Pazartesi , 22 Nisan 2019  
    ANA SAYFA
    Gündem                   
    Politika                   
    Dünya                      
    Ekonomi                  
    Güncel                     
    Spor                         
    Sağlık                       
    Yaşam                     
    Bilim ve Teknoloji 
    Kültür ve Sanat     
    Magazin                  
    Eğitim                      
    Kadın ve Aile        
    Yazarlar
    Söyleşi / Haber
    Video Haberler
      Künye
      İletişim
      Reklam

Haberlerde AraTCMB Döviz Kuru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SİTE İSTATİSTİĞİ
 BUGUN 366653  
 TOPLAM 702914604  
08.06.2007 itibariyle
Politika Geri Dön 
İKİNCİ SEÇİM HÜKÜMETE İKİNCİ İHTAR DEMEKTİR...
Kasım ayının ilk günlerinde yapılması söz konusu ‘erken seçimin’ sonucunda, tüm partiler son hamleden önce en büyük uyarıyı yine seçmenden alacaklar ve ‘oy oranları onlar için alarm veren çan sesleri gibi kulaklarını uğuldatacaktır.’

7 Haziran da tek ba?yna iktidar saltanatyny kaybeden AKP yurtta?tan ilk büyük ihtaryny almy?ty. ?imdi ikinci ama daha büyük ihtaryny almak için yurtta?yn önüne erken seçim sandy?yny koyuyor.


7 Haziran seçim sonuçlary yalnyz AKP açysyndan my bir ihtardy? Hayyr de?il... Muhalefet partileri açysyndan da tam bir ihtardy. Onlar, ‘oyumuzu artyrdyk...’ masallaryny anlatmayy sürdürse de, hiçbirinin oyu-moyu artmady, artan; ya?amlarynda ilk kez oy kullanan seçmen sayysy idi!


Bir yandan ‘yeni seçmen’, di?er yandan ‘garanti seçmen’ gözü ile bakylanlar seçkilerinde ?a?yrtyrken asyl ?a?kyna çeviren Cumhurba?kanly?y seçiminde ‘sandy?a gitmeyen kararlylaryn’ kararynyn son genel seçimde de sürmü? olmasyydy!


Yhtaryn en büyü?ünü bu son kararly seçmenden yiyen siyasal partilerin bu erken seçimde de ayny ihtaryn daha da büyü?ünü yiyecekleri besbelli... Ve hatta kesin... Çünkü hiçbir siyasal parti,  sonuçlary yalan rüzgaryny andyran, onlarca davanyn sürdü?ü dönemlerde seçmenin ne demek istedi?ine kulak vermedi, yalnyzca cylyz bir sesle verir göründü. Oysa seçmen, Emekli Genelkurmay Ba?kany Ylker Ba?bu?’un “terörist” savy ile yargylanyp tutsak edildi?inde bu partilerin tümünün gemilerini çoktan yakmy?ty. Y?te bunu özellikle anlayan çykmady. ?ehit Binba?ymyzyn cenaze töreninde yarbay a?abeyinin yapty?y birkaç satyrlyk konu?manyn ses getirmesi ve ulusun yarbayyn yanynda yer almasynyn nedeni de aslynda buydu; yyllarca ketum byrakylmy? bir duygunun açy?a çykartylmasyydy.


Partiler seçim masallaryny dikte ederlerken çok dikkatli olmak zorundalar çünkü:


Artyk yurtta? anlatylanlary de?il anlamak istediklerini dinliyor ve gerçek anlamda büyük bir seçici oldu?unun ispaty içine girdi. Riyakarlyk, dalkavukluk, soytaryly?yn para etmedi?ini iyice anlady. Özellikle son 13 yyl içinde ya?adyklarynyn genel bir anatomisini yapacak aklyselim davrany?larla ve hiçbir etki altynda kalmamak kaydy ve ko?ulu ile kendisini ?ekillendirmeye, bilgi da?arcy?yny süzmeye ve karar alan de?il, veren konumda olmak zorunda oldu?unu iyice algylady.


‘Ynisiyatif, artyk do?rudan yurtta?a geçti. ‘


‘Seçmenlerin istemleri artyk çok farkly ve buna yanyt verecek bir siyasal parti henüz bildiklerimiz içinde yok!’


Uzatmadan ekleyelim:


Kasym ayynyn ilk günlerinde yapylmasy söz konusu ‘erken seçimin’ sonucunda, tüm partiler son hamleden önce en büyük uyaryyy yine seçmenden alacaklar ve ‘oy oranlary onlar için alarm veren çan sesleri gibi kulaklaryny u?uldatacaktyr.’ O çan sesleri ki, tüm çabalara kar?yn ‘yeni bir koalisyonu kurmaya engel olacak, bu kez 'üçüncü bir erken seçim' kesinlikle gündeme oturacaktyr!’


Sonuç mu?


Elbette ki bugün TBMM’de olan dört parti barajy a?amady?y için TBMM’de yepyeni partiler yerlerini almy? olacaklardyr.Tüm zorlamalara kar?yn, kurulacak göstermelik koalisyon hükümetleri söz konusu olsa da ömürleri ve çaly?ma tempolary artyk bekleneni veremeyece?inden akybetleri beklenenin dy?yna çykamayacaktyr.


Bugünle birlikte herkes kar?ysyna ilk gelene soracak:


“Sence ne olur?”


Ben, olasylyklary yazdym ama bu kanyya nereden vardym derseniz çok basit:


Kurtulu? Sava?ymyzy çok iyi izleyenlerdenseniz, önemli olan bir ?ey dikkatinizi mutlak çekmi?tir. ‘Anadolu insanynyn varly?y ve gücü.’ O güne dek ‘teba’ olan ve padi?ahyn kullary olarak kabul edilen insanyn ‘birey’ oldu?unu Yüce Deha onlara öncelikle ö?retmeye ba?lamy?, o günlere dek fark edilmeyen güçlerini ortaya çykartmy?ty.' Ystanbul’dan Anadolu’ya kaçy?yn asyl odak noktasyydy ‘birey’ olabilmek. Yurdun kurtulu?unun da tek olmazsa olmazyydy.  Birey olmak isteyenler Mustafa Kemal’in yanynda yer alyrken teba olarak kalmak isteyenler sarayyn emrinden çykmyyorlardy. Akyl ve melekelerini tek bir adam, padi?ah yönetiyordu. Üstüne üstlük, kör bir baky? açysy ile. Bugünün seçmeni de typky o günlerin birey olmak gücünü kullanan tebalary gibi  (çok geç olsa da)  kendi gücünü do?rudan  kendisi özgür iradesi ile kullanmaya ba?lamy? ve kendisini yönlendirecek, yön verecek akly evvellerin çaplaryny ölçer konuma gelmi?tir.

Günümüzün demokrasi anlayy?y ile tek adam yönetimlerinin artyk gitmeyece?i apaçyk ortadadyr... Yster iktidar ister muhalefet partileri olsun ba?laryndaki sultaniyegâh makamyndan çalmaya ba?lady?ynda izleyenler hu?u de?il syzy hissediyorsa, bu bir biti?in son dönemecidir. Bugünün saraylysy da, villaly, yalylysy da bu akybetin pençesi altyndadyr, gidi?leri tümünün garantidir.

Üçüncü erken seçimde ne mi olur?


Yyllardyr yitirdiklerimizin bir bir acilen toplandy?y ?ölen günleri olur ki, yepyeni parti ve yöneticileri ile bu kaçynylmaz sondur...


Yylmaz ERGÜL

[ Ulusal Ses ] - 8/26/2015

 
 
 
Habere yorum yaz
 
 
Haberi yazıcı formatına hazırla
 
 
Editöre mesaj gönder
 
Sayfa başına git


HABERE EKLENEN YORUMLAR  

Kayıtlarda bu haber yapılmış yorum bulunmamaktadır.
İlk yorum yazan siz olmak ister misiniz ?


Kampanya detayları için TIKLAYINIZ


Diğer Politika
  SOSYAL DEMOKRASİ -II
  SOSYAL DEMOKRASİ!..
  DEVLET ULUSA KARŞI-(I)
  AYRILIYORUM!..
  HABİP HAMZA ERDEM YAZDI...
  24 TEMMUZ GAZETECİLER BAYRAMI KUTLAMASI
  PUTİN VE G 20’DEKİ SAVI!..
  BİR DEHA İDİ O...BİR GELDİ PİR GELDİ...
  ORDU VE KOMUTAN FAKTÖRÜ...
  HASTANIZ ÖLDÜ EFENDİLER!
  28 OCAK DA PERİNÇEK'İN YANINDAYIZ...
  HERKES SOKRATES OLMUŞ!..
  BU ANAYASA DEĞİŞMELİDİR!..
  KARDEŞLİĞİ BOZAN KİM?..
  ZANAATLARIN EN ZORUDUR DELİKANLILIK!..
  HİÇ İNANDIRICI DEĞİLSİNİZ!..
  BAŞBAKAN NEREDE OLMALIYDI?..
  FUAT AVNİ KİM Mİ?..
  ULUSAL BAYRAMLAR NEDEN KUTLANIR?..
  ŞAŞKIN-LAR...
  İKİNCİ SEÇİM HÜKÜMETE İKİNCİ İHTAR DEMEKTİR...
  TRİKOPİS YENİLECEĞİNİ NE ZAMAN ANLAMIŞTI?
  YA DURDURUN YA DA ÇEKİP GİDİN!..
  TERFİLER...
  ÜLKEDE SERT ÇIKANDAN GEÇİLMİYOR...
 

Tasarım & Programlama SK WT © 2007 - İçerik © Copyright 2007Ulusal Ses Haber Portalı