Salı , 19 Şubat 2019  
    ANA SAYFA
    Gündem                   
    Politika                   
    Dünya                      
    Ekonomi                  
    Güncel                     
    Spor                         
    Sağlık                       
    Yaşam                     
    Bilim ve Teknoloji 
    Kültür ve Sanat     
    Magazin                  
    Eğitim                      
    Kadın ve Aile        
    Yazarlar
    Söyleşi / Haber
    Video Haberler
      Künye
      İletişim
      Reklam

Haberlerde AraTCMB Döviz Kuru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SİTE İSTATİSTİĞİ
 BUGUN 134330  
 TOPLAM 680669407  
08.06.2007 itibariyle
Yaşam Geri Dön 
ARZU KÖK YAZDI...
Atam, emanetine şimdiye kadar gerektiği gibi bakılamamış, ama biz bugünün gençliği olarak bu emanetin en büyük koruyucuları ve savunucuları olacağız. Söz veriyoruz...

GENÇLERDEN MESAJ VAR


Bizler bu ülkede do?mu?, bu ülkenin okullarında okumu?, 16-30 yıldır bu topraklarda ya?ayan, ?iddetle hiçbir alakası olmayan, genç Türkiye Cumhuriyeti vatanda?ları olarak ülkenin son durumundan fena halde rahatsızız.

'Gençler gelece?imiz' edebiyatının dibine vurulmu?tur. Bu nedenle de gelece?i belirsiz gençlerin ya?adı?ı bu topraklarda rahatsızlı?ımızı devletin pek de takmayaca?ını ö?renmi? olacak kadar da yeti?kiniz.


Yine de cumhuriyetin gençlere emanet edildi?inin en çok söylendi?i 19 Mayıs günü, bu emanetin üzerimize yükledi?i sorumlulu?un gere?ini yerine getirmek adına; sorunun bu hale gelmesinde sorumlulu?u en az olan, elleri en temiz olan biz gençler; ortak gelece?imizin karartılmasından duydu?umuz rahatsızlı?ı bütün ülkeyle payla?ıp tarihe not dü?mek istiyoruz.


Bizler bundan yıllar önce cumhuriyeti emanet alan gençlerin yaptıkları yanlı?ların faturasını ödüyoruz. Zira gerekti?i gibi sahip çıkmamı?lardır cumhuriyete. Yıllardır ba?ıra ça?ıra gelen her türlü tehdide dur deme azmini gösterememi?lerdir.


Sorunların çözümü için, daha az demokrasi ve özgürlük, daha çok korku ve güvensizlik vaat eden uygulamalar içine girilmi? yıllarca insanımız birbirine kırdırılmı?tır. 'Baba'dan kalma usullerden vazgeçmeyen bu kafayla gidilirse, sorun çözülmeyece?i gibi toplumsal gerilim de artacak.


E?itim var mı yok mu belli de?il. Oysa ki e?itim bir ulusun geli?mesinin olmazsa olmazıdır. Ancak uygulanan politikalarla e?itim neredeyse durma noktasına getirilmi?tir. Hatta özelle?tirilmesi yönünde büyük çalı?malar yapılmı?tır. E?er e?itim ciddi anlamda düzeltilmezse bu ülkenin sonu felaket olacaktır.


Sa?lık hizmetleri yine özelle?tirme kapsamına alınmı?tır. Halkın olmazsa olmazları birer birer elden çıkarılmaktadır. Buna dur denilmelidir.


Ülke toprakları parsellenerek satılmaktadır. Yıllar önce sava?arak topraklarımızın tek bir santimetresini dahi alamayanlar bugün dönümler alabilmektedirler. Yer altı ve üstü kaynaklarımızın dı? sermayelerimizin emrine verilmi?tir. Zenginliklerimizin kıymeti bilinmeli ve bunlar do?ru kullanılarak tüm dı? borçlarımız kapatılmalı ve dı? güçlere ba?ımlılı?ımız ortadan kaldırılmalıdır.


Hukuk düzenimiz yerle bir edilmi?tir. Hükümetlerin i?lerine gelmeyen bir durum oldu?unda hukukçularımız hedef gösterilmi? ve gözü dönmü? taraftarları tarafından canlarına kastedilmi?tir. Hukuk sistemimizin yeniden düzeltilmesi gerekmektedir.


Bugün sorunların çözümü do?rultusunda hiçbirimizin önüne bir gelecek ufku sunmayan mevcut tüm siyasetler ve söylemler iflas etmi?tir.


Bugün barı?tan, karde?likten, demokrasiden yana cesur ve samimi yeni bir söz söylemek gerekir. En az bizim kadar bu iflasın farkında olan sorumluluk sahipleri tarihi sorumluluklarının gere?ini yerine getirmelidir.


Çünkü bu co?rafyada kimsenin sorumsuzca hareket etmeye hakkı yoktur. Yoksa bu ate? hepimizi yakar. “Bu gök deniz nerede var nerede bu da?lar ta?lar!”


ıstikbalde dahi bizi tüm de?erlerimizden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici herkes bilsin ki; çözümsüzlükten siyasi medet umanlara, ekilen dü?manlık tohumlarına aramızdaki muhabbeti kurban etmeye artık hiç niyetimiz yok!


Küresel adaletsizli?e, sava?lara, demokrasimizin çıtasını yükseltmeye, hukukun üstünlü?ünü sa?lamaya, her alanda e?itsizlikleri gidermeye, refah ve gülen yüzler artırmaya çalı?ılmalıdır.


Korkma!
Bu sorunlar çözülecek, bu co?rafyada özgür, mutlu ve ba?ı dik ya?amanın bir yolunu mutlaka bulaca?ız. Güzel günler görece?iz, güne?li günler!


Korkma!
Hesabı sorulmamı? hiçbir cinayet, hiçbir hukuksuzluk kalmayacak, kimse hukukun üstünde olmayacak kimse hukuksuzlu?un altında ezilmeyecek. ?emdinli'de de, Ankara'da da!


Ve artık korkma ve kimseyi de bununla korkutma; ülke bölünmez, rejim de yıkılmaz!


Demokrasi, barı?, refah, huzur hepimizin hakkıdır!


Muhtaç oldu?umuz kudret de damarlarımızdaki kanda saklıdır.


Ne mutlu cesaretle bunu söyleyebilenlere!


Haykırabilenlere!....Atam, emanetine ?imdiye kadar gerekti?i gibi bakılamamı?, ama biz bugünün gençli?i olarak bu emanetin en büyük koruyucuları ve savunucuları olaca?ız.Söz veriyoruz.


Arzu Kök

[ Ulusal Ses ] - 5/19/2015

 
 
 
Habere yorum yaz
 
 
Haberi yazıcı formatına hazırla
 
 
Editöre mesaj gönder
 
Sayfa başına git


HABERE EKLENEN YORUMLAR  

Kayıtlarda bu haber yapılmış yorum bulunmamaktadır.
İlk yorum yazan siz olmak ister misiniz ?


Kampanya detayları için TIKLAYINIZ


Diğer Yaşam
  GAZİ ‘DE KULİSLER KIZIŞIYOR!..
  GAZİ ÜNİVERSİTESİNDE RENKLİ REKTÖRLÜK SEÇİMİ
  ÜNİVERSİTE REKTÖRLÜK SEÇİMLERİ ...
  KARANLIK HER YERİ KAPLAMASIN...
  GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ KİM OLACAK?
  YOK SATAN KİTAPLAR...
  RIZIK VE ZEYTİN DALI!..
  KUTLUYORUM AİHM...KUTLUYORUM...
  ELBETTE ÖNCE TÜRKİYE ...
  SOSYAL EKOLOJİ 'İN' ÇEVREBİLİM(cilik) 'OUT'
  DÜRBÜNÜNÜ YİNE TERS TUTMUŞSUN!..
  A.J. TOYNBEE'NİN KAYIP
  OY-AL(a)MAK İÇİN!...
  DEVLET BAŞA KUZGUN LEŞE...
  MOBBİNGCİLERİN KURDU MOBBİNCİLER ÜZERİNE!..
  HALKIN GAZINI ALMAK İÇİN MAVAL OKUMAK!..
  MAAŞ VE ÜCRET ZAMLARINDA KALLEŞLİK...
  HAK, HÜKÜM VE HÜKÜMET...
  ERAY'IN MASASINDAKİ AUAP 2038!..
  SAHUR-İMSAK ÇELİŞKİSİ VE İLÂHİ HAKİKAT
  BİLİMSEL DİN GERÇEĞİ...
  MUSTAFA NEVRUZ SINACI YAZDI...
  ARZU KÖK YAZDI...
  REFHAN İRTEM YAZDI...
  KAMU VİCDANI VE TÜRK MİLLETİ SORUYOR!..
 

Tasarım & Programlama SK WT © 2007 - İçerik © Copyright 2007Ulusal Ses Haber Portalı