Pazartesi , 22 Nisan 2019  
    ANA SAYFA
    Gündem                   
    Politika                   
    Dünya                      
    Ekonomi                  
    Güncel                     
    Spor                         
    Sağlık                       
    Yaşam                     
    Bilim ve Teknoloji 
    Kültür ve Sanat     
    Magazin                  
    Eğitim                      
    Kadın ve Aile        
    Yazarlar
    Söyleşi / Haber
    Video Haberler
      Künye
      İletişim
      Reklam

Haberlerde AraTCMB Döviz Kuru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SİTE İSTATİSTİĞİ
 BUGUN 350533  
 TOPLAM 702898484  
08.06.2007 itibariyle
Güncel Geri Dön 
8 MART VE EMEKÇİ KADINLARIMIZ!..
ıleri bir uygarlık düzeyini hedefliyorsak; kadınlarımıza ekonomik özgürlüklerini kazanma konusunda pozitif ayrımcılık mutlaka yapılmalıdır, yasalarımızdaki erkek egemen maddeler mutlaka kadınlarımız lehine yeniden düzenlenmelidir, aile yaşantısı içinde kadını şiddetten koruyacak önlemler devlet tarafından mutlaka alınmalıdır.

Eski Türk’lerde kadın hep de?erli bir varlık, toplumun erkeklerle birlikte saygın bir üyesiydi. Orta Asya bozkırlarında kadın kimli?i Türk’lerde ikinci sınıf bir insan olarak görülmüyordu.Yalnızca erke?e göre fiziksel zayıflı?ının verdi?i dezavantajdan söz edilebilirdi.


Arap yarımadasında 6. ve 7. yy.da kadının toplumdaki yeri ise oldukça kötüydü. Cahiliye dönemi diye adlandırılan dönemde Arap kadını ve kız çocukları çok zor günler ya?ıyordu.


ıslamiyet’in gelmesiyle ve yayılmasıyla kadının yeri biraz daha toplum içinde korunur hale gelse de , ikinci sınıf insan olarak görülmekten kurtulamadı.


12. ve 13. yüzyıllarda islamiyetle tanı?an Türk’lerde kadına bakı?; islamiyetin kadına bakı?ı paralelinde de?i?im gösterdi. Örtünme ve kapanma ile ba?layan giyinme tarzı giderek erke?ine mutlak itaat ?eklinde ya?am biçimine dönü?tü.


Fundamentalist din anlayı?larının genelinde var olan cinsel ihtiyaçların günah olarak görülmesi ve yasaklarla sınırlandırılması ıslamiyet için de geçerlidir. Cinsel ihtiyaçların kar?ılanması ; tanrı katında insanların zevk alma yöntemlerinin kullanılmasının do?ru olmayaca?ı tezinden kaynaklanır.Tanrı katında kulların zevk–ü sefa ya?amaları günahtır! Kul bu dünyada eza, cefa çekmelidir. E?er alınacak bir zevk varsa o öbür dünyada verilecektir! Bir çok din de oldu?u gibi ıslami toplumlar da kadını cinsel bir obje olarak görmü? ve de?erlendirmi?tir. Dini açıdan cinsel suçların sebebi ve kayna?ı kadındır(!). O nedenle günah i?lememesi için kadının baskı altına alınması gerekmektedir. Her ?eyden önce ; bir erkekte cinsel istek ve arzulara sebep olmayacak ?ekilde giyinmesi ve kapanması gerekmektedir. Bütün vücudu tepeden tırna?a kapatılmalı, yüzü, saçları örtünmelidir. Özellikle saçları mutlaka örtülmelidir! Hatta islamiyetin yorumlanı? biçimlerine göre, bazı kültürlerde örne?in Afganistan, Pakistan gibi bölgelerde kadının gözleri bile örtülmeli , kapatılmalıdır.Erkekle göz göze gelmemelidir!


Bugün ıran’da kadınlar çok büyük bir baskı altında ezilmektedir. Ortado?u'da islami diktatörlükle yönetilen ülkelerde kadınlar çok a?ır zulüm altındadır.


Türkiye’de laik bir cumhuriyetin kurulması kadınlarımızın elde ettikleri medeni haklar ve özgürlükler açısından çok olumlu olmu?tur. Ancak Atatürk’ün kadına ça?da? bakı?ı , onları koruyan , pozitif ayrımcılıkla üstün tutan ilerici görü?ü ; özellikle çok partili rejime geçildikten sonra sa? muhafazakar ve dinsel tandanslı iktidarlarca hep yıpratılmı?tır. Muhafazakar iktidarlar halktan daha kolay oy alabilmek için din kartını kullandıkça kadınlarımız toplumdaki de?erlerinden soyut anlamda kaybetmeye devam etmi?tir. Çünkü toplumda dinsel ögeler güçlendikçe kadınlar göreceli olarak bazı de?erlerden kaybetmek durumunda kalmı?lardır.


Kim nasıl yorumlarsa yorumlasın, kim inkar etmeye çalı?ırsa çalı?sın ; ba?naz dinsel bakı? açıları kadını toplumda 2. sınıf insan olarak görmü? ve kabul etmi?tir.Bu gerçe?i dini evlilik kurallarında , miras hukukunda , dini giyinme tarzında görmek mümkündür.Bu ya?am tarzı örf ve adetlere de yansımı? durumdadır.Do?udaki bir çok feodal yapıda kadın cinsel obje olarak görülmekte ve namus cinayetlerinden bol bol nasibini almaktadır. Kadının özgür seçim hakkının olmamasının sayısız acı sonuçlarını maalesef gündelik hayatımızda örnekleriyle görmekteyiz.


Kadının toplumsal ya?am içinde erkekten sonra gelen hiyerar?ik yapıda görülmesinin en büyük nedeni ; islamiyetin çıkı? döneminde Arap toplumundaki genel kabullerin göz önünde bulundurulmasından olsa gerektir.O dönemde kadına verilebilecek özgürlük azami ölçüde verilmeye çalı?ılmı?tır.


Bugün bile ülkemizde bazı ça?da? islam yorumcularına göre kadın toplumsal ya?amda i? hayatına girmemeli, evinde kocasının dizinin dibinde oturmalı, ona bol bol çocuk do?urup, evinin i?lerini görmelidir. Gerekirse 2, 3 hatta 4 e?li kocaya itaat ve hizmet etmelidir. Bireysel çalı?ma özgürlü?ü, özgürce giyinme ve erke?e itiraz hakkı olamaz! ı?te bu gibi nedenlerle toplumda kadınımız inanılmaz ?iddet görmektedir.


Toplumumuzda erkek ve kadının özgür ve e?it ?artlarda ya?ama standardı maalesef sınırlıdır. Demokrasi, ekonomik özgürlük , ça?da? uygarlık düzeyini hedefleyen gelecekteki aydın ülke yöneticilerimiz; kadınlarımızın toplumsal ya?am standardını önümüzdeki zaman dilimi içinde yükseltmeye, geli?mesine hızla katkıda bulunmaya çalı?malıdırlar.


ıleri bir uygarlık düzeyini hedefliyorsak; kadınlarımıza ekonomik özgürlüklerini kazanma konusunda pozitif ayrımcılık mutlaka yapılmalıdır, yasalarımızdaki erkek egemen maddeler mutlaka kadınlarımız lehine yeniden düzenlenmelidir, aile ya?antısı içinde kadını ?iddetten koruyacak önlemler devlet tarafından mutlaka alınmalıdır.


Özgürlük adına kadının kapanmasını, türban takmasını, örtünmesini savunan dü?ünceler asla ça?da? de?ildir. Bu dü?ünceleri savunan görü?ler tamamen kadın haklarını baltalayan , dogmatik ve gerici kafalardır. 80 yıl önce Atatürk’ün daha ça?da? bir görünüme kavu?ması için kafasını açıp , giyim tarzını modernize etmeye çalı?tı?ı kadınlarımız bugün ; Türkiye’yi yönetenlerce kafasını örtüp çar?afa girmesi konusunda özendiriliyor! Bunu da topluma “kadınlara özgürlük” diye yutturmaya çalı?ıyorlar!


Kadın özgür dü?ünebilmeli, ekonomik özgürlü?ünü kazanmasına devlet yardımcı olmalı ve aile ya?antısında demokratik haklara sahip olmalıdır. Erke?in sahip oldu?u kaba kuvvet ayrıcalı?ı dı?ında ; her konuda onların toplumsal haklarına e?it olarak kadınlarda sahiptir.


Uygar bir toplum oldu?umuzu dü?ünüyorsak bu hakları onlara ; ailesi olarakta, devlet olarakta , nihayet insan olarakta tanıma erdemini her alanda göstermeli, hatta pozitif ayrımcılık yapmalıyız.Toplumda kadının girdi?i her kuruma uygarlık da kadınla birlikte gelir.


Tüm kadınlarımızın "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" kutlu olsun.


Selman YÖNAL[ Ulusal Ses ] - 08.03.2011

[ Ulusal Ses ] - 3/8/2015

 
 
 
Habere yorum yaz
 
 
Haberi yazıcı formatına hazırla
 
 
Editöre mesaj gönder
 
Sayfa başına git


HABERE EKLENEN YORUMLAR  

Kayıtlarda bu haber yapılmış yorum bulunmamaktadır.
İlk yorum yazan siz olmak ister misiniz ?


Kampanya detayları için TIKLAYINIZ


Diğer Güncel
  KALKIŞMANIN YILDÖNÜMÜNDE TÜRK ORDUSU...
  DOĞAL TOHUM EM DEĞERLİ MÜLKÜMÜZ!..
  REFHAN İRTEM YAZDI
  RUSYA FAKTÖR܅
  ULUSAL BİRLİK !...
  SİYASİ KİLİTLENMEYE DOĞRU..!
  PKK TERÖRÜ VE HDP…
  BELLİ Kİ YENİ ŞEHİTİMİZ VAR!..
  KÜRT KORİDORU!..
  ÇÖZÜM SÜRECİ, PKK VE IŞİD!..
  YALAN RÜZGARLARI!..
  YENİ BİR DEVLET Mİ?..
  ASLA SİLAH BIRAKMAZ!..
  YEMEN KAOSU VE TÜRKİYE!..
  ŞİDDET VE DEMOKRASİ!..
  8 MART VE EMEKÇİ KADINLARIMIZ!..
  NEYE KARŞILIK SİLAH BIRAKMA?..
  ASIL TEHLİKE!..
  AYDINLIK YARINLAR VE MUTLU YILLAR DİLEĞİYLE…
  ATATÜRK CUMHURİYETİ VE YENİ CHP!..
  K.K. KAZANDI, FAKAT CHP KAYBETTİ!..
  SİYASİ BUKALEMUN!..
  REİS-İ CUMHUR!..
  FATİHA İLE BAŞLAMAK!..
  TERS KÖŞE OLACAK MIYIZ?..
 

Tasarım & Programlama SK WT © 2007 - İçerik © Copyright 2007Ulusal Ses Haber Portalı