Salı , 19 Şubat 2019  
    ANA SAYFA
    Gündem                   
    Politika                   
    Dünya                      
    Ekonomi                  
    Güncel                     
    Spor                         
    Sağlık                       
    Yaşam                     
    Bilim ve Teknoloji 
    Kültür ve Sanat     
    Magazin                  
    Eğitim                      
    Kadın ve Aile        
    Yazarlar
    Söyleşi / Haber
    Video Haberler
      Künye
      İletişim
      Reklam

Haberlerde AraTCMB Döviz Kuru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SİTE İSTATİSTİĞİ
 BUGUN 131535  
 TOPLAM 680666612  
08.06.2007 itibariyle
Güncel Geri Dön 
ÇÖZÜM SÜRECİ, PKK VE IŞİD!..
Elinde silahla 30-40 yıldır dağlarda gezip asker ve polis öldüren bir örgütü sözde çözümler(!) ileri sürerek amacından vazgeçirmek mümkün değildir. Devlet adına bir suç örgütüne tavizler vereceksiniz, talep ettiği bazı istekleri yerine getireceksiniz ve o eli kanlı canavar amaçlarından vazgeçecek! Bu mümkün değildir.

   Terörün kysa bir süre de olsa durmasy ve siyaseten nefes alabilmek için Akp iktidary bu çözüm süreci yalanyna kendi de inandy. Fakat gelinen noktada görüldü ki Pkk’nyn çözüm süreci ady altynda taleplerinin ardy arkasy kesilmiyor. Synyrymyzyn güneyindeki Pyd ve Ypg’nin talepleri bile çözüm süreci istekleri ady altynda Türkiye Cumhuriyeti devletinin önüne konmaya ba?lady! Örnek vermek gerekirse Suriye synyrynda olu?turulan Kürt koridoruna izin verilmesi, bölgede Kürt yapylanmasyna kary?ylmamasy, Pyd ve Ypg gibi Pkk’nyn synyr ötesi kollaryna gereken yardym ve kolaylyklaryn gösterilmesi gibi konularyn bile çözüm süreci sorunlary ady altynda hükümetin önüne geldi?ini duyuyoruz.


      I?id Türkiye için, dahasy bölge için elbette ki son derece tehlike unsuru bir örgüttür. Ancak I?id artyk syradan bir terör örgütü olma a?amasyny çoktan geçmi?tir. Artyk neredeyse örgütlenmi? bir devlet gibi ortada durmaktadyr. Bu nedenle bundan sonra Türkiye, bu yapyya kar?y artyk daha dikkatli ve temkinli olmak zorundadyr. I?id’den kaynaklanabilecek terörist saldyrylara ve synyr ihlallerine kar?y hazyrlykly olunmaly fakat Suriye’de Esat rejimine uygulanan saldyrgan tutum burada da tekrar edilmemelidir. Dü?many tahrik edecek saldyrgan tutumlar izlenerek hiçbir yarar sa?lanamaz. Ulusal güvenli?imiz için gerekli görülen stratejik mücadele yöntemleri izlenmeli ama diplomatik olmayan, saldyrgan bir tavyr takynylmamalydyr. Münferit saldyry ve synyr ihlallerinde kapsamy synyrly operasyonlar ve misillemeler yapylabilir. Fakat Türkiye’yi orta do?u batakly?y denilebilecek bu bölgede sonu belirsiz bir sava?a sürüklemek büyük bir hata olur.


    Bu gün için I?id’in sorunu synyrymyzyn güneyindeki Kürt güçleridir. Onlaryn ve Hdp’nin gazyna gelerek bu örgütle do?rudan bir çaty?ma ortamyna girmek do?ru de?ildir. Bugüne kadar 40 bin insanymyzyn ölümünden sorumlu Pkk ve yanda?y bölücüler, Suriye’nin kuzeyinde I?id’e ra?men özerk bir devlet yapylanmasy kurabilmek için, bir taraftan Türkiye’yi tehdit ediyor, di?er taraftan utanmadan Türkiye’nin deste?ini istiyor!..


    Türkiye’nin bir numaraly dü?many bugün için Pkk, yanda?lary ve siyasi uzantylarydyr. Bu tehdit, en azyndan synyrlarymyz içindeki güçleri çökertilmeden asla sona ermeyecektir. Suruç eyleminden sonra gerçekle?en hain saldyrylar bu gerçe?in açyk kanytydyr.


   Suruç’ta Esp (Ezlenlerin Sosyalist Partisi) ve onun gençlik yapylanmasy tarafyndan düzenlenen eylem bölgedeki ve yurt içindeki Kürt bölücülere destek sa?lanmasy amacyna yönelikti. Eylemin faili olarak I?id’i kabul edersek, aslynda bu eylem Kürtlerin i?ine daha çok yaramy? görünüyor. Kürt bölücüler ve Pkk saldyryya u?ramy? mazlum taraf rolünü oynuyor. Ama Türkiye Kürt ayrylykçylaryn gazyna gelmemeli, öfke ile kalkyp zararla oturmamalydyr.


    Ezilenlerin Sosyalist Partisi’nin eski genel ba?kany Figen Yüksekda? ?u anda Hdp e? ba?kanydyr. Ady geçen sözde sosyalist partinin gençlik yapylanmasy Ça?layan adliyesindeki savcynyn rehin alynyp öldürülmesi olayyny da desteklemi?ti. Ayny örgüte mensup temiz, pak, iyi ahlakly gençlerin oyuncak toplayyp Ayn El Arap’ta ki çocuklara yardym götürmek istemesi de bir gariptir. Çünkü orda çoluk çocuk kalyp kalmady?y da meçhuldür, ço?u aile Türkiye’ye gelmi?ti zaten. Sava? ve yykym durumundaki bölgede Çocuklara oyuncak götürmek fikri çok da inandyrycy bir mizansen de?ildir!..Suruç’ta aslynda Abdullah Öcalan posterleri, Pkk ve yanda?y Esp’nin flamalary altynda gövde gösterisine hazyrlanylyyordu. Ama orada bölücü odaklaryn kandyryp sürükledi?i masum insanlar hayatlaryny kaybettiler, elbette çok yazyk olmu?tur. Gerçekten ilginçtir ki her eylemde ba?rolde bulunan Hdp ve onlara yakyn bazy odaklardan hiçbir milletvekili ortalykta görülmemi?tir.


   Aslynda Ayn El Arap’ta sava?tan kaçan aileler Türkiye’ye kabul edilip a?yrlandyklary gerekçesi ile devletimize te?ekkür borçlular. Ama alçakly?a bakyn ki Suruç’ta yapylan eylemin acysyny Pkk Türk askeri ve polisine saldyrarak, sokaklary sava? alanyna çevirerek gösteriyor.


   Y?te tüm bu nedenlerle Türkiye’nin en büyük ve en öncelikli dü?many Pkk ve ona destek olan hain yanda?larydyr. Türkiye bu sorunu ama öyle ama böyle çözmek zorundadyr. Korkumuz odur ki yurtseverler ellerine silah alyp sorunu kendileri çözmeye kalkmasynlar. Çünkü devlet gerekeni yapmazsa, yer yer vatanda? sorunu kendisi çözmeye kalkabilir ve bu durum bir iç sava?a dönü?ebilir.


   Çözüm süreci amiyane tabirle “Palavra bir süreçtir.” Yalnyzca Pkk ve yanda?laryna zaman kazandyrmak ve onlaryn kimi taleplerini kar?ylamaktan ba?ka i?e yaramamy?tyr. Bir süre ?ehit gelmemesi Türkiye Cumhuriyetinin yararyna olmu? gibi görünse de, Pkk’ya zaman kazandyrmy?tyr. Mesele sorunlary ertelemek de?il çözmekse, mutlaka sorunun üstüne gitmek gerekir.


   Ancak ne yazyk ki iç siyasi iklim buna pek müsait de?ildir. Seçimden sonra meclise Hdp güçlü bir yapyyla girmi? ve Hdp’ye yakyn bir Chp blo?u bu mücadeleye kar?y çykabilir.


   Türkiye’nin her zamankinden daha güçlü, güvenilir ve milli bir devlet yönetimine ihtiyacy vardyr. Terörle mücadele, synyr güvenli?i, mülteci sorunu ve I?id’e kar?y izlenecek yol.


    Sorunlar ortada, fakat ufukta güven verecek bir hükümet olu?umu hala görünmüyor.Selman YÖNAL

[ Ulusal Ses ] - 7/26/2015

 
 
 
Habere yorum yaz
 
 
Haberi yazıcı formatına hazırla
 
 
Editöre mesaj gönder
 
Sayfa başına git


HABERE EKLENEN YORUMLAR  

Kayıtlarda bu haber yapılmış yorum bulunmamaktadır.
İlk yorum yazan siz olmak ister misiniz ?


Kampanya detayları için TIKLAYINIZ


Diğer Güncel
  KALKIŞMANIN YILDÖNÜMÜNDE TÜRK ORDUSU...
  DOĞAL TOHUM EM DEĞERLİ MÜLKÜMÜZ!..
  REFHAN İRTEM YAZDI
  RUSYA FAKTÖR܅
  ULUSAL BİRLİK !...
  SİYASİ KİLİTLENMEYE DOĞRU..!
  PKK TERÖRÜ VE HDP…
  BELLİ Kİ YENİ ŞEHİTİMİZ VAR!..
  KÜRT KORİDORU!..
  ÇÖZÜM SÜRECİ, PKK VE IŞİD!..
  YALAN RÜZGARLARI!..
  YENİ BİR DEVLET Mİ?..
  ASLA SİLAH BIRAKMAZ!..
  YEMEN KAOSU VE TÜRKİYE!..
  ŞİDDET VE DEMOKRASİ!..
  8 MART VE EMEKÇİ KADINLARIMIZ!..
  NEYE KARŞILIK SİLAH BIRAKMA?..
  ASIL TEHLİKE!..
  AYDINLIK YARINLAR VE MUTLU YILLAR DİLEĞİYLE…
  ATATÜRK CUMHURİYETİ VE YENİ CHP!..
  K.K. KAZANDI, FAKAT CHP KAYBETTİ!..
  SİYASİ BUKALEMUN!..
  REİS-İ CUMHUR!..
  FATİHA İLE BAŞLAMAK!..
  TERS KÖŞE OLACAK MIYIZ?..
 

Tasarım & Programlama SK WT © 2007 - İçerik © Copyright 2007Ulusal Ses Haber Portalı