Salı , 19 Şubat 2019  
    ANA SAYFA
    Gündem                   
    Politika                   
    Dünya                      
    Ekonomi                  
    Güncel                     
    Spor                         
    Sağlık                       
    Yaşam                     
    Bilim ve Teknoloji 
    Kültür ve Sanat     
    Magazin                  
    Eğitim                      
    Kadın ve Aile        
    Yazarlar
    Söyleşi / Haber
    Video Haberler
      Künye
      İletişim
      Reklam

Haberlerde AraTCMB Döviz Kuru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SİTE İSTATİSTİĞİ
 BUGUN 151022  
 TOPLAM 680686099  
08.06.2007 itibariyle
Yaşam Geri Dön 
BİLİMSEL DİN GERÇEĞİ...
Din saygınlığı elbette müslüman bir ülkede tartışma konusu olmamalı,dahası da inançların siyasal amaçla kullanılması dine yapılacak olan en büyük saygısızlık ve zarardır.
 

Bugün Massachusetts Teknoloji Enstitüsü 35 adet Nobel ödülü almı? bir kurum,bünyesinde çalı?mı? çok önemli bilim adamları bu Enstitüye 35 adet Nobel ödülü kazandırdı.Einstein bile ölümüne kadar bu Enstitüde çalı?mı?tır.Profesör John Nash ise bunlardan bir tanesidir.1994 yılında oyun teorisi'ne yaptı?ı katkıyla Nobel Ekonomi ödülü almı?tı.Nash dengesi'yle istatislikten felsefeye,biyolojiden yapay zekaya kadar,neredeyse tüm bilim dallarında çı?ır açmı?tı.Matemati?in Nobeli kabul edilen Abel ödülü'nün de sahibiydi.Bütçesi 17 milyar dolar olan Princeton Üniversitesi'nin Ekonomi Nobelli Profesörü,gayet mütevazi ?ekilde taksiyle çalı?tı?ı bilim kurumuna gidip geliyordu.Ama benim ülkemde ise imama dört milyon dolarlık zırhlı bir mercedes tahsil ediliyor.Üstelik toplumun gösterdi?i tepkiye ra?men.ı?te Batı ile aramızdaki fark bu.Batı demokrasisini ele?tirenlerin bu gerçe?i görmemezlikten gelmelerini anlamak mümkün de?il.Türkiye Batı'dan çok uzaklarda kaldı,Orta do?unun kabile demokrasisine mahkum bir ülke haline getirdiler ülkeyi.Bir gün bu bataklıkta saplanıp kalırsa, hala yapılmak istenen yanlı? siyasetin getirdi?i bedeli kim nasıl öder bilinmez.?imdi seçim sonrasında ya?anan belirsizlik bu felaketin bir habercisi de?il mi?

TEHLıKELı ÇATI?MA...

Din saygınlı?ı elbette müslüman bir ülkede tartı?ma konusu olmamalı,dahası da inançların siyasal amaçla kullanılması dine yapılacak olan en büyük saygısızlık ve zarardır.Seçim meydanlarında din kutsallı?ının siyasal amaçla kullanılması

kabul edilecek bir davranı? de?ildir.Üstelik bunu en üst derecede olan ki?ilerin yapması daha da vahim sonuçlar do?masına sebep olacaktır.Bugün Batı'da her din her inanca mensup toplumlar inançlarına saygı duyulmasını ister.Kimse inancı tartı?ma konusu yapmamalıdır,ama biz bugün Batı'nın bu de?i?iminden çok uzaktayız.BıLıM bir toplumun gelece?indeki ça?da? de?i?im anlayı?ının modelidir.Batı bunu yapıyor ve de?i?im ya?ıyor,peki biz ne yapıyoruz?.Bilimle dini çatı?ma noktasına çekmek istiyoruz.Din ve Bilim birbiriyle  asla kavgalı olmamalı.Bilim ya?adı?ı sürece din kendisini her zaman bilimselli?in koruması altında, toplumla payla?ma noktasında mutlu hisseder.Bilimden kopmu? uzakta kalan bir toplum, asla dünyanın de?i?en ça?da?lı?ından faydalanamaz güdülmü? bir toplum modeliyle kalır.Bu da birilerinin kendi dü?ünce anlayı?larının içine sokmaya çalı?tıkları toplum,i?te bu çarkın ortasında tıkanıp kalacak ve onların istedikleri de bu.Profesör John Nash'ı dü?ündükçe, bugün dine zarar veren ?aklabanlar bakıyorum,özellikle içinde bulundu?umuz kutsal ayda din sömürüsü yapanlar,aslında dinimize ne kadar zarar verdiklerinin farkındalar mı acaba?Ke?ke dini bilimsel anlamda toplumla bulu? tura bilseydik,fakat bunun gerçe?e dönü?mesi kim bilir ne zaman gerçekle?ir bu ülkede bilinmez.Ancak Tv kanallarında konu?an din bezirganlarından bu ülkenin kurtulması gerek.

ACI GERÇEKLERı GıZLEMEK...

Tanrıya inanan adam olmak kolay,asıl önemli olanda.Tanrının inanaca?ı adam olabilmektir. ?imdi sormak lazım,acaba bugün dinimizin bu de?erlerine sahip kaç gerçek müslüman var acaba? Din hiç bir zaman çatı?ma haline çıkar beklentileri haline getirilmemesi gerek.Ama birileri bilimle dini çatı?maya dönü?türmeyi çok iyi biliyor,ama din saygınlı?ının toplumsal de?erlerde kalmasını dü?ünmeyerek siyasetin içinde tutarak asıl ona zarar verdi?i gibi,dinimizi bile bilim ı?ı?ında yansımasını saklıyor.Sanat,sanatçı,ça?da? e?itim,edebiyat,kültürel de?i?im,matematik,fizik,kimya,ekonomi,tiyatro,ve Atatürk toplumdan gizleniyor.ça?da? cumhuriyetin de?erleri,siyasetin çirkin oyunları arasında inançların gölgesinden kurtulamıyor.Türkiye Batı'da tüm bu de?erlerin yansımalarını saygınlı?ını kaybetmi? bir ülke.Büyük seçimden sonra ya?ananlara baktı?ımda,bundan sonra da de?i?ecek bir resim göremiyorum.ınanç saygınlı?ının siyasete alet edildi?ini net biçimde ya?adı bu toplum.Aslında tüm bu saklanan gerçekleri güdülmü? bir toplum gerçe?indeki insanın görmesi mümkün mü?.2012 yılında ıstanbul'da dünyanın sayılı bilim adamlarının geldi?i,Prof John Nash'ın da katıldı?ı uluslararası toplantının (Akıl oyunları) açılı? konu?masını, dinle ''makara kakara'' diye dalga geçen Egemen ba?ı? Türkiye Cumhuriyeti adına yapmı?tı.44 ülkeden 800 seçkin bilim adamının katıldı?ı bu önemli toplantıda biz, Türkiye'nin tanıtımı adına çok önemli bir fırsatın kendi ellerimizin arasından kayıp gitmesine sebep olduk.Dünyanın en önemli 800 bilim adamının ortak dü?üncesi,Türkiye'nin bilim konusunda duyarsızlı?ı kaygı verici deniliyordu,ama bugün bu acı gerçek kimin umurunda.Cumhuriyetin ça?da? de?erlerini Atatürk'ü adeta yok sayan bir anlayı?ın,?imdi böylesine önemli bir toplantıda çıkıp konu?masına ne demeli.Tarafsızlık sözü veren bir cumhurba?kanı ve toplumun tüm katmanlarında ya?anan sonuçları.Bilimden kopmu? koparılmı? bir ülkenin gelece?ini tartı?mamız gerekirken,biz hala inançları din saygınlı?ını öne sürerek e?itimsiz bırakılmı? bir toplumu, korku toplumu haline getirmenin getirisini ya?amak istiyoruz.

SEÇıM SEÇıM SEÇıM...

Türkiye ?imdi nasıl bir hükümet kurulacak diye bekliyor,Türk toplumu onca korkuya baskıya biat saldırısına kar?ı bu seçimde bir demokrasi sınavı verdi.?imdi hala ya?anmayan olmayan bir demokrasi adını yazmak için bir araya gelmenin tam sırası de?il mi? Kaybedersin kazanırsın bu bir yarı?tır,sen siyasetin adını toplumsal barı?,ça?da?lık,akıl ve bilim aydınlanması ve cumhuriyet olarak koymasını becerebilirsen bunun adı ülke sevgisi ve demokrasidir.Türkiye bugüne kadar parlamenter sistemin içinde kaldı,zaman zaman sistem de yaralar tıkanmalar olsa da,parlamenter sistemden ba?ka bir yönetim biçiminde inat etmek sadece ülkeye yarar de?il zarar verecektir.Ba?kanlık yada sultanlık modellerini öne sürmeye çalı?mak cumhuriyete kar?ı olmak demektir.Toplum e?itim akıl ve bilim gerçe?inden çok uzak,Atatürk aydınlanma modelinin yansımalarını ölene kadar ya?anır halde tutmasını bildi,?imdi biz cumhuriyeti kuran bir dahiye zaman zaman hakaret etmekten geri kalmıyoruz,ve toplumun önünde cahil bırakılmı? kitlenin önünde onu yok saymaya çalı?ıyoruz asıl büyük tehlike bu de?il mi? Seçim sonuçları sonrasında Türkiye hala adı olmayan bir sisteme odaklanmı? bir hükümet arayı?ı içinde,Atatürk'ün adını verdi?i CHP'si bile hala hükümet olamamanın gerekçelerini nerede arayaca?ını bilmiyor,yanlı? siyasetçi ve yanlı? siyaset anlayı?ı bunun adı budur.Siyasetin nasıl toplumla bulu?aca?ını bilmeyenlerin vekil olarak halkın kar?ısına çıkarılması büyük hata. Bugün Avrupa'da da öyle de?il mi? Her eyalette  Türk milletvekilleri var,?imdi sorsanız neden millet vekili olmak istediniz diye,bunun cevabını kendileri de bilmiyorlar bana göre.Türk toplumunun 50 yılı a?kın ya?adıklarını konu?mak varken yapılanlar ortada de?il mi? Biz Türkiye cumhuriyetini parçalara bölmek için çabalıyoruz,oysa özde bir demokrasinin ya?anır hale gelmesinin resmini veren bir Türkiye için, konu?acak elini masaya koyacak bir devlet adamı görememek ne acı.Türkiye bunları hak etmiyor bana göre.

Prof.Dr.Levent Seçer

[ Ulusal Ses ] - 7/19/2015

 
 
 
Habere yorum yaz
 
 
Haberi yazıcı formatına hazırla
 
 
Editöre mesaj gönder
 
Sayfa başına git


HABERE EKLENEN YORUMLAR  

Kayıtlarda bu haber yapılmış yorum bulunmamaktadır.
İlk yorum yazan siz olmak ister misiniz ?


Kampanya detayları için TIKLAYINIZ


Diğer Yaşam
  GAZİ ‘DE KULİSLER KIZIŞIYOR!..
  GAZİ ÜNİVERSİTESİNDE RENKLİ REKTÖRLÜK SEÇİMİ
  ÜNİVERSİTE REKTÖRLÜK SEÇİMLERİ ...
  KARANLIK HER YERİ KAPLAMASIN...
  GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ KİM OLACAK?
  YOK SATAN KİTAPLAR...
  RIZIK VE ZEYTİN DALI!..
  KUTLUYORUM AİHM...KUTLUYORUM...
  ELBETTE ÖNCE TÜRKİYE ...
  SOSYAL EKOLOJİ 'İN' ÇEVREBİLİM(cilik) 'OUT'
  DÜRBÜNÜNÜ YİNE TERS TUTMUŞSUN!..
  A.J. TOYNBEE'NİN KAYIP
  OY-AL(a)MAK İÇİN!...
  DEVLET BAŞA KUZGUN LEŞE...
  MOBBİNGCİLERİN KURDU MOBBİNCİLER ÜZERİNE!..
  HALKIN GAZINI ALMAK İÇİN MAVAL OKUMAK!..
  MAAŞ VE ÜCRET ZAMLARINDA KALLEŞLİK...
  HAK, HÜKÜM VE HÜKÜMET...
  ERAY'IN MASASINDAKİ AUAP 2038!..
  SAHUR-İMSAK ÇELİŞKİSİ VE İLÂHİ HAKİKAT
  BİLİMSEL DİN GERÇEĞİ...
  MUSTAFA NEVRUZ SINACI YAZDI...
  ARZU KÖK YAZDI...
  REFHAN İRTEM YAZDI...
  KAMU VİCDANI VE TÜRK MİLLETİ SORUYOR!..
 

Tasarım & Programlama SK WT © 2007 - İçerik © Copyright 2007Ulusal Ses Haber Portalı