Salı , 19 Şubat 2019  
    ANA SAYFA
    Gündem                   
    Politika                   
    Dünya                      
    Ekonomi                  
    Güncel                     
    Spor                         
    Sağlık                       
    Yaşam                     
    Bilim ve Teknoloji 
    Kültür ve Sanat     
    Magazin                  
    Eğitim                      
    Kadın ve Aile        
    Yazarlar
    Söyleşi / Haber
    Video Haberler
      Künye
      İletişim
      Reklam

Haberlerde AraTCMB Döviz Kuru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SİTE İSTATİSTİĞİ
 BUGUN 142585  
 TOPLAM 680677662  
08.06.2007 itibariyle
Yaşam Geri Dön 
DEVLET BAŞA KUZGUN LEŞE...
Bu güne kadar kurulamayan ve/veya gizli bir hesap gereği kurulmayan hükümetin, 25 ve 26 Temmuz Cumartesi - Pazar günleri kurulmasının da, pek mümkün olmayacağına göre; 27 Temmuz 2015 Pazartesi itibarıyla Cumhuriyet tarihinin ‘genel Millet vekili seçimi sonrası hükümet kuramama süresine dair’ 50 günlük utanç rekoru kırılacaktır.

Bu süre 6 Kasym 1983 seçimlerinden sonra 36; 22 Temmuz 2007 seçimlerini müteakip 37 ve 18 Nisan 1999 seçimlerini takiben 39 gündü. ?imdi 70 yylyn rekoru a?yldy ve Türkiye’de “seçim sonrasy” hükümet kuramama süresi, tarihi rekora ‘on bir gün daha eklenerek’ ilk defa 50 güne dayandy. Daha nereye kadar varabilece?i ise henüz bilinebilir olmaktan çok uzak!..


Bu normal bir durum de?il!..


Ybret olsun diye buraya yazyyorum. 27 Mayys isyany vuku bulduktan 2 gün sonra, kanly kalky?manyn 3. günü, yani 2 gün içinde (30 Mayys 1960) 1. Gürsel hükümeti kurulmu?tur. Her ne kadar bu menfur kalky?ma, “dy? destekli organize suç örgütleri” tarafyndan becerilmi? olsa bile, sonuçta kurumsal bir hükümetin iki gün gibi çok kysa bir sürede te?kil edilmesi, üzerinde çok dü?ünülmesi, dikkatle ara?tyrylmasy ve Üniversitelerce incelenmesi gereken bir vakyadyr.


Dolayysyyla; Hangi sebeple olursa olsun, bir hükümetin iki gün içinde kurulabilmesi; Ne kadar garip, acayip, anla?ylmaz ve izah edilemez ise; 39 günlük Cumhuriyet tarihi rekoru a?ylarak 50 günü geçen bir süreye uzanmasy da, en az o kadar garip, acayip, izah edilemez bir ?ekilde anla?ylamaz ve açyklanamazdyr!..


Münhasyran bu seçimlere ait ve raci olmak üzere, gecikmeyi YSK’ya yüklemek do?ru de?ildir. Çünkü 7 Haziran, Türkiye tarihinin en ?aibeli seçimi olmasyna ra?men, hiçbir siyaset kurumunun ciddi bir itiraz, ?ikâyet, suç duyurusu veya iptal talebi vuku bulmamy?tyr. Görünen o ki, vaziyet “Al gülüm, ver gülüm” hesaby paralelinde halledilmi?. Sonuçta halef-selef dâhil, bütün taraflar neticeden memnun görünmektedir. Ba?ta Güney Do?u olmak kaydyyla ekserisi basky, tehdit ve yönlendirme ile yapyldy?y haykyrylan bir seçim için bu i?renç bir durum…


Normal ?artlarda 7 Haziran icracy, denetçi ve takipçilerinin ?u anda memuriyetten men, Yüksek Seçim Kurulu yönetim, memur/müstahdem, uzanty ve ba?lantylarynynsa toptan müstafi addedilmi? olmalary gerekirdi. Olmady. Sanyrym adalet ve hukuk cihazymyz dumura u?rady. En kötüsü de, her halde devletin ya da hükümetin ar damary çatlady. Çünkü taksirat/kusur, hata ve kabahat gibi disiplin ihlâllerinin çok ötesinde, ortada üst üste i?lenen binlerce cürüm/SUÇ var. Suçlularyn mutlaka yakalanyp yargylanmasy, misliyle cezalandyrylmasy devlet/hükümet olmanyn zorunlu gere?idir. Aksi takdirde, bütün usul, unsur ve füru?u ile hükümet, münferiden yahut mü?tereken (organize biçimde) suç orta?y, yardym ve yataklyk fiilinden sorumlu demektir.


Aslynda 23-24 Temmuz’da vuku bulan synyr ihlâlleri; Toplu ve seri cinayetler, kalle?çe yapylan saldyrylar sebebiyle bakanlar kurulunca yapylan cinayet örgütüne “pkk’ya son kez silâh byrak uyarysy” bu kaygyyy kuvveden fiile çykaracak derecede açyktyr. Devleti temsil namyna icra erkini kullanan AKP ve bakanlar kurulu’nun “tescilli suç örgütüne” ça?ryda bulunmasy komik, komik oldu?u kadar da üzücü ve dü?ündürücüdür. Üstelik 3 Nisan 2015 Tarih ve 6638 Sayyly “ Güvenlik Yasasy”nda yapylan ek ve de?i?ikliklere ra?men!.. O güne kadar kendi aya?yna kur?un sykan AKP ilk defa elini güçlendirdi ve hukuku uygulama kudret ve kabiliyetini haiz oldu. Neden ve niçin 23 Temmuz’dan bu güne: Anar?i, terör-tedhi?, rü?vet-iltimas, hyrsyzlyk, yolsuzluk dâhil tüm suçlular ile tam yüreklikle organize suç örgütlerinin üstüne gitmiyor da; Cymbyzla seçilmi? bir hedef kitle ile synyrly kalynyyor?


Dahasy, seçimden çykan netice ile varylan sonuç, kesinlikle bir kaos, kriz veya hükümet bunalymy yaratacak cinste de?il. 258 + 132 + 80 + 80 formülü, onlarca hükümetin kurulmasyny pek alâ mümkün kylacak ve imkân verecek niteliktedir. Dolayysyyla, bu cihetle ya?anan hadise, kesinlikle bir kaos, kriz, bunalym veya buhran de?il; Belki bir tiyatro veya dany?ykly dövü?tür.


Binlerce yyllyk Türk siyaset, medeniyet, hukuk/ahlâk ve güvenlik gelene?inde, bu denli bir zafiyet, çürüme, ?aibe ve yozla?ma görülmedi. Haydi artyk: Devlet Ba?’a, kuzgun le?’e..Mustafa Nevruz SINACI

[ Ulusal Ses ] - 7/30/2015

 
 
 
Habere yorum yaz
 
 
Haberi yazıcı formatına hazırla
 
 
Editöre mesaj gönder
 
Sayfa başına git


HABERE EKLENEN YORUMLAR  

Kayıtlarda bu haber yapılmış yorum bulunmamaktadır.
İlk yorum yazan siz olmak ister misiniz ?


Kampanya detayları için TIKLAYINIZ


Diğer Yaşam
  GAZİ ‘DE KULİSLER KIZIŞIYOR!..
  GAZİ ÜNİVERSİTESİNDE RENKLİ REKTÖRLÜK SEÇİMİ
  ÜNİVERSİTE REKTÖRLÜK SEÇİMLERİ ...
  KARANLIK HER YERİ KAPLAMASIN...
  GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ KİM OLACAK?
  YOK SATAN KİTAPLAR...
  RIZIK VE ZEYTİN DALI!..
  KUTLUYORUM AİHM...KUTLUYORUM...
  ELBETTE ÖNCE TÜRKİYE ...
  SOSYAL EKOLOJİ 'İN' ÇEVREBİLİM(cilik) 'OUT'
  DÜRBÜNÜNÜ YİNE TERS TUTMUŞSUN!..
  A.J. TOYNBEE'NİN KAYIP
  OY-AL(a)MAK İÇİN!...
  DEVLET BAŞA KUZGUN LEŞE...
  MOBBİNGCİLERİN KURDU MOBBİNCİLER ÜZERİNE!..
  HALKIN GAZINI ALMAK İÇİN MAVAL OKUMAK!..
  MAAŞ VE ÜCRET ZAMLARINDA KALLEŞLİK...
  HAK, HÜKÜM VE HÜKÜMET...
  ERAY'IN MASASINDAKİ AUAP 2038!..
  SAHUR-İMSAK ÇELİŞKİSİ VE İLÂHİ HAKİKAT
  BİLİMSEL DİN GERÇEĞİ...
  MUSTAFA NEVRUZ SINACI YAZDI...
  ARZU KÖK YAZDI...
  REFHAN İRTEM YAZDI...
  KAMU VİCDANI VE TÜRK MİLLETİ SORUYOR!..
 

Tasarım & Programlama SK WT © 2007 - İçerik © Copyright 2007Ulusal Ses Haber Portalı