Pazartesi , 20 Mayıs 2019  
    ANA SAYFA
    Gündem                   
    Politika                   
    Dünya                      
    Ekonomi                  
    Güncel                     
    Spor                         
    Sağlık                       
    Yaşam                     
    Bilim ve Teknoloji 
    Kültür ve Sanat     
    Magazin                  
    Eğitim                      
    Kadın ve Aile        
    Yazarlar
    Söyleşi / Haber
    Video Haberler
      Künye
      İletişim
      Reklam

Haberlerde AraTCMB Döviz Kuru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SİTE İSTATİSTİĞİ
 BUGUN 205531  
 TOPLAM 711668466  
08.06.2007 itibariyle
Yaşam Geri Dön 
MOBBİNGCİLERİN KURDU MOBBİNCİLER ÜZERİNE!..
Mobbing, Türkçemize, “yıldır kaçır” veya” bezdiri” olarak girdi. Ceza kanununda da yerini aldı. Asliye hukuk ve ceza mahkemeleri konuya el atmışlar. Sevindirici bir gelişme…ıdarı mahkemeleri, Devlet, mobbing yapmaz doktirininde, ancak kardeş yargıdan ve savcılıktan gelen dava sonuçlarını da; “devlet içinde mobbingci var” diyerek işleme alıyor ve sorumlu ve sorunlu personelden ve bayrak yarışçılarından, devlet adına hesap soruyor…darbe indiriyor…
MOBBYNGCYLERYN KURDU MOBBYNCYLER ÜZERYNEUzun zamandyr görü?emedi?im, bir meslekta?ymla Kyzylay’ da geçenlerde kar?yla?tym. Yolda, dalgyn dalgyn yürüyordu. Bana ilginç ?eyler anlatty. Yüzüm kyzardy. Üniversitede psikolojik tacize (mobbing) u?ramy?. Hakkynda estek köstek soru?turmalar açylyyormu?. Ba?ymsyz Yargy her defasynda bizim arkada?y “esastan” hakly bulmu?. Hukuksuzluk ve idari despotizm ile uyum içinde olamayaca?yny bildi?im, ba?aryly bir akademisyen oldu?una da inandy?ym ve kendisini de çok yakyndan tanydy?ym arkada?ymyn, en son olarak personel sicili ile oynanmasyna karar verilmi?. Onu da yargyya götürece?ini söyledi… Bir temmuz gecesinde, (Pat diye…)  ilgisiz ancak yetkili ve uzaktan kumandaly gizli eller marifetiyle…
Durumuna çok üzüldüm. Aslynda üzüldü?üm nokta; toplumun kaymak tabakasy oldu?u söylenen üniversite yönetimlerinin, hukuk tanymaz(bilmez) haliydi içimi burkan…!
Öyle yaa…kendi içinde demokratik hukuk devleti kriterlerini yerine getirememi? kuru(a)msal bir zihniyetin topluma örnek olmasy nasyl beklenir di.?
Aslynda YÖK Ba?kanly?y; akademik kadro ve idari görevlendirme atamalarynda, uluslararasy yayyn yapma yanynda, mobbing suçunu i?leyenlere ve ma?durlaryna da yeni bir notlama sistemi getirmeli ve yeni yönetmeliksel düzenlemelere gidilmelidir diye dü?ünüyorum. Yntihal konusunda bu kadar hassas olan YÖK’ün, Mobbing konusuna da bir açylym getirmesi gerekir.
Toplumdaki demokratik açylymlardan, askeriyemizin, kamu kurulu?laryn nasibini aldy?y bir dönemde daha ?effaf , demokratik bir toplum ve yönetimleri ortaya çykarken; insanyn aklyna, “ba?kala?mamy?” ancak zihniyet dönü?ümlerine paralel olarak da bu de?i?iklikler ke?ke içselle?tirilebilseydi geliyor…
Umarym o da olur. Kompleksler törpülenir. Kurumsal bir özele?tiri evresine gireriz…çifte standartlarymyzla ikircikli dü?ünce dünyasy ile yüzle?me imkanyny bulabiliriz.
Mobbing, Türkçemize, “yyldyr kaçyr”  veya” bezdiri” olarak girdi. Ceza kanununda da yerini aldy. Asliye hukuk ve ceza mahkemeleri konuya el atmy?lar. Sevindirici bir geli?me…YdarY mahkemeleri, Devlet, mobbing yapmaz doktirininde, ancak karde? yargydan ve savcylyktan gelen dava sonuçlaryny da; “devlet içinde mobbingci var” diyerek i?leme alyyor ve sorumlu ve sorunlu personelden ve bayrak yary?çylaryndan, devlet adyna hesap soruyor…darbe indiriyor…
Mobbing bir psikoloji taciz ?ekli olarak (kibar i?ten çykartma aracy olarak), idarece ke?fedilmi? bir yöntem de olsa, akyllyca yapylmady?y takdirde, “görevi ihmal ve kötüye kullanma” suçlaryny da kapsamy altyna alyyor.
Üniversite idarelerinin, “mühür bende…ben yaptym oldu” diyerek, elden kerhen imza toplayarak, fiille?tirmeye çaly?ty?y, mesnetsiz,belgesiz, Fakülte yönetim kurulu kararlaryny,sözde bölüm kararlaryny ve cinliklerini artyk hakimlerimiz yemiyor. Bunun adyna da, idari taktir veya özerklik demiyor.Bunun adyna “Toplu mobbing”  diyor.
Hukuktan, yargydan bunalan ve azad olmak isteyen mobbingciler, bakalym hukuku arkadan dolanmak için daha nasyl, kerameti kendinden menkul cinlikler ve ara formüller üretecek ve ?apkadan tav?an çykarmaya devam edecek… görece?iz. Belki de zaman onlara, yargyyla akyl yary?yna ve bilek güre?ine girilmeyece?ini bir kez daha hatyrlatacak.
Mobbing ,bir nefret ve insanlyk suçudur.Hiçbir akademisyene yaky?tyramam. Arkada?yma en son ?u soruyu da sordum. Y?yerindeki meslekta? hocalar bu duruma ne diyor?
Cevaby: Hayret vericiydi. “Üç maymunu oynuyorlar” dedi.
Bu dürüst arkada?ymy yanaklaryndan öptüm. Kendisiyle gurur duydu?umu söyledim.
Kendisine, Takma kafana… “Zülüm” (Mobbing)  kalynla?ty?y yerden, “Hukuk”,  inceltildi?i yerden kopar” dedim. Hukukun bir gün gelip, üniversite dükalyklaryna da lazym olaca?yny hatyrlatmak isterim. Mobbing ceberrutlu?unun oldu?u yerde bilimsel özerklik ve farklylyktan da söz edilemez. Bindi?imiz daly keseriz. Bilimsel performansy da negatif yönde etkileyen bir süreçtir. Dolayysyyla, kamusal zarar ve üretim kayyplary yaratyr. Öte yandan ma?durun psikolojisini, i? hayatyny ve aile düzenini bozucu etkileri de cabasy…
Mobbing olgusunun, kamuoyuna iyi algylatylmasy gerekir.
Haa… o da my olmady ?
Akademisyenden idari yönetici olamyyorsa; nasyl ki, ?oförlük ve temizlik hizmetlerinin özelle?ti?i gibi, dy?arydan profesyonel hizmet deste?i alynyr ve üniversitelerimiz, idari açydan ba?ymsyz ve hukuka saygyly profesyonel
yöneticiler ile yönetilir…
Bilimin içine de, mobbing sokmazlarsa e?er…
Akademisyenleri de, bilimsel faaliyetlerinden sorumlu tutar.. Onlary azad ve ”özerk”! eyleriz..

Tahir ÇALGÜNER

[ Ulusal Ses ] - 7/26/2015

 
 
 
Habere yorum yaz
 
 
Haberi yazıcı formatına hazırla
 
 
Editöre mesaj gönder
 
Sayfa başına git


HABERE EKLENEN YORUMLAR  

Kayıtlarda bu haber yapılmış yorum bulunmamaktadır.
İlk yorum yazan siz olmak ister misiniz ?


Kampanya detayları için TIKLAYINIZ


Diğer Yaşam
  GAZİ ‘DE KULİSLER KIZIŞIYOR!..
  GAZİ ÜNİVERSİTESİNDE RENKLİ REKTÖRLÜK SEÇİMİ
  ÜNİVERSİTE REKTÖRLÜK SEÇİMLERİ ...
  KARANLIK HER YERİ KAPLAMASIN...
  GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ KİM OLACAK?
  YOK SATAN KİTAPLAR...
  RIZIK VE ZEYTİN DALI!..
  KUTLUYORUM AİHM...KUTLUYORUM...
  ELBETTE ÖNCE TÜRKİYE ...
  SOSYAL EKOLOJİ 'İN' ÇEVREBİLİM(cilik) 'OUT'
  DÜRBÜNÜNÜ YİNE TERS TUTMUŞSUN!..
  A.J. TOYNBEE'NİN KAYIP
  OY-AL(a)MAK İÇİN!...
  DEVLET BAŞA KUZGUN LEŞE...
  MOBBİNGCİLERİN KURDU MOBBİNCİLER ÜZERİNE!..
  HALKIN GAZINI ALMAK İÇİN MAVAL OKUMAK!..
  MAAŞ VE ÜCRET ZAMLARINDA KALLEŞLİK...
  HAK, HÜKÜM VE HÜKÜMET...
  ERAY'IN MASASINDAKİ AUAP 2038!..
  SAHUR-İMSAK ÇELİŞKİSİ VE İLÂHİ HAKİKAT
  BİLİMSEL DİN GERÇEĞİ...
  MUSTAFA NEVRUZ SINACI YAZDI...
  ARZU KÖK YAZDI...
  REFHAN İRTEM YAZDI...
  KAMU VİCDANI VE TÜRK MİLLETİ SORUYOR!..
 

Tasarım & Programlama SK WT © 2007 - İçerik © Copyright 2007Ulusal Ses Haber Portalı