Cuma , 24 Mayıs 2019  
    ANA SAYFA
    Gündem                   
    Politika                   
    Dünya                      
    Ekonomi                  
    Güncel                     
    Spor                         
    Sağlık                       
    Yaşam                     
    Bilim ve Teknoloji 
    Kültür ve Sanat     
    Magazin                  
    Eğitim                      
    Kadın ve Aile        
    Yazarlar
    Söyleşi / Haber
    Video Haberler
      Künye
      İletişim
      Reklam

Haberlerde AraTCMB Döviz Kuru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SİTE İSTATİSTİĞİ
 BUGUN 245740  
 TOPLAM 712813532  
08.06.2007 itibariyle
Politika Geri Dön 
TRİKOPİS YENİLECEĞİNİ NE ZAMAN ANLAMIŞTI?
“Yüce Deha Mustafa Kemal’in o yıllarda üstünde üniforması yoktur ama bir ulusun sonsuza dek artarak sürecek sevgisi ve saygısı vardır. Zafer de işte bunun adıdır...”

Yunan Ordulary Ba?komutany General Trikopis henüz bu göreve getirildi?inden bi’haberken, i?gal altynda tuttuklary U?ak’ta ordusunu denetime gider. Yorgundur, kaygylydyr ama ayny zamanda da çok hyrslydyr.


Bu hyrsy, O’nu aklyselim olmaktan yrak tutmaktadyr. Ne yapaca?yndan hem emin hem de ne yapaca?yny bilememenin ?a?kynly?y içindedir. Hyrsynyn ana kayna?y da buradan gelmektedir. Emaneten geldi?i Anadolu topraklarynda sonsuza dek kalaca?ynyn ve Anadolu tahtynyn tek varisi olaca?ynyn hülyasy içindedir. Ne var ki, kurgulady?y rüyasyny bozan pek çok unsur vardyr. Y?te bu ikilem içinde gözü uyku tutmamakta, korku ile güç gösterisinin e?güdümünde günü kotarmaya çaly?maktadyr. Yçindeki kaygy ve korkuyu belli etmemek için de syk syk askerlerine e?lence düzenletip moral yönden güçlü kalmalaryny ve her ?eyin yolunda gitti?inin imasyny yaratmak çabasyndadyr.


Yine böyle bir e?lenceli U?ak gecesi sonunda salondan ayrylyr ve üst kattaki odasyna dinlenmeye çykar.


Trikopis gider gitmesine ama salondaki askerlerin durup dinlenece?i söz konusu bile de?ildir. E?lence cümbü?ü tüm hyzy ile artarak sürmektedir... Askerlerin kahkahalarla dolu sesleri çylgyn dans müzi?ine iyice kary?ty?y bir anda, yata?yndan fyrlar ve alt kattaki salondan içeri hy?ymla dalar, askerlere:


“Kesin gürültüyü artyk, yukaryda uyuyamyyorum, bu bir emirdir! “ diye çyky?yr.


Askerlerin umurunda bile de?ildir Pijamaly Trikopis’in bu sert çyky?y. Bir kez daha ayny emrini yineler ve ekler. “Ben, General Trikopis’im derhal emrime uyunuz!” dese de askerler kahkahalarla gülerler ve bazylary: “Ben de Napolyon Bonapart’ym”, bir ba?kasy “Ben de Kral Konstantin’im...” diye tepkili yanyt verirler.


Trikopis, merdivenlere yy?ylyrcasyna oturur; ?a?kyndyr...suskundur...kyzgyndyr...


Odasyna gider, pijamalaryny çykartyr, general üniformasyny giyer ve a?a?y iner. Ylk gören asker tok bir sesle: “Dikkatttt...General Trikopis...” diye haykyryr.


Tüm askerler hazyr ola geçmi?, salonda derin bir sessizlik egemen olmu?tur.


Trikopis, tek bir sözcük etmeden merdivenleri a?yr adymlarla çykarken, gözlerinden damlayan ya?lar omuzundaki yyldyzlary adeta sa?anak ya?mur altynda kalmy? garibana çevirmi? gibidir. Dudaklaryndan belli belirsiz; myryltylar dökülür. Çünkü askerin sevgi ve saygysy ki?ilik olarak kendisine de?il, üstündeki üniformalarydyr.


Y?te o zaman yenilece?ini anlamy?tyr.


Çünkü, “Yüce Deha Mustafa Kemal’in o yyllarda üstünde üniformasy yoktur ama bir ulusun sonsuza dek artarak sürecek sevgisi ve saygysy vardyr. Zafer de i?te bunun adydyr...”


Bir dönem, en az yüz ki?inin 92 sinin, “Kenan Pa?aaa...Kenan Pa?aaa...” diye dört takla atty?y; Marmaris’e yerle?ece?i haberleri ortaya çykty?y günlerde kilometreler öteden yüzlerce araç konvoyu ile kar?ylanan Kenan Pa?a’yy anynda sanatçy da yapmayy savsaklamayan güruh; emekli olmasyna sayyly günler kala a?yrdan a?yrdan kyrmaya ba?lasa da, korku belasyna bir süre daha suskun kalmayy tercih etmi?lerdi.


Emeklili?ine günler kala Marmaris Turban Tesislerine girerken gördüm ve tam kapyda kar?yla?tyk. Çevresinde 7-8 ki?i vardy ve kimsenin ne konvoydaki arabasy görülüyordu ne de “Kenan Pa?aaaa...” diye bir yerlerini yyrtarcasyna çy?yranlaryn yalaka sesleri duyuluyordu.


Sonra ne mi oldu?


Ylahi, ister yerli ister yabancy; ister ya?amy? ölmü? ister elan ya?ayanlardan olsun; ister üniformaly ister üniformasyz, ister seçilmi? ister atanmy? olsun; seçin aklynyza gelen rastlanty bir ismi, okuyun geçmi?ini, görece?iniz ?ey birkaç istisna dy?ynda hep aynydyr, sonuç hiç de?i?mez... Üniformasy, makamy, parasal gücü varken “var olanlar”, bunlardan birini ya da tümünü yitirdiklerinde, çoktannnn “yok olmu?lardyr...”


Sonuç olarak: Yenilece?ini, bulunduklary makamlardan ala?a?y edileceklerini bilenler Trikopis’in ruh hali içindedirler ve siz onlary de?i?mez, de?i?tiremezsiniz...E?er , do?rudan ya da dolayly tanydyk ya da tanymadyklarynyzdan; bildi?iniz, gördü?ünüz, duydu?unuz birileri bu durumu ya?amaya ba?larsa ya da ba?lamy?sa, sakyn merak etmeyin sonu kesinlikle hayyrdyr.. Yani arkada?/lar her kim ise/ler, “Ya haci yallaahhh...” grubundadyr; gidicidir.


Ehhhh herkesin kendisini dev aynasynda görmek hakky nasyl varsa, aynanyn da onlary cüce görmek hakky mutlak vardyr. Demokrasi bu olsa gerek, a devle?mi? yapay cüceler!


Yylmaz ERGÜL

[ Ulusal Ses ] - 8/20/2015

 
 
 
Habere yorum yaz
 
 
Haberi yazıcı formatına hazırla
 
 
Editöre mesaj gönder
 
Sayfa başına git


HABERE EKLENEN YORUMLAR  

Kayıtlarda bu haber yapılmış yorum bulunmamaktadır.
İlk yorum yazan siz olmak ister misiniz ?


Kampanya detayları için TIKLAYINIZ


Diğer Politika
  SOSYAL DEMOKRASİ -II
  SOSYAL DEMOKRASİ!..
  DEVLET ULUSA KARŞI-(I)
  AYRILIYORUM!..
  HABİP HAMZA ERDEM YAZDI...
  24 TEMMUZ GAZETECİLER BAYRAMI KUTLAMASI
  PUTİN VE G 20’DEKİ SAVI!..
  BİR DEHA İDİ O...BİR GELDİ PİR GELDİ...
  ORDU VE KOMUTAN FAKTÖRÜ...
  HASTANIZ ÖLDÜ EFENDİLER!
  28 OCAK DA PERİNÇEK'İN YANINDAYIZ...
  HERKES SOKRATES OLMUŞ!..
  BU ANAYASA DEĞİŞMELİDİR!..
  KARDEŞLİĞİ BOZAN KİM?..
  ZANAATLARIN EN ZORUDUR DELİKANLILIK!..
  HİÇ İNANDIRICI DEĞİLSİNİZ!..
  BAŞBAKAN NEREDE OLMALIYDI?..
  FUAT AVNİ KİM Mİ?..
  ULUSAL BAYRAMLAR NEDEN KUTLANIR?..
  ŞAŞKIN-LAR...
  İKİNCİ SEÇİM HÜKÜMETE İKİNCİ İHTAR DEMEKTİR...
  TRİKOPİS YENİLECEĞİNİ NE ZAMAN ANLAMIŞTI?
  YA DURDURUN YA DA ÇEKİP GİDİN!..
  TERFİLER...
  ÜLKEDE SERT ÇIKANDAN GEÇİLMİYOR...
 

Tasarım & Programlama SK WT © 2007 - İçerik © Copyright 2007Ulusal Ses Haber Portalı