Pazartesi , 22 Nisan 2019  
    ANA SAYFA
    Gündem                   
    Politika                   
    Dünya                      
    Ekonomi                  
    Güncel                     
    Spor                         
    Sağlık                       
    Yaşam                     
    Bilim ve Teknoloji 
    Kültür ve Sanat     
    Magazin                  
    Eğitim                      
    Kadın ve Aile        
    Yazarlar
    Söyleşi / Haber
    Video Haberler
      Künye
      İletişim
      Reklam

Haberlerde AraTCMB Döviz Kuru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SİTE İSTATİSTİĞİ
 BUGUN 367251  
 TOPLAM 702915202  
08.06.2007 itibariyle
Gündem Geri Dön 
TAN YERİ AĞARIRKEN SİYASAL PARTİLER...
Bu, bilinçli seçmenin sandığa giden yoldaki ilk basamağıdır ve bu basamağı atlayıp geçmeden ısrarla durup düşünmek zorundadır.

Haziran ayının ilk haftası seçim sandıklarına gidecek ve öncelikle bireysel, sonra ailesel, sonra çevresel ve daha sonra da ülkesel dü?üncemizde dü?lediklerimize en yakın söylemde bulunan ve buna bizi inandıranların temsil etti?i partiye oyumuzu verece?iz.


E?er, inandıran ki?i ba?ımsız ise bu kez do?rudan oyumuzu o ki?iye verece?iz.


Tüm bunların toplam bilançosunun ölçütü olarak da ‘evrensel de?erleri’ elbette öncelikle ön plana çıkaraca?ız...


Bu, bilinçli seçmenin sandı?a giden yoldaki ilk basama?ıdır ve bu basama?ı atlayıp geçmeden ısrarla durup dü?ünmek zorundadır.


ıkinci basamak; öncelikle onaylayaca?ımız partinin program, tüzük, reklam ve propagandalarındaki tutarlılık bütününe baktı?ımız ve en küçük bir dikkatsizlik yaptı?ımızda en ba?ta sızlananın kendimiz olaca?ının bilgeli?ini sürekli koruyaca?ımız basamaktır.. Unutulmamalıdır ki, partilerin seçim öncesi ve seçim sonrası vaat ve uygulamaları arasında çoklukla büyük uçurumlar vardır ve biz bu uçurumlarda; ki?isel vurdumduymazlı?ımız, yenilir ama kanmaz inadımızın bir garip ilkesi içinde bilgiçlik felsefesi yapar, sonrada gönülsüz gibi yansıtıp gönüllü olarak bir aya?ımızı felaketler bo?lu?una sallarız. Ta ki, hiç beklenmedik bir anda ve seçim öncesi estirilen bol kese vaatler tükenir , tam tersi rüzgarlar esmeye ba?lar ve biti? çı?lıkları her yerden yükselir, i?te o zaman, “Yandım anam “ deriz ve gizledi?imiz gönüllü olmak halimizi hem ortaya döker hem de “Elim kırılaydı da oyumu vermeseydim...” saçmalamasına gireriz. ‘Saçmalaması’ diyorum çünkü, her birey aklıselim dü?ünüp verdi?i oyun sonsuza dek arkasında durmak zorundadır!


Sırada üçüncü basamak vardır ve en önemlisidir:


Tüm partilere e?it arada durup, “Bu büyük, bu küçük, bu eski, bu yeni, bunun döneminde çok kazandım; ?an, ?öhretim ayyuka çıktı, kariyer sahibi oldum ama ?unun döneminde; her ?eyimi yitirdim, dertler ba?ımdan eksik olmadı; hele ?unu hiç mi hiç sevmedim; rahmetli babam da, anam da onlara hiç oy vermedi; ?u ya?lı, bu genç, armudun sapı var üzümün çöpü var, illa ki pamuk helva...” diye döktürmekten özellikle vaz geçmek zorunda oldu?umuz zamandır.


Çünkü özellikle de bu seçim; bireysel, ailesel, çevresel, ülkesel de?erlerin tümünün ikinci plana dü?ece?i ama evrensel de?erlerin öncelikle ön planda tutulaca?ı bir seçim olacaktır.


Yine bu seçim; ulus olarak, dünyadaki yerimizin; sava?-barı?; hak-hukuk; özgürlük-ba?ımsızlık; yasaklar-serbestlikler... gibi nice olmazsa olmazların uygar dünyadaki adımlarımızın atılacak simgesi olacak aynı zamanda da bu de?er yargılarından hangilerinin do?ru, hangilerinin yanlı? uygulandı?ının da ayrıca ölçütü olacaktır.


Dördüncü basamakla birlikte; daha bilge ve daha kontrollü olarak gelecek basamakları çıkaca?ımızın huzur ve güveni içinde olacak ve aklıselim davranaca?ız . Karar verirken, kararımızın bo?a gitmeyecek kontrol ve denetiminin yapılması gere?inin altını ısrarla çizece?iz. Hangi adayların desteklenmesi gerekti?ine inanmı?sak; daha dikkatli olup o adayların ba?lı oldu?u siyasal parti lehine oy kullanmadan önce ilgili partiden sandık kontrol güvencesini de isteyecek ve bundan emin oldu?umuz anla birlikte sandık yolunda kalan süremizi tamamlamak için son yolumuzu izleyece?iz.


Yani, bo? bo? konu?makla, sıradan tartı?malarla, afaki çıkı?larla zamanı yitirmek yerine; yayın kurulu?ları ba?ta olmak üzere, yansızlık ilkesini eksiksiz uygulamakla yükümlü kurum ve kurulu?ların verecekleri sınavların ilk de?erlendiricisi oldu?umuzu unutmadan, koparttıkları yaygaralara, yönlendirmelere, tutarlılık çizgilerine bakarak onlara da bir sonuç karnesi vermek için seçimden seçime bir kez gelen not hakkımızı bilgece kullanaca?ız. ınanın i?in en keyifli yanı burası olacak. Hani, “Anlat anlat heyecanlı oluyor!” der sonrada ekrandaki ile gıyabında tartı?ır: “Olur mu canım, tarih, yer, olay yanlı? deriz ya o an i?te!”


Ülkemiz seçime gidiyor... ?imdiden hayırlı olsun diyelim ama, hayırların sahip ve sahibeleri oldu?umuzun tek ölçütünün elimizdeki birer oy hakkı oldu?unu kesinlikle unutmayalım!


ılk etapta biz bunları unutmazken, “tan yeri a?arırken siyasal partilerin” reklam ve propaganda çalı?malarında ; çevreye verecekleri gürültü kirlili?i ba?ta olmak üzere her türlü siyasal kirlili?in önleyicisi olmalarını diliyor ve umuyoruz...


Süheyla ERGÜL

[ Ulusal Ses ] - 4/12/2015

 
 
 
Habere yorum yaz
 
 
Haberi yazıcı formatına hazırla
 
 
Editöre mesaj gönder
 
Sayfa başına git


HABERE EKLENEN YORUMLAR  

Kayıtlarda bu haber yapılmış yorum bulunmamaktadır.
İlk yorum yazan siz olmak ister misiniz ?


Kampanya detayları için TIKLAYINIZ


Diğer Gündem
  TEK TİP ELBİSEDEN ÇOK DAHA ÖNEMLİ!..
  SÜHEYLA ERGÜL ÇİZDİ
  DEĞER YARGILARI!..
  HİÇ Mİ ULUSAL MUTLULUK PAYLAŞMAYACAĞIZ?
  KUTLU OLSUN...
  BİR ŞEY EKSİK AMA NE?
  DÖRT YILDA 9167 ŞEHİT VERMİŞTİK!..
  SÜHEYLA ERGÜL YAZDI...
  O YILLAR...
  OYUNUZA TALİBİM DÖNEMİ ...
  TAN YERİ AĞARIRKEN SİYASAL PARTİLER...
  GÖREN VAR GÖRMEYEN VAR...
  SÜHEYLA ERGÜL ÇİZDİ...
  8 Mİ 9 MU, YALAN MI GERÇEK Mİ?
  ÖZGECAN ASLAN'LARIN ANISINA...
  SEMA AKDENİZ VE ARKADAŞLARI...
  BİR TUTKUYDU RÖNESANS-(20) ...
  BİR TUTKUYDU RÖNESANS-(19)...
  BİR TUTKUYDU RÖNESANS-(18)...
  BİR TUTKUYDU RÖNESANS-(17) ...
  BİR TUTKUYDU RÖNESANS-(16)
  BİR TUTKUYDU RÖNESANS-(15) ...
  BİR TUTKUYDU RÖNESANS-(14) ...
  BİR TUTKUYDU RÖNESANS-(13) ...
  BİR TUTKUYDU RÖNESANS-(12) ...
 

Tasarım & Programlama SK WT © 2007 - İçerik © Copyright 2007Ulusal Ses Haber Portalı