Cuma , 24 Mayıs 2019  
    ANA SAYFA
    Gündem                   
    Politika                   
    Dünya                      
    Ekonomi                  
    Güncel                     
    Spor                         
    Sağlık                       
    Yaşam                     
    Bilim ve Teknoloji 
    Kültür ve Sanat     
    Magazin                  
    Eğitim                      
    Kadın ve Aile        
    Yazarlar
    Söyleşi / Haber
    Video Haberler
      Künye
      İletişim
      Reklam

Haberlerde AraTCMB Döviz Kuru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SİTE İSTATİSTİĞİ
 BUGUN 239045  
 TOPLAM 712806837  
08.06.2007 itibariyle
Magazin Geri Dön 
ZERDÜŞTÜN İNTİZARI..
Buzul tutmuş kahır ömürlerin bitaplığında..Ezinç ezinç ağulara kesmişliğinde ,/ Sevinçlere çarpmaları unutmuşluğuyla yüreğinin../ Kışlar akar gözlerinden..

Buzul tutmu? kahyr ömürlerin bitaply?ynda..


Ezinç ezinç a?ulara kesmi?li?inde ,


Sevinçlere çarpmalary unutmu?lu?uyla yüre?inin..


Ky?lar akar gözlerinden..


Hüzünlere sarmal olmu?lu?unda,upuzun so?uk yalnyzlyklaryn..


Et-kemik bedenli?inde,iman-inanç-teslimiyetle duygu üçlü?ünün selinde...


Yenilmi?li?in utancyyla,


Yçivermi?li?iyle azabyn a?usunu,


Burçlaryna,hicabyn sanca?ynyn çekilmi?li?iyle..


?er yüre?inin son kaleside Zerdü?tün..!


Kar ve para etmemi?li?inde Melek-ül Tavus'un imdadyna ko?masy..


Hallerin böyleli?inde,azaplaryn iman ve inançdanda yüceli?inde..!


Zulümlerin,zalimli?in,azaplaryn prangasynda..


El-ayak,dil di? kenetlenmi?liklerle yerinden-yurdundan,vatanyndan edilmecesine sürgünlerin..


Kanyrta kanyrta tattyrylan acylaryn sunuldu?u yüreklerin...


Hançer uçlarynda acyyy,zulmün a?ulu?unda içmi?li?iyle..


Canlar,canly?yndan arynmy?lykla..


Teslimiyetle yürürken kor kor,har har,ate?e...


Ne,


Yürek yürekli?ini,


Nede,


Burç,burçlu?unu bilir.


Y?te o an,dü?er bir bir semanyn kandilleri..


Matem matem salynarak,


Zamana /


...............karanly?a..


Ve,


Gecenin koynuna..!


Suya vurur mehtap kendini,avareliklere kesmi?li?iyle.


Bürünür zaman,


Karanly?yn ve utancyn aynasynda,a?yt ayinlerinin serke?li?ine..!


Dövünmelere koyulur güne?le,bulutlar ..


Sahip çykamamy?lyklaryyla,el de?ilmemi?liklerine..!


Ku? kanartlaryndan ölümler ya?ar..


Uçu?arak,tülek tülek..


Çy?lyk çy?lyk,ku? ölümlülüklerinde.


Yntihar intihar suya vurmu?,ku? uçu?larynyn ardynda..


Yalayarak geceyi o ürpertici solu?uyla,yayylyr rüzgaryn ysly?y..


Perde perde salynmacasyna sularda..!


Göz gözü görmezliklerde,apansyz gizem bürür zamanlary..


Silip süpürür,yutar adeta dünü,ömürleri ve ya?anmy?lyklary..


Defteri dürülür her bir nesnenin..


Nuhun tufanyna ta? çykartmacasyna patlayyveren..


 


 


Tufanly?ynda nice tufanlary yutan o kayya kuyulu?unda..


Mührünü vurmacasyna zamanlara..


Para etmez i?te öyleli?inde.


Ylahlaryn ve efendilerin kanly erk ve iktidar çarklarynyn..


Syrf iktidarlaryny,istikballerini ve kanly katliamlaryny sürdürebilmek için..


Kurbana ve kana doymayan ''Korkunun Krallary'' kanly yarasalaryn..


Karanly?ynda zamanlaryn ve iktidarlarynyn..


Özgürlü?ünü ve ideallerini koruma adyna korkusuzca bedenini siper edip,


Azrailin,ilahlaryn ve efendilerin elinden ömrü pahasyna girdi?i canhyra?,ölümüne kavgalarda....


Canyny a?kyna bedelliklerde çekip kurtarmanyn..


Kanly kavgasyna soyunan tarihin bilinen ilk Özgürlük Sava?cysy''Eski soylu,yeni Köle'' Spartaküs'ün...


Destan destan yazylyp söylenerek tarihlerin ve zamanlaryn ba?ryna nak?olmu? tarifsiz yi?itli?i,korkusuz cengaverli?i..!'


Ne,mucizeli?inde asyrlary yararak bugüne eri?mi?li?iyle,efsaneler tarihinin y?yltylyly?yyla..


Hala dilden dile dolanmy?ly?yyla...


Nesillerden nesillere söylenmi?li?inde,ha?metine ha?met katan öykülü?üyle..


Kyzyldeniz'in,orta yerinden ayrylmy?ly?ynda...


Birine,''-YÜRÜ ''


Birine,''-DUR '' deyi?li?inde..!


Takmayarak Mysyra Sultanly?yny,Firavunlu?unu,ardyna dü?ürdü?ü yy?ynsal köle kalabaly?y..!


Firavunun hyrsyna,ölümü içerek kurban olmu?luklaryyla ,telef olan sürü sürü canlary..!


Atylmy?lyklaryyla azgyn sularynyn ba?ryna,acymasyzly?yyla sularynyn bir solukda yutmalara koyulmasy..


Nede yelken kürek azmy?,fyrtynaya kesmi? sularda ,


Pervasyzlyklarda,sy?ynypda Ylaha yaldyr-yapalak yürümesi Peygamberin..


Ne para,nede kar eder insanly?yn indinde,


Zamanlaryn asyrlardyr akyp giden yrmakly?ynda ...


Ve,


Tarihin,nice canlara,hakanlara,firavunlara.....


Sayysyz,boy boy endamly fidanlyklarynda yi?it mi yi?it kahramanlara mezar olmu?lu?unda..!


Ynancyn tükenip,vesveselerin,vehimlerin ve korkularyn yerle?mi?li?inde yüre?e..!


O ürkütücü albenili?iyle fersah fersah fethettikce acz yürekleri,nefisleri..


Bir Zerdü?t'ün ahynyn tutmu?lu?unda..


Alyr zamanlardan ve yüreklerden intikamyny..!


Böyleli?inde anlaryn,tükenivermi?li?inde umutlaryn ve çarelerin..


Unutur,Güne?.....


Tanyeri a?ary? zamanlarynda,kyzyl ?alyna bürünmü??ün hazzyny içerek mest olmu?lukda do?malary..!


Yahut,


Fecr kyzylly?ynyn güzelliklerinde raks edip,salynmayy zaman..!


A?la?tykca Zerdü?tün gözleri..


Hasrete keser kainat,


Yçememi?li?iyle,badedeki aly al-moru mor meyin katre-i zerresini..!


Dalar gider,meyüs bir halet-i ruhiyeye.


Yelken açar zaman,kuytluluklarda melül melül ölüme.


Yçmeden sarho?luklaryn çilesinde ömür tüketmi?likle....!


Yflah etmez asla ..


?tükce ba?ryna ....


Nefes nefes /


Ses ses /


Gözya?y gözya?y /


Zar-y zar-y a?ytlary..!


Velhasyl ,


Yakary?,yakary?...


Zerdü?tün intizary..!


Zerdü?tün intizary..!


Erdem YASSIBA?


Hildesheim / Almanya


17/05/2010


Saat;06_54

[ Ulusal Ses ] - 9/14/2015

 
 
 
Habere yorum yaz
 
 
Haberi yazıcı formatına hazırla
 
 
Editöre mesaj gönder
 
Sayfa başına git


HABERE EKLENEN YORUMLAR  

Kayıtlarda bu haber yapılmış yorum bulunmamaktadır.
İlk yorum yazan siz olmak ister misiniz ?


Kampanya detayları için TIKLAYINIZ


Diğer Magazin
  MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ...
  BU DÜNYADA AYŞE FIRAT'TA VAR...
  KURTAR BENİ...
  SÜRGÜN GİBİ
  ÖLÜMÜN GERÇEKLİĞİNDE!..
  ŞİMDİ, BEN DE MEVSİM SONBAHAR...
  ANKARA'DA İSENİZ KAÇIRMAYIN!
  AHESTE, AHESTE...
  GECEYE ....
  AVAL AVAL BAKIYORUM
  EYY.. AŞK, GEL BENİ ESİR AL!...
  BAK, BATIYOR GÜNEŞ CAMDA ..
  'KÜF YEŞİLİ'NE KESİYORDU ...
  BİR AKŞAM ÜSTÜ HÜZNÜNÜN ...
  ZERDÜŞTÜN İNTİZARI..
  BİR BAŞIMA ...
  DÜŞLERİMİN TANRIÇASI!..
  AZAPTA YANSIN ...
  DAVETİM SANA …
  AZDA, ÇOĞU ANLATAN BU FOTOĞRAFIM ...
  ZERDÜŞT, KAN AĞLAYAN YÜREĞİYLE ....
  NE ÇOK, KELAMLAR FISILDAR ...
  KAÇTIKÇA SENDEN...
  AP İŞİNE GELDİĞİNDE Mİ KONUŞUYOR NE?..
  PAPAYI KENDİ LİSANI İLE AFAROZ EDİYORUM...
 

Tasarım & Programlama SK WT © 2007 - İçerik © Copyright 2007Ulusal Ses Haber Portalı