Pazartesi , 22 Nisan 2019  
    ANA SAYFA
    Gündem                   
    Politika                   
    Dünya                      
    Ekonomi                  
    Güncel                     
    Spor                         
    Sağlık                       
    Yaşam                     
    Bilim ve Teknoloji 
    Kültür ve Sanat     
    Magazin                  
    Eğitim                      
    Kadın ve Aile        
    Yazarlar
    Söyleşi / Haber
    Video Haberler
      Künye
      İletişim
      Reklam

Haberlerde AraTCMB Döviz Kuru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SİTE İSTATİSTİĞİ
 BUGUN 353848  
 TOPLAM 702901799  
08.06.2007 itibariyle
Yaşam Geri Dön 
MAAŞ VE ÜCRET ZAMLARINDA KALLEŞLİK...
Aslında mizacımız, yukarıdaki (kalleşlik: sözünde durmamak, döneklik etmek, alenen haksızlık ve gizlice, sinsice yapılan kötülük) kelimeyi ‘mutlak gerçeği ifade etmedikçe, konu bakımından zorunlu olmadıkça’ kullanmaya izin vermez.

 Fakat apaçyk bir haksyzlyk kar?ysynda dilsiz ?eytan misali sessiz, sorumsuz ve tepkisiz kalmak; Çözüm üretmeden, alternatif öneriler sunmadan durmak; Yazar-çizer, münevver, Kanaat Önderi, ulema ve aydyn kysmyna yaky?maz. Zira “sorunlu toplum”un nedeni: Medeni cesaretten yoksun, onursuz, sorumsuz, ilmiyle amel etmekten aciz, zavally ya da cahil, korkak, sünepe, dalkavuk, emir kulu ulema ve fukahadyr.


Do?al olarak böyle bir toplumda insan haklary, adalet ve hukuktan da söz edilemez.


HAK, ADALET AHLÂKI VE HUKUKUN ÖLÇÜSÜ:


Hak kavramynyn Allah anlamyna geldi?ini, haksyzly?yn Allahsyzlyk-kâfirlik; Hüküm’ün, Hikmet ba?lamynda ilim-ahlâk ve fazileti zorunlu kyldy?yny; Hükümet’in e?itlik, hak (Hakkydyr Hak’a tapan Milletimin Ystiklâl), (evrensel) hukuk ve adaleti uygulamaya memur: Her derece ve düzeyde adaleti fiilen sa?lamaya görevli/mecbur oldu?unu bilmek, bu bilinçle hüküm irsal etmek gerekir! Çünkü bütün evrensel de?erlerin ortak noktasy, oda?y ve bile?kesi adalettir.  


            Evrensel gerçek, Ylâhi, ilmî ve insani (fytrat) hakikat ?udur ki: Adil (adaletli, e?itlikçi, namuslu, dürüst, ?effaf ve demokrat) olmayan hükümetler me?ru de?ildir. Milletler arasy bazy temas, tedbir ve misillemeler hariç olmak üzere, devlette gizlilik olmaz. Gizlilik melânettir.   


            BU HAYATY BYLGY, YZAH VE GYRYZGÂHTAN SONRA!..         


            Her ne kadar birileri, mevcut hükümetin siyasi kanady “Adalet ve Kalkynma Partisi” adynyn; Necmettin Erbakan avenesinin “Milli Görü?” savynda görünür semere olarak tezahür eden “AK EVLER” projesine dayandy?yny ve “ne kadar millet, o kadar devlet” zihniyetinden kaynaklandy?yny ileri sürse bile., Ben yine de bu isimle müsemma olmak maksadyyla “Adalet ve Kalkynma” adynyn samimiyetle, bilinçle, icra amacyyla konuldu?una inanmak istiyorum.    


            Çünkü ço?u kez rastlanty sonucu, tesadüfen ve bilinçsizce verilen çocuk isimleri, pek önem arz etmese de; Kurumsal isimler her ?ekilde önemlidir. Anlamly ve anlamyyla bütünle?ik olmak zorundadyr. Buna ilim, irfan, adalet ve fazilet erbaby, Lügât’lar, Türkçe Sözlük ve Türk Deyimler Sözlü?ü’nde “ismiyle müsemma olmak veya ismiyle çeli?mek” denilir!


            ?YMDY BAKALIM, HAL VE HAKYKAT NEDYR?  


Meclis’in seçim öncesindeki son gününde yapylan de?i?iklikle hayata geçen SSK ve Ba?-Kur emeklilerine seyyanen zam, temmuz ayynda yürürlü?e girecek. Emekli maa?laryna önce yüzdeli enflasyon farky zammy yapylacak. Ardyndan da maa?y bin liranyn altynda kalanlara seyyanen zam gündeme gelecek. Ba?bakan Ahmet Davuto?lu’nun seçimden önce açyklady?y ve Meclis’in son gününde acilen yapylan yasa de?i?ikli?iyle hayata geçirilen SSK ve Ba?-Kur emeklilerine yapylacak maa? arty? biçimi: “Önce, mevcut aylyklar” enflasyon farky oranynda arttyrylacak. Bu arty?tan sonra “bin liranyn altynda kalan aylyklara” 100 lira daha seyyanen zam yapylacak. 100 liralyk e?it arty?tan yararlanabilmek için, ayly?yn 950 liranyn altynda olmasy ?art.


Davuto?lu Hükümetince çykarylan yasa uyarynca, seyyanen arty?tan SSK (4/a) ve Ba?-Kur (4/b) statüsündeki emekliler yararlanacak. Memur emeklisine seyyanen arty? yok. Ancak, mevcut emekli aylyklary önce, her 6 ayda bir oldu?u gibi enflasyon oranynda artyrylacak. Sonra bin liranyn altynda kalan aylyklara 100 lira seyyani arty? yapylacak. Enflasyon farky eklendikten sonra “bin liranyn üstüne çykan aylyklar” da 1.100 lirayy geçmeyecek tutarda ayryca artyrylacak!


Öncelikle ifade etmek gerekir ki; 2015 yyly Mayys ayy itibaryyla Açlyk Synyry: 1.349 TL Yoksulluk Synyry:, 4.395 TL olan ülkemizde ‘bin liranyn altynda emekli maa?y’ büyük utanç, enflâsyon (!) bahanesiyle maa?lara uygulanan “yüzdeli zam” ise; Bütün anlam ve unsurlaryyla haksyzlyk, insanlyk dy?y yolsuzluk, millete kar?y ayyp, onursuzluk, sorumsuzluk ve küstahlyktyr.


Hani ismiyle müsemma/adynyn adamy olmak nerede? “Adalet ve Kalkynma” adynyn bu hükümete göre anlamy ne? Halky aldatmak, sömürmek ve süründürmek mi acaba! 18.5 milyon maa?lynyn tamamyna “NEDEN VE NYÇYN” Seyyanen zam yapylmaz. Millet gerçe?i bilmeli: “Bu devleti yönetenler; ‘ate?e tapan, putperest Nu?irevan kadar bile’ adil de?iller mi yoksa!”
Mustafa Nevruz SINACI

[ Ulusal Ses ] - 7/22/2015

 
 
 
Habere yorum yaz
 
 
Haberi yazıcı formatına hazırla
 
 
Editöre mesaj gönder
 
Sayfa başına git


HABERE EKLENEN YORUMLAR  

Kayıtlarda bu haber yapılmış yorum bulunmamaktadır.
İlk yorum yazan siz olmak ister misiniz ?


Kampanya detayları için TIKLAYINIZ


Diğer Yaşam
  GAZİ ‘DE KULİSLER KIZIŞIYOR!..
  GAZİ ÜNİVERSİTESİNDE RENKLİ REKTÖRLÜK SEÇİMİ
  ÜNİVERSİTE REKTÖRLÜK SEÇİMLERİ ...
  KARANLIK HER YERİ KAPLAMASIN...
  GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ KİM OLACAK?
  YOK SATAN KİTAPLAR...
  RIZIK VE ZEYTİN DALI!..
  KUTLUYORUM AİHM...KUTLUYORUM...
  ELBETTE ÖNCE TÜRKİYE ...
  SOSYAL EKOLOJİ 'İN' ÇEVREBİLİM(cilik) 'OUT'
  DÜRBÜNÜNÜ YİNE TERS TUTMUŞSUN!..
  A.J. TOYNBEE'NİN KAYIP
  OY-AL(a)MAK İÇİN!...
  DEVLET BAŞA KUZGUN LEŞE...
  MOBBİNGCİLERİN KURDU MOBBİNCİLER ÜZERİNE!..
  HALKIN GAZINI ALMAK İÇİN MAVAL OKUMAK!..
  MAAŞ VE ÜCRET ZAMLARINDA KALLEŞLİK...
  HAK, HÜKÜM VE HÜKÜMET...
  ERAY'IN MASASINDAKİ AUAP 2038!..
  SAHUR-İMSAK ÇELİŞKİSİ VE İLÂHİ HAKİKAT
  BİLİMSEL DİN GERÇEĞİ...
  MUSTAFA NEVRUZ SINACI YAZDI...
  ARZU KÖK YAZDI...
  REFHAN İRTEM YAZDI...
  KAMU VİCDANI VE TÜRK MİLLETİ SORUYOR!..
 

Tasarım & Programlama SK WT © 2007 - İçerik © Copyright 2007Ulusal Ses Haber Portalı