Salı , 19 Şubat 2019  
    ANA SAYFA
    Gündem                   
    Politika                   
    Dünya                      
    Ekonomi                  
    Güncel                     
    Spor                         
    Sağlık                       
    Yaşam                     
    Bilim ve Teknoloji 
    Kültür ve Sanat     
    Magazin                  
    Eğitim                      
    Kadın ve Aile        
    Yazarlar
    Söyleşi / Haber
    Video Haberler
      Künye
      İletişim
      Reklam

Haberlerde AraTCMB Döviz Kuru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SİTE İSTATİSTİĞİ
 BUGUN 128506  
 TOPLAM 680663583  
08.06.2007 itibariyle
Ekonomi Geri Dön 
ATOM BOMBASINI UNUTMA UNUTTURMA!..
Felaket başa gelmeden evvel, onu önleyecek ve ona karşı savunulacak gerekleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra dövünmenin faydası yoktur. Gazi Mustafa Kemâl Atatürk (Nutuk-1927)

Yetmi? yyl önce bugün 6 A?ustos 1945’te ABD; “Kuralsyz ?iddet” olarak nitelendirilen Asimetrik Sava?’yn tipik bir örne?ini do?rudan Japon halky üzerinde uygulayarak Japonya’nyn kayytsyz ve ?artsyz teslim olmasyny sa?lamy?tyr.


Dünyada gerçekle?mi? asimetrik sava? uygulamalary arasyna ABD’nin Hiro?ima ve Nagasakiye atom bombasy atmasyny almak ne dereceye kadar do?ru diye sorulabilir. Belki de atom bombasy kullanylmasy bugünkü asimetrik sava? ve terör uygulamalary ile tanymlamalara göre uygun de?ildir.


Fakat ben bu kanaâtte de?ilim. Çünkü bu saldyry birbiri ile sava?an iki devletin ordulary arasynda olmamy?tyr. Klasik sava? hukukuna uygun olarak bu silah kullanylmamy?tyr. Zamanlamasy, hedefi ve sonuçlary beklenilmeyen yer ve zamanda olmu? ve o güne kadar hiç kimsenin görmedi?i ve ummady?y ölçüde büyük zayiat meydana gelmi?tir.


Hedef do?rudan do?ruya muharebe sahasynyn dy?yndaki masum sivil halktyr. Ölenler ve yaralananlaryn tamamy sivildir. Yykylan yerler sivil yerle?im merkezleridir. Çünkü hedef sivildir. Burada hedef olarak do?rudan do?ruya Japon halkynyn korkutulup, yyldyrylyp, sindirilip, sava?ma azim ve iradesinin kyrylmasy suretiyle kayytsyz ?artsyz teslimi alynmy?tyr. Bu hedef gerçekle?mi? ve o güne kadar görülmemi? bir silahyn kysa süre içinde ortaya çykard?y müthi? yykym Japonya’yy dize getirmeye yetmi?tir.


Asimetrik sava?ta genellikle güçsüz olan taraf asimetrik saldyry uygular. Burada ise tam tersi olmu?tur. Hiro?ima ve Nagasaki saldyrylary, güçlü tarafyn uygulady?y asimetrik sava?yn en belirgin örne?i olarak tarihteki yerini almy?tyr. Çünkü bu sava?yn meydana getirdi?i yykym ve yaratty?y ?iddetin benzerine bir daha rastlanmamy?tyr. ?imdi kysaca o günleri hatyrlayalym.


6 A?ustos 1945’de ABD’nyn Japonya’ya atom bombasy kullanmasynyn üzerinden 70 yyl geçmesine ra?men insanlyk o günkü vah?etin ve insanlyk ayybynyn izlerini silememi?tir. Belki tamamen yok olan iki ?ehrin yerine yenileri yapyldy. Ama ne yapylyrsa yapylsyn ABD’nin yaratty?y bu vah?etin izlerini insan beyinlerinden tam olarak silmenin imkany yoktur. Zaten Japonya yönetimi de bilinçli olarak tam 70 yyldyr yeni yeti?en nesillere bu acyyy devamly hatyrlatarak unutmamalaryny sa?lyyor.


Bu ayyba sadece hava, toprak, su, ate? ve orada o anda buharla?an masum bedenler ?ahit oldu. Tanrynyn yaratty?y bu güzellikleri yok edenlerin insan olmasyny dü?ünmek dahi insana acy veriyor. Ne yazyk ki insano?luna bu kötülü?ü reva görenler hâlâ dünyayy kana bulamaya devam ediyorlar.


26 Temmuz 1945’de ABD Ba?kany Truman, Japonyanyn ko?ulsuz teslim olmasyny isteyen Potsdam Deklarasyonu’nu yayynlady. Hiro?ima’ya atom bombasy atylmadan iki hafta önce, New Mexico Alamogordo’da ABD, atom bombasynyn ilk denemesini yapmy?ty. Japonya ültimatomu reddedince, Truman müttefiklerini de bilgilendirerek nükleer saldyry emrini verdi.


Amerikanyn Güney Pasifik’teki Tinian Adasy’ndan Albay Paul Tibbets yönetimindeki Enola Gay isimli B-29 uça?y, 6 A?ustos 1945 sabahy “Little Boy” isimli Atom Bombasy yükü ile havalandy. 10 000 metreden saat 8.13’te atylan bomba saat 8.15’te Hiro?ima’nyn 580 metre üzerinde patlady. Ylk anda 70.000 insan buharla?ty. Yüksek sycaklyktan dolayy insanlar asfalta yapy?ty. Bir hafta boyunca ?ehre asit ya?dy. Yki ay içinde radyasyon sebebiyle 70.000 insan daha hayatyny kaybetti. 60.000 ki?i de be? yyllyk süre içerisinde ölünce Hiro?ima’nyn bilançosu 200.000 insanyn ölümü, onbinlerce insanyn da sakat kalmasy oldu.


Bu katliamdan üç gün sonra 9 A?ustos’ta saat 11:02’de “Fat Man” isimli 21 ton patlayycynyn gücüne sahip bomba Nagasaki’yi cehenneme çevirdi. 75.000 ki?i anynda kavruldu. Bir o kadar ki?i de be? yyllyk süre içerisinde can verdi.


60 yyl sonra 6 A?ustos 2005 yylynda Uluslararasy Atom Enerjisi Ajansy (UAEA) Ba?kany Muhammed El Baradey, Japonya’nyn Hiro?ima ve Nagasaki kentlerine atylan atom bombasynyn yapty?y yykymyn, insan hayaty için nükleer silahlaryn ortadan kaldyrylmasy gerekti?ini ispatlady?yny söylüyordu.


Japonyayy teslim alan bu saldyrylardan sonra insanlyk 70 yyldyr nükleer silahsyzlanmadan bahsediyor. Bombayy atan ABD ise kendi deyimiyle sava? açty?y ülkelere demokrasi getirmeye devam ediyor. Üretti?i yeni silahlary insanlar üzerinde deniyor ve bunu televizyonlarda göstere göstere yapyyor. Yüksek ysyya sahip mermilerle tanklaryn çelik zyrhlaryny eritirken, Napalm ile gökten insanlara ate? ya?dyrarak yakyyor. Ve bu ABD, bütün sava?larynyn sebebini saldyrdy?y ülkelerde “NBC silahlary bulundurulmasy” olarak gösteriyor.


Atom bombasy hedefleri seçilirken bombanyn etkisini en iyi gösterecek yerler olmasyna dikkat edilmi?ti. Hiro?ima nere deyse dümdüz bir ?ehirdi ve bombanyn etkisini azaltabilecek bir pürüze sahip de?ildi.


Bomba ?ehrin merkezindeki her yeri ve her ?eyi yok etmi?ti. Ula?ym, haberle?me, yiyecek, içecek... Hiçbir hayat belirtisi yoktu, can çeki?en insanlaryn iniltisinden, yaralylaryn feryatlaryndan, yakynlaryny arayanlaryn ça?rylaryndan ba?ka. Yardym bile istenememi?ti. Haberle?me hatlary kesikti. Bir ay önce ABD’nin napalm bombalary ile yaklarak 100.000 insany diri diri yakty?y Tokyo durumu tam olarak ö?renemedi. Japon ?ehirlerine atylan bildirilerde ?öyle deniyordu;


“ Bu silahy anayurdunuza kar?y henüz kullanmaya ba?ladyk. E?er hâlâ herhangi bir ?üpheniz varsa, sadece bir atom bombasy dü?tü?ünde Hiro?ima'ya ne oldu?unu bir ö?renin. Sizden sava?y bitirmek için imparatora ba?vurmanyzy istiyoruz. Ba?kanymyz ?erefli bir teslimiyetin 13 ?artyny sizin için belirledi. Sizi bu ?artlary kabul etmeye ve yeni, daha iyi ve bary?sever bir Japonya kurma i?ine ba?lamaya ça?yryyoruz. Hemen harekete geçin veya bu bombayy ve di?er üstün silahlarymyzy sava?y derhal ve zorla bitirmek için kararlylykla kullanaca?yz. ?ehirlerinizi hemen bo?altyn”


Y?te bu vah?i saldyryyy plânlayyp uygulayanlaryn çocuklarynyn bugün dünyanyn dört bir yanynda yaptyklaryna fazla ?a?yrmamamyz gerekiyor. Özellikle kom?ularymyz Irak ve Suriye’de ya?anan vah?eti anlamamyz için insanlaryn üzerinde atomu fiilen deneyen ABD gerçe?ini unutmamamyz gerekiyor..


Dr. Tahir Tamer Kumkale

[ Ulusal Ses ] - 8/7/2015

 
 
 
Habere yorum yaz
 
 
Haberi yazıcı formatına hazırla
 
 
Editöre mesaj gönder
 
Sayfa başına git


HABERE EKLENEN YORUMLAR  

Kayıtlarda bu haber yapılmış yorum bulunmamaktadır.
İlk yorum yazan siz olmak ister misiniz ?


Kampanya detayları için TIKLAYINIZ


Diğer Ekonomi
  KÖHNE ZİHNİYET...
  CİDDİYET, TUTARLILIK VE YÖNETİM
  KUKLALAR, GÖREVLİLER VE KARAR VERİCİLER...
  GÜVENİ İSTİSMAR EDENLER
  NURULLAH AYDIN YAZDI...
  ŞEHİTLERİN ATEŞİ BU DEFA AKÇAY'A DÜŞTÜ!..
  TEĞMEN ÇELEBİ'Yİ KUTLUYOR DESTEKLİYORUM.
  77 YIL SONRA ATAMIZI ANARKEN...
  TÜRK ORDUSUNA KUMPAS(III)!..
  RUS SAVAŞ UÇAKLARI SURİYE'DE NE ARIYOR?
  TÜRK ORDUSU-II ORDUYA KÜRESEL SALDIRI!..
  MİLLİ KAHRAMAN DR.DOĞU PERİNÇEK...
  SUÇLU KİM Mİ?..
  TÜRKÇE KİMLİĞİMİZDİR.. SAHİP ÇIKALIM...
  DR.KUMKALE'NİN 28. KİTABI ÇIKTI...
  HAYDİ KILIÇDAROĞLU MEYDAN SENİN...
  ŞİMDİ NE YAPALIM? NASIL YAPALIM ?
  ATOM BOMBASINI UNUTMA UNUTTURMA!..
  NEDEN VE NEREYE SÜRÜKLENİYORUZ
  TÜRK ASKERİNİN ORTADOĞUDAKİ KÜRESEL PETROL SAVAŞLARINDA YERİ YOKTUR. BU OYUNA DUR DİYELİM.
  EVREN PAŞA ÖLDÜ...
  8 HAZİRAN VE İFLAS ETMİŞ ÜLKE EKONOMİSİ...
  23 NİSAN 1920 MİLLİ EGEMENLİK RUHUNU TÜRK GENÇLERİ YAŞATMAK ZORUNDADIR...
  24 NİSAN 1915 TEHCİR (YER DEĞİŞTİRME) OLAYI NEDİR ?
  İNSANLIĞIN BÜYÜK KAYBI!..
 

Tasarım & Programlama SK WT © 2007 - İçerik © Copyright 2007Ulusal Ses Haber Portalı