Salı , 19 Şubat 2019  
    ANA SAYFA
    Gündem                   
    Politika                   
    Dünya                      
    Ekonomi                  
    Güncel                     
    Spor                         
    Sağlık                       
    Yaşam                     
    Bilim ve Teknoloji 
    Kültür ve Sanat     
    Magazin                  
    Eğitim                      
    Kadın ve Aile        
    Yazarlar
    Söyleşi / Haber
    Video Haberler
      Künye
      İletişim
      Reklam

Haberlerde AraTCMB Döviz Kuru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SİTE İSTATİSTİĞİ
 BUGUN 131431  
 TOPLAM 680666508  
08.06.2007 itibariyle
Politika Geri Dön 
ZANAATLARIN EN ZORUDUR DELİKANLILIK!..
ınançlara göre; haramdan, uygarlığa göre; hak ve adaletten, vicdanlara göre; sınıfsız eşitlikten” ödün vermeyecek terazi kefelerini mikron saptırmadan uygulanan erdem dolu yıllar...

Hürriyet Gazetesine yapylan ilk gece baskyny sonrasy, baskyncylar arasyna kendi savyna göre sonradan gelip katylan birisi gündeme oturdu. Oturmalyydy da, çünkü hepimizi temsil etmek için seçilmi? çiçe?i burnunda bir milletvekiliydi O ! Seçilene dek partisini, ama seçilip milletin meclisinde ve milletin kürsüsünden yemin ettikten sonra dilbilgisinde ne kadar zamir varsa tekmilini birden temsil etmek zorunda oldu?unu; seçilmi?in vekil, seçenin asyl oldu?u gerçe?ini kendisine bir kez daha anymsatmak ve asyl olarak vekili ele?tirmek ve uyarmak hakkymy kullanmak gerekti?ini dü?ündüm:


Bugün gelip yaryn gideceklerini, bugün bulunduklary o makamlaryn ‘asyl’ ve 'asil' sahibinin 'halk bireyleri' yani 'cumhur' oldu?unu; bu halkyn bir bireyi olarak, 'ele?tiri, uyary, denetlemek' hakkymyn bulundu?unu; "1 Kasymdan sonra aly?acaklar!" diye sallady?y buyruk türü söylemlerinin karada yelken açmak ya da balçykta kürek çekmek türü salvolardan öteye geçemeyece?ini ; bugün, tüm ulusu temsil etmek gibi onurlu bir hakky elde etmi? olmasynyn ana kayna?ynyn, padi?ah kulu yerine özgür yurtta? olmak hakky ile ba?lady?yny unutmamasy gerekiyor. Hele hele ki, o hakky elde etmesini sa?layan Cumhuriyetin kurucusu Yüce Deha’ya borçlu oldu?unu seçilmi? vekil olarak asla unutmamasy özellikle gerekiyor!

Yüce Deha Mustafa Kemal; “Eyy... Türk Gençli?i!” derken belli bir biyolojik ya?taki gençli?e de?il her ya?taki cumhuriyet gençli?ine söylevde bulunmu?tur. Çünkü kurdu?u rejimi savunacak yeni ku?aklar yeti?tirmeyi ve rejimi savunacak kadrolaryn olu?masyny özellikle benimsemi? ve istemi?tir. Bunu isterken de elbette o günlerdeki her ya?taki binlerce gencin ulusalbirliktelikle dolu yurt sevdasyna bakyp güvendi?i, güvenebilece?i tek unsurun gençlik oldu?unu görmü?tür.


Büyük Nutkunun en son bölümünde gençli?e emanetini verdi?i yerin 15-27 Ekim 1927 tarihinde yapylan Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayy oldu?u gerçe?ini dü?ününce gençli?e verdi?i önem çok daha öne çykar. Atatürk emaneti verirken; “Eyyy.. Cumhuriyet Halk Partililer, emanetim sizedir...” ya da “Eyyy...Türk Milleti, emanetim sizedir” de dememi? “Eyyy... Türk Gençli?i” diye emanetini teslim etmi?tir.


E?er bugünün bol keseden sallayan rejim de?i?tirmek sevdalylary, ülkeyi bölüp parçalamak isteyen her ya?taki ekran bülbülleri, yazary çizeri, seçilmi?i, atanmy?y her kimlerse; Nutkun söylenmeden önce yurttaki ya?anmy?lyklary ve her bulduklary olanakta ya?atacaklaryn varly?yny hem anymsamaly, hem önlemini almaly, tarihe not dü?en salvolaryny da ona göre atmayy denemelidirler!


Çünkü, bizde “delikanly” tanymy; genelde 15-16 ya? arasy kyz ve erkek çocuklar için kullanylyr. Anadolu’nun pek çok yerinde bu ya?taki çocuklarymyz için “15 delisi” tanymy yaygyndyr. Sevecenlikle söylendi?i için ki?iye asla batmaz... Herkes bunlaryn çylgynlyklaryny normal kar?ylar. Onlar; 'yakyp-yykan, kyryp döken, çevreye zarar ve rahatsyzlyk veren uygulamalar içinde asla olmazlar.' En büyük özellikleri; kimseleri be?enmemeleri(!) dünyanyn kendi istemleri do?rultusunda nasyl olmasy gerekti?ini belirtmeleri, ebeveynlerinin karde?lerini sevip artyk kendisini sevmedi?i kaprisine kapylmalary gibi çocuksu burukluk içinde olmalarydyr. Tümü bireysel , eylemlerinde geçici, anylarynda kalycy olacak çok ho? tepkiler zinciridir.


Sonraki gençlik yyllarynda asyl “delikanlylyk” ba?lar: Yani haklynyn yanynda olup haksyzyn babasy bile olsa kar?ysynda olmanyn tarty?masyz erdem sayyldy?y yyllar.


Ynançlara göre; haramdan, uygarly?a göre; hak ve adaletten, vicdanlara göre; synyfsyz e?itlikten” ödün vermeyecek terazi kefelerini mikron saptyrmadan uygulanan erdem dolu yyllar...


Keseri kendine yontmadan, savunmasyz, masum insanlara saldyrmadan ve ellerinde bulundurduklary yetki ile zorbalyk yapmadan;, kamu ve birey malyna zarar vermeden, kapy-pencere, cam çerçeve kyryp dökmeden yakyp yykmadan ya?anan erdem dolu yyllar...

Ba?ymsyz yargyyy ba?ymly yapyp tek yanly kararlarla yasalary budayyp yontmadan ve çykar farky gözetmeksizin uygulanan erdem dolu yyllar.


Görüldü?ü gibi, zanaatlaryn en zorudur bu delikanlylyk; ‘yürek ister, vicdan ister, daha önemlisi adalet ister...’ Bu üçünden biri bile yoksa delikanlylyk de?il ‘korkaklyk’ ba?lar. Korkaklyk arttykça da çylgynlyk...


E gayri, ?imdi herkesin kendi davrany?yna göre analizini yapyp kararyny vermek zamany: “Korkak myyym, delikanly myyym?” Neyim?


Çylgynly?yna, pervasyzly?yna, sorumsuzlu?una bak kendi kararyny kendin ver !


Yardymcy kaynak my? Ylahi, tarihin hangi sayfasyny açsan kar?yna yüzlercesi çykar!


Yylmaz ERGÜL

[ Ulusal Ses ] - 9/11/2015

 
 
 
Habere yorum yaz
 
 
Haberi yazıcı formatına hazırla
 
 
Editöre mesaj gönder
 
Sayfa başına git


HABERE EKLENEN YORUMLAR  

Kayıtlarda bu haber yapılmış yorum bulunmamaktadır.
İlk yorum yazan siz olmak ister misiniz ?


Kampanya detayları için TIKLAYINIZ


Diğer Politika
  SOSYAL DEMOKRASİ -II
  SOSYAL DEMOKRASİ!..
  DEVLET ULUSA KARŞI-(I)
  AYRILIYORUM!..
  HABİP HAMZA ERDEM YAZDI...
  24 TEMMUZ GAZETECİLER BAYRAMI KUTLAMASI
  PUTİN VE G 20’DEKİ SAVI!..
  BİR DEHA İDİ O...BİR GELDİ PİR GELDİ...
  ORDU VE KOMUTAN FAKTÖRÜ...
  HASTANIZ ÖLDÜ EFENDİLER!
  28 OCAK DA PERİNÇEK'İN YANINDAYIZ...
  HERKES SOKRATES OLMUŞ!..
  BU ANAYASA DEĞİŞMELİDİR!..
  KARDEŞLİĞİ BOZAN KİM?..
  ZANAATLARIN EN ZORUDUR DELİKANLILIK!..
  HİÇ İNANDIRICI DEĞİLSİNİZ!..
  BAŞBAKAN NEREDE OLMALIYDI?..
  FUAT AVNİ KİM Mİ?..
  ULUSAL BAYRAMLAR NEDEN KUTLANIR?..
  ŞAŞKIN-LAR...
  İKİNCİ SEÇİM HÜKÜMETE İKİNCİ İHTAR DEMEKTİR...
  TRİKOPİS YENİLECEĞİNİ NE ZAMAN ANLAMIŞTI?
  YA DURDURUN YA DA ÇEKİP GİDİN!..
  TERFİLER...
  ÜLKEDE SERT ÇIKANDAN GEÇİLMİYOR...
 

Tasarım & Programlama SK WT © 2007 - İçerik © Copyright 2007Ulusal Ses Haber Portalı