Salı , 19 Şubat 2019  
    ANA SAYFA
    Gündem                   
    Politika                   
    Dünya                      
    Ekonomi                  
    Güncel                     
    Spor                         
    Sağlık                       
    Yaşam                     
    Bilim ve Teknoloji 
    Kültür ve Sanat     
    Magazin                  
    Eğitim                      
    Kadın ve Aile        
    Yazarlar
    Söyleşi / Haber
    Video Haberler
      Künye
      İletişim
      Reklam

Haberlerde AraTCMB Döviz Kuru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SİTE İSTATİSTİĞİ
 BUGUN 130833  
 TOPLAM 680665910  
08.06.2007 itibariyle
Güncel Geri Dön 
KÜRT KORİDORU!..
Suriye’nin kuzeyinde, Pyd ve Ypg bilindiği gibi, Işid’in boşalttığı bölgelerde bir egemenlik koridoru oluşturmaya çalışıyor.

Fakat bölgede ya?ayan halkyn bir kysmy, özellikle Pyd’nin egemenli?ini kabul etmek istemeyenlerin bölgeden kovuldu?u bildiriliyor. Yani Pyd, o bölgede kendi dü?üncesine yakyn halktan olu?acak bir demografik yapy olu?turma pe?inde.


Bölgeyi ele geçiren ayrylykçy Pyd ve Ypg güçleri i?gal etti?i bölgede özerklik ilan ederek, i?gal alanyny da giderek geni?letmek istiyor. Synyrymyzyn güneyinde yani Suriye’nin kuzeyinde, Barzani’nin egemenlik alanyndan Ak denize kadar, Kürt güçlerin kontrolünde bir koridor olu?turma çabasy gözleniyor. Geli?meler burada I?id’e kar?y bir bölge savunmasy de?il, Pkk-Pyd devleti olu?turma çabasy olarak de?erlendiriliyor.


I?id ile sava?an Kürt güçlerinin, bölgede olu?acak bir koridor devlet ile uzun vadede kuzey Irak’ta ki Barzani petrollerinin Ak denize ta?ynmasy planlanyyor. 2020 yylyna kadar, Türkiye by-pass edilebilirse, milyarlarca dolarlyk Petrolün olu?turulacak bu koridordan batyya aktarylmasynyn hesaplary yapylyyor. Elbette ki asyl öncelikli amaç bölgede ba?ymsyz bir Kürt devletinin temellerinin atylmasydyr. Hesaplanan böyle bir oldubitti kar?ysynda, Türkiye’nin bu olu?uma seyirci kalmasy söz konusu olamaz. Bu nedenle, bu stratejiye kar?y bugünden gerekli önlemlerin alynmasy ve bu tehlikeye kar?y yeni stratejiler geli?tirilmesi gerekiyor.


Batyya Türkiye’den ta?ynmasy planlanan Kuzey Irak petrollerinin, olu?abilecek bir Kürt koridorundan ta?ynmasy halinde stratejik açydan çok büyük kayyplarymyz olacaktyr. Bu durumda ekonomik ve siyasi bakymdan birçok insiyatifi de kaybedece?imiz muhakkaktyr. Bu nedenle artyk bölgeye dair stratejilerde duygusal davranylmamasy ve hata yapylmamasy gerekir.


R.T.Erdo?an’yn ba?yndan beri bütün çabasy Suriye’de iç sava?y körüklemek olmu?tu. Suriye’nin toprak bütünlü?ünü hiçe sayan, saldyrgan dy? politik tutumumuz bugün gelinen noktada izledi?imiz dy? politikanyn ne kadar yanly? oldu?unu bir kez daha yüzümüze çarpyyor. Farz edelim ki Esat devrildi, sanki bu saatten sonra Suriye’de demokratik,özgürlükçü bir yapymy olacak..!


Cumhurba?kanly?y seçimlerinde Selahattin Demirta?’yn siyaseten belli medya guruplary tarafyndan parlatylmasy, allanyp, pullanmasy tesadüf olamazdy. Bazy sol ve sosyal demokrat oylaryn Selahattin Demirta?’a akmasy sa?lanmy?ty. Ayny çabanyn son seçimlerde Hdp için harcandy?yny gördük. Özellikle bazy medya gruplarynyn Hdp’yi açykça destekledi?ine ?ahit olmu?tuk. Öyle ki 7 Haziran seçimlerinde ?i?li, Ni?anta?y, Etiler gibi semtlerden Hdp’ye yakla?yk %15 oy akmasy sa?landy. Bu oldukça dü?ündürücü bir sonuç, o semtlerin kalburüstü seçmeni Pkk’nyn sözcüsü ayrylykçy Kürt ?ovenistlerine oy verdiler.


Yyllarca Pkk mezalimini Türkiye ya?amamy? gibi, o katil örgütün siyasi savunucusunu, saz çalyp türkü söyleyen bary? güvercini gibi gösterdiler. Seçimlerde neden oylaryn Chp yerine Hdp’ye akmasy istenmi? olabilir? Chp’den umut kesildi?i için olabilir mi? Yoksa Akp’nin mecliste ço?unlu?u kaybetmesi hedef gösterilerek, Pkk’nyn siyasi uzantylarynyn meclise güçlü bir ?ekilde girmesi için mi çaly?tylar?


Eli kanly örgütün askerimizi, polisimizi istedi?i zaman öldürme ayrycaly?yna sahip olmasyna izin verilemez. Ne olursa olsun Türkiye’nin ulusal güvenli?i ve çykarlary söz konusu ise, ister siyasi partiler olsun, ister medya kurulu?lary olsun ulusal birlikten yana tavyr takynmak zorunda. Elbette ki sorumluluk sahibi olan kurumlary kast ediyoruz. Hdp’den ve onun yanda?y basyndan söz etmiyoruz.


Politik maskelerimizi, çifte standartly ve önyargyly tutumlarymyzy kysa bir süre de olsa kenara byrakmalyyyz. Pkk, ülkenin bu gün için en büyük dü?manydyr, onunla yapylacak bütün mücadelenin desteklenmesi gerekir. Akp’nin bu mücadeleyi oy kaygysy ile yapty?y, bary?yn tehlikeye atyldy?y gibi söylemleri negatif algy yaratmaya dönük çabalar olarak görüyoruz. Hükümette hangi parti olursa olsun terörle yapylan bu mücadele desteklenmeli, hatta katkyda bulunulmalydyr.


Türk milletinin bütünlü?ü, bayra?ymyz ve ulusal egemenli?imiz hiçbir ko?ulda siyasi tarty?malara meze yapylmamalydyr


Selman YÖNAL

[ Ulusal Ses ] - 8/3/2015

 
 
 
Habere yorum yaz
 
 
Haberi yazıcı formatına hazırla
 
 
Editöre mesaj gönder
 
Sayfa başına git


HABERE EKLENEN YORUMLAR  

Kayıtlarda bu haber yapılmış yorum bulunmamaktadır.
İlk yorum yazan siz olmak ister misiniz ?


Kampanya detayları için TIKLAYINIZ


Diğer Güncel
  KALKIŞMANIN YILDÖNÜMÜNDE TÜRK ORDUSU...
  DOĞAL TOHUM EM DEĞERLİ MÜLKÜMÜZ!..
  REFHAN İRTEM YAZDI
  RUSYA FAKTÖR܅
  ULUSAL BİRLİK !...
  SİYASİ KİLİTLENMEYE DOĞRU..!
  PKK TERÖRÜ VE HDP…
  BELLİ Kİ YENİ ŞEHİTİMİZ VAR!..
  KÜRT KORİDORU!..
  ÇÖZÜM SÜRECİ, PKK VE IŞİD!..
  YALAN RÜZGARLARI!..
  YENİ BİR DEVLET Mİ?..
  ASLA SİLAH BIRAKMAZ!..
  YEMEN KAOSU VE TÜRKİYE!..
  ŞİDDET VE DEMOKRASİ!..
  8 MART VE EMEKÇİ KADINLARIMIZ!..
  NEYE KARŞILIK SİLAH BIRAKMA?..
  ASIL TEHLİKE!..
  AYDINLIK YARINLAR VE MUTLU YILLAR DİLEĞİYLE…
  ATATÜRK CUMHURİYETİ VE YENİ CHP!..
  K.K. KAZANDI, FAKAT CHP KAYBETTİ!..
  SİYASİ BUKALEMUN!..
  REİS-İ CUMHUR!..
  FATİHA İLE BAŞLAMAK!..
  TERS KÖŞE OLACAK MIYIZ?..
 

Tasarım & Programlama SK WT © 2007 - İçerik © Copyright 2007Ulusal Ses Haber Portalı