Pazartesi , 20 Mayıs 2019  
    ANA SAYFA
    Gündem                   
    Politika                   
    Dünya                      
    Ekonomi                  
    Güncel                     
    Spor                         
    Sağlık                       
    Yaşam                     
    Bilim ve Teknoloji 
    Kültür ve Sanat     
    Magazin                  
    Eğitim                      
    Kadın ve Aile        
    Yazarlar
    Söyleşi / Haber
    Video Haberler
      Künye
      İletişim
      Reklam

Haberlerde AraTCMB Döviz Kuru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SİTE İSTATİSTİĞİ
 BUGUN 201488  
 TOPLAM 711664423  
08.06.2007 itibariyle
Yaşam Geri Dön 
A.J. TOYNBEE'NİN KAYIP
Bu kitap (veya bilgi notu) University of California kütüphanesinde, bir tesadüf eseri bulunmuştur. Enteresandır, çalışmada 100’e yakın kitaba atıf yapılmaktadır.

A. J. Toynbee’nin Kayyp “Furya ve Yftira Projesi”


Atyflaryn tamamy Osmanly Devleti, Türkiye ve Türk milleti ile alâkaly olmasyna ra?men, bilgi çaly?manyn hâlâ dilimize çevrilmemi? olmasy çok tuhaf!. Toynbee’nin, yine kurgulu Türk kar?ytly?y ve yalana dayaly senaryolarla Türk dü?manly?y yaratma çabalary ile tescilli, Ermeni soykyrym iddia ve iftiralarynyn bir numaraly ba?ucu kitaby.“Mavi Kitap” ayny dönemde tasarlanmy? olmasyna ra?men, Türk Milleti hakkynda yönlendirici yalanlary, Osmanly-Yslâm Ümmeti’ni yok etmek için üretilen ütopik senaryolary içermektedir. Adeta ysmarlama tarih yazmak için (muhtemelen Osmanly Tokady yemi? ihanet ?ebekeleri tarafyndan tutulmu? kirli bir beyinsiz olan) tahayyül edilen kurgu, menfur emel ve kirli oyunlary senaryoya dönü?türmek için kiralanmy? bir gafil.


Bu yönüyle Arnold Joseph Toynbee, ysmarlama tarih yazarly?y denilen tarih felsefesi kuramynyn hatyry sayylyr üstatlaryndandyr. Yönlendirici yalanlary, medeniyetleri yok etmek için üretilen bahaneleri, adeta istenilen/ysmarlanan tarihi yazmak için güdümlenmi?; Kurgulanmy? bir oyunun senaryosunu, en insanlyk dy?y ve utanç verici bir a?a?ylyk tenezzülle yazmy?tyr. Bu lânetli i?levle ortaya konulan rezilli?in ady “Tarih Felsefesi”dir. Orijinal ve objektif anlamda Tarihçilik: Tam bir dürüstlük, bire bir tespit ve hakky hak sahibine teslim iken, bu menfurlar sayesinde yalancylyk, düzmecilik ve adeta bir tasarymcylyk, yerine göre de “ysmarlama” olmak gibi a?a?ylyk, insanlyk dy?y ve i?renç durumlara dü?ürülmü?tür.


BAZI TESPYTLER VE MENFUR MAKSATLAR


Örne?in, typky Yzmir’i i?gale gelen bütün palikaryayy Amerikan gemilerin ta?ydy?y gibi; 1918’de Ystanbul i?galine gelen donanma içerisinde, kamufle edilmi? ABD gemileri de vardy. Türk Milleti’nin gözünden özenle gizlenen bu Amerikan filosu Komutany Amiral Bristol’un ady, 1920’de kurulu?una çok emek verdi?i sanylan Amerikan Hastanesine verilmi?tir. Lâkin Bo?azda i?gal gemilerini gösteren foto?raflardan hiçbirinde Amerikan gemisi göremezsiniz. Gelmediler mi? Hayyr, hepsi yerinde. Sadece foto?raflardan silindiler.


Bu, Amerikalyyy sevdirtmek için yapylan bir algy operasyonuydu.


Y?te Arnold Joseph Toynbee’nin bilgi notunu, yyllar sonra alyp, tercüme eden ve büyük bir dikkatle inceleyen; Balkan Üniversiteleri Mütevelli Heyet Ba?kany ve 18. Dönem Sakarya Milletvekili Yalçyn Koçak ‘EKYN’ adly bir kitapta yayymlady. Bu kitapta, bahse konu bilgi not veya mezkür tasarym’yn ‘Türklere Yngiliz’i sevdirtmek ve lânetli yüzlerini gizlemek için yok farz edilerek çevrilmemi? bir eser’ oldu?u, bütün sebep ve gerekçeleri ile birlikte i?lenmekte ve “Arnold Joseph Toynbee’nin Türk ve Türkiye kar?yty; “Azyly Türk ve Müslüman dü?many” syfatyyla yazdy?y bir kitap denilmektedir. Dostluk zamanym dedi?i dönemde yazdyklary hatyrat gibi yazytlarken bu okudu?umuz tamamen bir siyasetname; Bir yol haritasy ve ça?ymyzy dizayn etmeyi amaçlayan karanlyk bir harita, lânetli/kanly-kinli, canice bir proje çaly?masydyr.


Unutmayalym 33 yyl Karanlyk masa’nyn (Chatham House 1. Dünya Sava?y’nyn sonunda imzalanan Versay Anla?masy’yla, büyük ölçekli bir dünya sava?yny önlemek için “uluslararasy diyalog sa?lamayy amaçlayan” sözde bir dü?ünce kurulu?u. Uluslararasy Yli?kiler Enstitüsü ady altynda faaliyet gösterir.) ba?kanly?yny yapan bir adamyn bizim hakkymyzdaki kitabydyr. Kendisi her ne kadar Ateist, dinsiz, imansyz ve kitapsyzsa da, yazdy?y Kitaplar takipçilerince, büyük bir dikkatle uygulanmaktadyr” denilmektedir.


O, istihbaratta Enigmatik ça?yn ba?langyç ta?ydyr.


Toynbee’den sonra, hiçbir olayyn göründü?ü gibi olmady?y, olaylaryn bilindi?i gibi geli?medi?i, her saha uygulamasy için; bir üst tasaryma ihtiyaç oldu?u, Bu üst tasarymyn güne? batmayan Ymparatorlu?un varly?ynyn devamlyly?yny dü?ünürken Dünyanyn karanlyk tarafynyn da dizayny konusunda Yükselen ve Alçalan Medeniyetler teorisinde vaziyet almasy gereklili?inin mucidi, fikir babasy i?te bu olup; Sonuçta: Medeniyetin banisi Büyük Türk Milleti’ne ‘Tiran’ diyecek kadar, insanlyktan nasipsiz bir kan emici, kazykly voyvoda arty?y, i?renç yok edici...


Mustafa Nevruz SINACI

[ Ulusal Ses ] - 8/8/2015

 
 
 
Habere yorum yaz
 
 
Haberi yazıcı formatına hazırla
 
 
Editöre mesaj gönder
 
Sayfa başına git


HABERE EKLENEN YORUMLAR  

Kayıtlarda bu haber yapılmış yorum bulunmamaktadır.
İlk yorum yazan siz olmak ister misiniz ?


Kampanya detayları için TIKLAYINIZ


Diğer Yaşam
  GAZİ ‘DE KULİSLER KIZIŞIYOR!..
  GAZİ ÜNİVERSİTESİNDE RENKLİ REKTÖRLÜK SEÇİMİ
  ÜNİVERSİTE REKTÖRLÜK SEÇİMLERİ ...
  KARANLIK HER YERİ KAPLAMASIN...
  GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ KİM OLACAK?
  YOK SATAN KİTAPLAR...
  RIZIK VE ZEYTİN DALI!..
  KUTLUYORUM AİHM...KUTLUYORUM...
  ELBETTE ÖNCE TÜRKİYE ...
  SOSYAL EKOLOJİ 'İN' ÇEVREBİLİM(cilik) 'OUT'
  DÜRBÜNÜNÜ YİNE TERS TUTMUŞSUN!..
  A.J. TOYNBEE'NİN KAYIP
  OY-AL(a)MAK İÇİN!...
  DEVLET BAŞA KUZGUN LEŞE...
  MOBBİNGCİLERİN KURDU MOBBİNCİLER ÜZERİNE!..
  HALKIN GAZINI ALMAK İÇİN MAVAL OKUMAK!..
  MAAŞ VE ÜCRET ZAMLARINDA KALLEŞLİK...
  HAK, HÜKÜM VE HÜKÜMET...
  ERAY'IN MASASINDAKİ AUAP 2038!..
  SAHUR-İMSAK ÇELİŞKİSİ VE İLÂHİ HAKİKAT
  BİLİMSEL DİN GERÇEĞİ...
  MUSTAFA NEVRUZ SINACI YAZDI...
  ARZU KÖK YAZDI...
  REFHAN İRTEM YAZDI...
  KAMU VİCDANI VE TÜRK MİLLETİ SORUYOR!..
 

Tasarım & Programlama SK WT © 2007 - İçerik © Copyright 2007Ulusal Ses Haber Portalı