORDAN SAKLANIYOR!..
  40'LI YAŞLARDA KALP AMELİYATI ÇOK YAPILIYOR!..
  “20 YAŞ DİŞİ” HER YAŞTA ÇIKABİLİR!..
  KALP HASTALARINA ORUÇ UYARISI!..
  TİROİD BEZİ HASTALIKLARI ÖNEMSENMELİ!..
  ORUÇ TUTARKEN KİMLER NELERE DİKKAT ETMELİ?..
  HAMİLELİKTE ORUÇ BAŞAĞRISI YAPIYOR!..
  "SAÇIM DÖKÜLÜYOR "DİYENLER DİKKAT!..
  ANNE VE BEBEĞİ İÇİN 11 ADIM!..
  SICAK HAVA KALP İÇİN TEHLİKELİ!..
  GÖZ TEMBELLİĞİ – ŞAŞILIK!..
  KANSERLERİN BAŞLICA NEDENİ SİGARA
  NEFESİNİZİN KIYMATİNİ BİLİN!..
  DİKKAT! ÇOCUĞUM 'HALSİZ' DEYİP GEÇMEYİN!..
  SAĞLIKLI KİLO VERMEK İÇİN DİYETİNİZ SİZE ÖZEL OLSUN!..
  KLİNİK ECZACILIK BİLİNÇSİZ İLAÇ TÜKETİMİNİ AZALTTI
  AMNİYOSENTEZ, DENEYİMLİ ELLER TARAFINDAN YAPILMALI
  SPOR SAKATLANMALARINDA ÖNLEM VE TEDAVİLER!..
  ASTIMDA ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ!..
 

Tasarım & Programlama SK WT © 2007 - İçerik © Copyright 2007Ulusal Ses Haber Portalı