Salı , 19 Şubat 2019  
    ANA SAYFA
    Gündem                   
    Politika                   
    Dünya                      
    Ekonomi                  
    Güncel                     
    Spor                         
    Sağlık                       
    Yaşam                     
    Bilim ve Teknoloji 
    Kültür ve Sanat     
    Magazin                  
    Eğitim                      
    Kadın ve Aile        
    Yazarlar
    Söyleşi / Haber
    Video Haberler
      Künye
      İletişim
      Reklam

Haberlerde AraTCMB Döviz Kuru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SİTE İSTATİSTİĞİ
 BUGUN 140414  
 TOPLAM 680675491  
08.06.2007 itibariyle
Gündem Geri Dön 
DÖRT YILDA 9167 ŞEHİT VERMİŞTİK!..
şimdi, her zaman hepimizin sakız çiğner gibi yinelediğimiz istemimizi de burada bir kez daha anımsayalım. Ne diyoruz sürekli?

19 Mayys 1919’da Yüce Atatürk Samsun’a çykty?ynda, ordumuzda toplam ‘5 bin” askerimiz vardy.


1922 yylynda “Büyük Taarruz” öncesi bu sayy “580 bin” askere ula?my?tyr.


Askerlerimizin 380 bini baty cephesindeydi. Onlaryn da, ancak 110 bini do?rudan sava? alanlaryna sokulabilmi?ti. Geri kalanlar ise; do?udaki birliklerde, geri hizmetlerde, askerlik ?ubelerinde görevlilerdi.


Dört yyl süren “Ulusal Sava?ymyz” boyunca ordumuz tüm cephelerdeki sava? alanlarynda toplam “dokuz bin yüz altmy? yedi (9167)” yi?idimizi ?ehit vermi? olup, ?ehitlerimizin 622 si subay, 8505 i er olarak cephelerdeydi.


Aldyklary yaralardan dolayy sava? bittikten sonra ?ehit olanlaryn 53 ü ‘subay’, 1665 i ‘er’ idi. Bir anymsama yaparsak:


?ehitlerimizin muharebelere göre istatistiksel verileri de ?öyledir:


Do?u Cephesi: Ermeni Harekaty 46 ?ehit 76 yaraly


Baty Cephesi: Gediz Muharebesi 181 ?ehit 135 yaraly


Baty Cephesi: 1.Ynönü Muharebesi 95 ?ehit 183 yaraly


Baty Cephesi: 2.Ynönü Muharebesi 1499 ?ehit, 2470 yaraly


Baty Cephesi: Kütahya- Eski?ehir M. 1522 ?ehit 4714 yaraly


Baty Cephesi: Sakarya Muharebesi 3283 ?ehit 13618 yaraly


Baty Cephesi: BÜYÜK TAARRUZ 2542 ?ehit 9977 yaraly


Toplam (Subay ve er) 9167 ?ehit 31173 yaraly


?imdi, her zaman hepimizin sakyz çi?ner gibi yineledi?imiz istemimizi de burada bir kez daha anymsayalym. Ne diyoruz sürekli?


"Ke?ke hiç sava?lar olmasaydy da; o körpecik fidanlar, yurt sevdalysy yi?itler cephelerde ya da cephe gerilerinde ya?amak hakkyndan yoksun kalmasaydy. "


Ke?ke ama bu istemler, dilekler; elbette kendimizi aldatty?ymyz, gerçek ya?amyn içinde ya?anylanlarla uzak-yakyn hiçbir ilgisi olmayan bir istem, bir dilek.


Ynsanyn var oldu?u her yerde “sava?” mutlak varolmu?tur; olacaktyr... Çünkü insanyn var oldu?u her yerde; “yalan, talan, riya, saltanat tutkusu, acymasyzlyk, gaddarlyk, bencillik ve en önemlisi adaletsizlik mutlak vardyr... Önceden de vardy, bugünde var, yarynlarda da varolacak...


Asyl önemli olan; "Sava?a Hayyr...Sava? istemiyoruz..." türü sloganist çyky?lar yerine sava?a neden olan tüm tutkulardan, davrany?lardan, istemlerden, yani; yalan, talan, riya, saltanat tutkusu, acymasyzlyk, gaddarlyk, bencillik ve adaletsizlikten arynyp, uzak duracak birey aklynyn olu?masyny ortaya koymak gerekmektedir. Tüm bu olumsuzluklary destekleyen, ba?ary gibi algylatan ya da algylayan bireyin ya?ady?y toplumun ady ne olursa olsun; "sava? ilahlary" her an ensesindedir.


Bu da gösteriyor ki, sava?a kar?y olanlaryn "dilleri de?il, uslary çaly?ty?y " sürece sava?syz bir dünyayy olu?turmak ancak ve elbette olasydyr. 'Ama, bugüne dek bunu ba?aran tarihte tek bir toplum örne?i yoktur...' Dedikten ve yukarydaki istatistiksel tarihi bilgilere bir kez daha göz attyktan sonra konumuza dönersek:


Selek'in, "Kurtulu? Sava?ymyz boyunca elde etti?imiz kazanymlara kar?yn bu sayy son derece dü?üktür. Çe?itli syradan ya da bula?ycy hastalyklardan ölenlerin sayysy bile muharebelerde ölenlerin iki katyndan daha çoktur" saptamasyny da ekleyip biz de:


Dü?üktür çünkü; muharebelerin sürdü?ü tüm cephelerde ?ehit olan subay sayymyz yalnyzca 715 idi.


Her zamanki gibi, e?ri oturup do?ru konu?mak gerekiyorsa; yalnyzca teröre kurban verdi?imiz yi?itlerimizden kaçynyn muharebe alanlaryna inmeden hain tuzaklarda ?ehit edildi?inin sayysyna bakmak bile, teröre kar?y çok konu?up bo? konu?tu?umuzun faturasyny ödedi?imizin çok acy bir gerçe?idir.


Ulus olarak; "Sava?lar olmasyn" derken, bu sözümüzü tüm dünyaly için geçerli kylyyor, eksiksiz tutuyorsak;


"Yurtta Bary? Dünyada Bary?" ilkemizi son nefesimize dek tutuyor ve içimiz kan a?layarak da olsa geçerli kylyyor, eksiksiz uyguluyorsak;


Kurtulu? Sava?ymyz boyunca verdi?imiz ?ehit sayymyzyn kat be kat üstünde hain tuzaklarda nice ocaklary söndürenlere hala el uzatyyorsak;


bilinmelidir ki, bu yüce ulusun da sabyr denen bir ta?y vardyr ve o ta? çatlamak üzeredir!


Terör estirerek, koskoca bir ülkeyi sözde tehdit edip sindirdi?i sanysyna kapylarak; analary de?il ülkeyi kan a?latarak ba?ary elde etmi? gibi sonu bo? zafer sevdalaryna kapylanlar, ayny zamanda tarihin en büyük yanylgysy içinde olduklaryny da bilmek zorundadyrlar!


Çünkü, terörle nice canlar alynmy?, nice ocaklar söndürülmü?, yakylmy?, yykylmy?tyr ama " terör ve teröristle elde edilmi? tarihte tek bir zafer yoktur; olamaz..." Er ya da geç terör estirenler ba?ladyklary noktaya gelmek için çyrpynyrlar fakat ço?u kez zaman çok geç olur!


Herkesin burnundan soludu?u ?u son acy dolu günlerde, aklyselim olmak , için ola?anüstü bir çaba harcayan tüm ulus bireylerinin otuz yyldyr tarty?masyz ve de?i?mez ortak noktasy her türlü "terörün bitmesi" istemleridir. Bunun yerine getirilmesi de herkesin görevidir...Elbette; "Bu i?i biz çözeriz diyenlerin en ba?ta ve en asli görevidir." Son otuz yyllyk süreç içerisinde teröre kar?y tam ba?ary elde edilememi?se en büyük nedeni belki de yönetenlerin; "Biz nerede hata yaptyk?" sorusunu kendilerine tam yansyz sorup yine tam yansyz yanyt vermek için öz ele?tiri yapmaktan kaçynmalarydyr!


Süheyla ERGÜL


* Ystatistiksel bilgiler için bkz. Anadolu Yhtilali, Sabahattin Selek,Sh.112. Cem Yayynevi 1973

[ Ulusal Ses ] - 8/12/2015

 
 
 
Habere yorum yaz
 
 
Haberi yazıcı formatına hazırla
 
 
Editöre mesaj gönder
 
Sayfa başına git


HABERE EKLENEN YORUMLAR  

Kayıtlarda bu haber yapılmış yorum bulunmamaktadır.
İlk yorum yazan siz olmak ister misiniz ?


Kampanya detayları için TIKLAYINIZ


Diğer Gündem
  TEK TİP ELBİSEDEN ÇOK DAHA ÖNEMLİ!..
  SÜHEYLA ERGÜL ÇİZDİ
  DEĞER YARGILARI!..
  HİÇ Mİ ULUSAL MUTLULUK PAYLAŞMAYACAĞIZ?
  KUTLU OLSUN...
  BİR ŞEY EKSİK AMA NE?
  DÖRT YILDA 9167 ŞEHİT VERMİŞTİK!..
  SÜHEYLA ERGÜL YAZDI...
  O YILLAR...
  OYUNUZA TALİBİM DÖNEMİ ...
  TAN YERİ AĞARIRKEN SİYASAL PARTİLER...
  GÖREN VAR GÖRMEYEN VAR...
  SÜHEYLA ERGÜL ÇİZDİ...
  8 Mİ 9 MU, YALAN MI GERÇEK Mİ?
  ÖZGECAN ASLAN'LARIN ANISINA...
  SEMA AKDENİZ VE ARKADAŞLARI...
  BİR TUTKUYDU RÖNESANS-(20) ...
  BİR TUTKUYDU RÖNESANS-(19)...
  BİR TUTKUYDU RÖNESANS-(18)...
  BİR TUTKUYDU RÖNESANS-(17) ...
  BİR TUTKUYDU RÖNESANS-(16)
  BİR TUTKUYDU RÖNESANS-(15) ...
  BİR TUTKUYDU RÖNESANS-(14) ...
  BİR TUTKUYDU RÖNESANS-(13) ...
  BİR TUTKUYDU RÖNESANS-(12) ...
 

Tasarım & Programlama SK WT © 2007 - İçerik © Copyright 2007Ulusal Ses Haber Portalı